“Energie”, door kunstenares Renee van Leusden

Gaia -ABC geeft alle natuurlijke, Universele ingrediënten rond het in balans brengen van lichaam en geest. In deze praktijk wordt o.a. gebruik gemaakt van drie technieken die de pijlers vormen van Gaia-ABC:

 

Astrologische inzichten Als gecertificeerd astrologe haal ik uit de horoscoop een onbegrensde hoeveelheid inzichten die bijdragen aan een zo diep en efficiënt mogelijke behandeling.
BodyWork Harmonie in de lichaam/geest combinatie. Via deze techniek worden handposities en handelingen gevonden die heel direct het zelfhelend vermogen in beweging brengen.
Contact met Universele Energie Via de handen wordt de Universele Reiki energie in beweging gebracht en met hulp van kinesiologie wordt gerichte informatie verkregen vanuit het onderbewustzijn van de cliënt. Dit gebeurt vanuit het “communiceren met de Universele energie” ofwel via ReikiTalk.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van kristallen, van klanken en kleuren – kortom van alle schatten van onze Moeder Aarde.
Zo komt een bijzondere en puur individualistische behandeling tot stand, komt er balans.
Voor ieder anders, intens en individueel en van te voren niet in te schatten.

 

Naast het energetisch resetten van personen worden er bij Gaia-ABC ook regelmatig diverse workshops gegeven op gebied van het werken met Astrologie en/of via de Universele Energie die we Reiki noemen.
Deze workshops zijn er ook om te inspireren, te kalibreren en de horizon te vergroten – kijk/klik maar eens op het totaalaanbod….

 

Vanaf mei 2018 is de AVG-wet in beweging en wordt er toestemming gevraagd van ieder die via email en andere gegevens geboekt staan.
Ook bij Gaia-ABC wordt voor een behandeling altijd een zogenaamde ‘disclaimer’ ingevuld, de tekst hiervan vind je onderstaand.
Met het tekenen van dit formulier geef je toestemming tot het opslaan van de persoonlijke gegevens en Gaia-ABC staat garant dat hiervoor zorg gedragen wordt en privacy gewaarborgd is.

Met zorgzame groet – Floor Geenen

 

Disclaimer: Voor het begin van de Gaia-ABC behandeling ben ik van de volgende voorwaarden op de hoogte gesteld:

1)      Een Gaia-behandeling heeft als doel, het algemene welbevinden (“Wellness”) zoals diepe ontspanning en balans te bevorderen om zo een lichaam/geest energie-evenwicht te bewerkstelligen.

2)      Het doel van de behandeling is niet het vaststellen, noch het direct genezen van ziekten, lichamelijk lijden of  lichamelijk letsel. Tijdens de behandeling worden er geen individuele gezondheidsklachten behandeld. Er worden geen diagnoses gesteld of medische of heelkundige therapieën en/of behandelingen verricht.

3)      De behandelingen kunnen in geen enkel geval medische behandelingen vervangen of uitstellen.  Er wordt uitdrukkelijk aangeraden een arts te consulteren als men zich onwel of ziek voelt, of gaat voelen.

4)      Het is de cliënt bekend dat de behandelaar niet over uitgebreide medische kennis en vaardigheden beschikt en geen arts is. De behandelaar heeft daarom geen medische zwijgplicht en kan niet bij de medische tuchtraad ter verantwoording worden geroepen. De behandelaar verplicht zich, voor zover dat binnen het rechtssysteem mogelijk is, te zwijgen over aangelegenheden die de cliënt persoonlijk aangaan.

6)      Het aangaan en voortzetten van de behandelingen gebeurt alleen met toestemming van de cliënt. Deze kan de behandelingen zonder opgaaf van redenen op ieder gewenst tijdstip opzeggen. Indien echter niet binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgemeld zal de behandeling in rekening worden gebracht.

7)      Er is een vast honorarium voor het consult overeengekomen, dat niet vooraf voldaan hoeft te worden.

8)     Hierbij geef ik uitdrukkelijk toestemming voor het vastleggen van mijn persoonsgegevens en van het bijzondere
persoonsgegeven ‘gezondheid’ in een dossier, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst
(WGBO) voorschrijft.

 

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Gaia-ABC?
klik dan even op de agenda….

Gaia – ABC is vernoemd naar Moeder Aarde uit respect voor haar samenspel met de krachten uit het universum.