Het Caduceuspunt ofwel midpunt tussen Zon en Maan als Actief werkend punt in de horoscoop…..

Na een aantal jaren astrologiestudie en aansluitend een heel intensief jaar opleiding bij waarbij ik veel en bovenal geleerd heb dat de essentie van de mens te vinden is in de basis astrologie had ik absoluut niet de behoefte om meer punten in het leven te roepen op dit gebied.Wel heb ik als ras tweelingen met veel schorpioen eigenschappen de moeite genomen om diverse punten in de horoscoop te onderzoeken. Astrologie werd daardoor voor mij steeds complexer en alle boeiende ingrediënten bleken in principe eigenlijk voor onderstrepingen te zorgen van thema’s die al aan bod waren geweest in de horoscoop duiding. Voor mij bleek het meest frustrerende van het hele astrologische verhaal dat ik wel vaak mijn vinger op de zere plek kon leggen maar er vervolgens niets mee kon doen om het leven van de cliënt eenvoudiger of lichter te maken. Wel brengen de astrologische inzichten natuurlijk veel helderheid en zal ik nooit de invloed van een astrologisch consult onderschatten maar ik zocht iets meer, iets genezends… Astrologie is voor mij de A in mijn praktijk naam gebleken, de ratio waarmee dingen te verklaren zijn en zie ik als bestaan. Aan de andere kant is er de gevoelsmatige Maanskant wat ik in de C zie door contact te maken met de Universele Reiki Energie en als B balans werking heb ik dan het midpunt wat ik veel gebruik in de BodyTalk therapie die ik beoefen.

Zelf was ik in mijn eerste studie jaren behoorlijk beperkt door fibromyalgie, een soort weke delen reuma waarbij spieren en gewrichten altijd pijnlijk zijn na de geringste inspanning. Door middel van zowel mijn opgedane astrologische inzichten, reiki vaardigheden en de BodyTalk therapie ben ik gelukkig genezen van deze ziekte en heb ik me met al mijn enthousiasme kunnen storten op deze therapiecombinatie.In mijn praktijk vraag ik via kinesiologie (spierreflexen) aan de cliënt wat ik mag toepassen om tot de kern van het wezen te komen. Met de horoscoop naast me werd ik, tot mijn verbazing, keer op keer gewezen op het midpunt tussen zon en maan omdat dit punt basisinformatie bleek te hebben over de cliënt. Informatie over de oorsprong, de oerenergie waarin vaak de kern zit van blokkades en ziektes.
Vervolgens werd ik door middel van lezingen – publicaties, boeken etc steeds weer in aanraking met dit thema gebracht. Nu sta ik best bekend als eigenwijs, maar signalen van het Universum sla ik nooit af en zo ben ik me meer en meer gaan verdiepen in de samenhang van de dingen die ik tegen kwam.

De Jofhra afbeelding die altijd boven mijn bureau hangt, en waarmee ik dit verslag begonnen ben, begon ik met andere ogen te bekijken. De symboliek van zowel de Zon als de Maan, het mannelijke en het vrouwelijke met daartussen de Caduceus (de staf met slangen) die tussen de twee figuren in staat als bindende en communicatieve factor. Het punt tussen Zon en Maan wordt voor mijn gevoel dan ook gevonden in deze afbeelding. De staf van Mercurius, de planeet van zowel de Tweelingen als van de Maagd, met de twee (yin-yang) slangen. Deze energie-slangen trachten de levenskracht (Kundalini) vanuit het stuitje naar het hogere zelf te circuleren. Hierdoor zou de mens vanuit zijn oerenergie, met zijn voeten stevig op Moeder Aarde, zijn hogere zelf kunnen vinden. Vanuit het werken met dit gevormde Caduceus Punt, het punt tussen de Zon en Maan kreeg ik steeds meer ervaring, vertrouwen en bewondering voor de werking hiervan. Niet alleen als midpunt gebruikend maar als individueel en sterk werkzaam Mercuriaal punt wat heel het leven en heel de ademhaling vertegenwoordigd.

Het inademen: heeft als doel om contact te maken met het hogere. Mercurius verschijnt immers als ochtendster, als de heraut die het licht aankondigt van de komende dag en is hierdoor met de Zon en het Tweelingen principe verbonden.
Het uitademen: het loslaten om structuur te vinden, de voeten op de grond te houden en niet jezelf te verliezen in illusies, droombeelden of fantasieën – het leren leven in het NU!!
Als avondster loopt Mercurius achter de Zon aan en heeft de functie als begeleider van de zielen naar de nacht van het onbewuste, hierdoor is deze functie verbonden met de Maan en het Maagd principe.

Na het lezen van een aantal boeken die ik “toevallig” op mijn pad kreeg ging ik steeds meer de al heel lang bestaande samenhang zien tussen de Caduceus in bijvoorbeeld de Kabbala en de Alchemie. Mercurius werd weergegeven als geleider van Saturnus door een structurerende en harmoniserende rol te spelen tussen hemel en aarde. Oude afbeeldingen lieten ook zien hoe deze veelzijdige planeet als begin en eindpunt van het Universum werd gezien. Zowel Zon en Maan flankerend in de horoscoop blijkt hij bijzonder van belang te zijn
Ik ben in mijn praktijk het midpunt naar de Caduceus gaan vernoemen en het symbool van de Hoofdletter C van Caduceus, met de twee lijnen van de slangen er doorheen die symbool staan voor zon/maan ofwel yin/yang ofwel alle tegenstellingen die te vinden zijn. Voor het vinden van de oerenergie van mijn cliënten kijk ik nu dus altijd naar het Caduceuspunt. De praktijk wijst uit dat dit punt niet weer een onderstreping was die ik anders ook wel uit had kunnen zoeken, maar meer een punt waar vanuit gewerkt kan worden en van waaruit de essentie van de mens naar voren komt.

Werkwijze:
Waar is het midpunt tussen Zon en Maan ofwel Het Caduceuspunt gelegen, hoe is de huispositie, waar liggen eventuele blokkades of valkuilen in aspecten of transiterende bewegingen? Ook vooral de Huisheer en zijn achtergrond (ook mundaan) plus de basisaspecten worden bekeken zoals bij een volwaardig punt dus niet alleen vanuit het midpunt maar vanuit alle invalshoeken als een bepalend punt.. Vooral op medisch gebied is het dan wel belangrijk om te weten wat de verbindingen zijn vanuit de astrologie naar de diverse lichamelijke en geestelijke functies van organen, klieren en lichaamsdelen. Er wordt in de BodyTalk therapie gebruik gemaakt van de aloude Chinese geneeskunst met de 5 elementen die verbindingen leggen tussen organen, meridianen, acupunctuurpunten, emoties etc.  De linken naar astrologische elementen zijn eenvoudig te maken.

Voorbeeld: Iemand met het Caduceus punt in Weegschaal kan wat angstig/onzeker zijn en door spanning (transiterende vierkanten of opposities) kunnen onderrug- en/of nierklachten ontstaan omdat die beiden verbonden zijn met het principe weegschaal en angst.
Dit klinkt natuurlijk heel ongenuanceerd maar de basis is net als bij astrologie: verwarrend eenvoudig en niet zomaar uit te leggen in een verslag. Dit symbool geeft in feite weer wat de Caduceus in beeld brengt:
Samenhang van de 12 huizen/tekens met yin/yang als balanswerking in de continue stroom van het leven die tussen het stuitje en de hersenen (en weer terug) hoort te wervelen als de twee slangen rond de staf. Hierdoor worden de 7 chakra’s gestimuleerd, gevoed, in beweging gehouden en kan het leven in harmonie ervaren worden. Een blokkade in de oerenergie kan werken als een stok in een van de energiewielen, Chakra’s genoemd en iedereen snapt dat dan ziektes en ongemakken kunnen ontstaan.

Ik hoop dat hiermee ook andere astrologen worden geïnspireerd om de in principe heel oude wijsheden van de Mercuriusstaf te gaan gebruiken. Het blijkt mijns inziens een prachtige weerspiegeling te zijn van iemands oerenergie, de bron waaruit geput wordt door opvolgende generaties, die van voor en na een individueel bestaan. De Caduceus energie geeft de oorsprong van een nieuwe individuele lijn aan, groeiend naar het doel, het tegenoverliggende punt alwaar de Kroonenergie gevonden mag worden.

Een boeiende optie is om de tekenachtergrond van het Caduceuspunt te gebruiken als aanvullende energie zoals in de Bachtherapie of Schüssler zouten wordt gegeven. Dit soort middelen kunnen een mooie aanvulling geven tot het vinden van de balans in iemands oerenergie.

Caduceus in Huis en Teken – even heel beknopt weergegeven:

Teken
Huis
Levenspad
RAM 1 Ziet het leven, de reis, als een sport en wil presteren, als winnaar bekend staan. Op den duur wetend dat ieder zich ontplooiend mens ook hulp van anderen én liefdevolle structuur nodig heeft.
STIER 2 Wil het leven rustig in alle schoonheid/rust ervaren en er zich gewaardeerd weten. Overwinnen van angst voor de manipulatieve, magische, diepere kracht/macht en onmacht van de psyche.
TWEELINGEN 3 Ziet het leven als een boeiende anekdote om door te vertellen, relativerend, spelend en wel. Doorgroeiend, enthousiast filosoferend en reizend zijn kennis op den duur doorgevend.
KREEFT 4 Wil zorgend een gevoel voor veiligheid creëren voor zichzelf en anderen. Lerend om niet té zorgzaam te zijn, maar in balans en vol zelfrespect altijd gevoel- en liefdevol, structuren en grenzen aangevend.
LEEUW 5 Wil stralend het middelpunt zijn, zoekt respect en eerbaarheid. Zoekt geen erkenning door egoïsme maar door warm (zelf)respect voor de individualiteit van de ego.
MAAGD 6 Zoekt de zin van het leven en wil hierin dienstbaar en praktisch optreden terwijl naar de innerlijke inspiratiebron geluisterd wordt, de realiteit voelbaar blijft en controle losgelaten wordt.
WEEGSCHAAL 7 Altijd creatief en op natuurlijke wijze zoekend naar balans. Wat angstig om harmonie te verstoren, maar met groeiend respect acceptatie ervaren voor de krachten van de impuls brengende ego.
SCHORPIOEN 8 Gravend naar macht, de psychologische kracht in zichzelf en anderen zoekend. Niet dwingend maar op natuurlijke manier de waarden van innerlijke schoonheid & puurheid respecterend.
BOOGSCHUTTER 9 Ervaringen doorgeven vereist ware wijsheid die vanuit “reizen” groeien kan. Relativerende wijsheid uitdragen vanuit het leven, met subtiele humor vanuit onbevangenheid en oprechtheid
STEENBOK 10 Zorgzame, flexibele stabiliteit is essentieel om structuur te ervaren in het leven. Als de wortels gezond en gevoelsmatig krachtig zijn, blijkt de structuur op z’n sterkst en kan veel getrotseerd worden.
WATERMAN 11 Samen op pad maar wel zo, dat ieder het leven op unieke, eigen wijze kan ervaren. Zo kan de individuele ego warmte ervaren, deze leren uitstralen en op sociale wijze omgaan met eventuele kritiek.
VISSEN 12 Wil vanuit de collectieve energie het hogere dienen maar wel liefst alleen of “al-een”. Vanuit een dienstbaar perspectief leren leven zonder zich op te offeren, af te sluiten of idealistisch te zijn.

 

Wil je meer informatie? Mail even naar floor@gaia-abc.com
Met hartelijke en inspirerende groet van