Nog specifieker bij de huizen zijn de hoekhuizen zoals de Ascendant, Descendant, MC en IC punt. Zo geeft, heel kort samengevat het IC de wortels van de persoon en het MC de maatschappelijke positie van iemand aan.

De Ascendant is het dierenriemteken dat op het moment van geboorte aan de oostelijke horizon opkomt (ascendre). Om welk teken het precies gaat, wordt door het geboortetijdstip en de geboorteplaats bepaald. Het teken op de Ascendant representeert de wijze waarop we spontaan op onze omgeving afgaan en de basishouding die we aannemen. Tevens geeft deze basishouding en ik-gevoel de instelling weer ten aanzien van huwelijk en partner waarvan de thema’s door de Descendant worden weergegeven. De Ascendant staat ook voor het beeld van onze persoonlijkheid, dat onze omgeving vaak als eerste indruk van ons krijg en het heeft de grootste betekenis voor de uiterlijke verschijning.
Planeten in de buurt van de Ascendant vullen de eigenschappen aan en onderstrepen deze maar kunnen ook conflicten aangeven wanneer de thematiek op gespannen voet met die van de ascendant staat.

De elementen verdeling op de Ascendant geeft ook de nodige informatie omtrent temperament en bijvoorbeeld een bepaalde kleurvoorkeur:

  • Vuur tekens (Ram/Leeuw/Boogschutter) hebben een voorkeur voor rood
  • Aarde tekens (Stier/Maagd/Steenbok geven meer om aardetinten zoals groen en bruin
  • Lucht tekens (Tweeling/Weegschaal/Waterman) hebben het liefst zacht blauw en geeltinten
  • Water tekens (Kreeft/Schorpioen/Vissen) prefereren marine blauw, turkoois en wit waarbij Schorpioen het in de donkere tinten zoekt.

Hieronder een aantal trefwoorden voor de Ascendant en verder kan uiteraard gekeken worden naar de kenmerken per sterrenbeeld wat onder de hyperlink bij ieder teken staat.

Ram

De Ram is een ware vechtersbaas en bindt niet makkelijk in. Levendig, temperamentvol, actief, direct en scheppend. Gaat zijn eigen weg en zet door moedig, trots, energiek, wilskrachtig, hartstochtelijk en ondernemend.
Verdraagt geen frustratie en sluit geen compromissen. Neigt naar geweld en imponeergedrag en kan met zijn kop dwars door een muur willen gaan. Relatie: zoekt een rustige pool maar kan daar niet makkelijk van genieten, zal een begrijpende partner moeten vinden bij wie hij altijd weer terug kan keren. Uiterlijk: gespierd, markante gelaatstrekken en resolute, heftige bewegingen.

Stier

De Stier is een ware genieter en houdt van het vertrouwde en bestendige. Artistieke neigingen en heeft emotionele en financiële zekerheid nodig. Gezapig, volhardend, gelaten, rustig, stabiel praktisch, gevoelvol en zinnelijk. Niet altijd voor rede vatbaar, stijfkoppig, stug vasthoudend, zuinig/gierig, gemakzuchtig, wat traag. Relatie: zoekt naar en biedt trouw en bestendigheid, heeft een sterke partner nodig die weet wat hij/zij wil en geen conflict uit de weg gaat waarbij ook passie de ruimte krijgt. Uiterlijk: grote ronde ogen, warme blik, zinnelijke mond, ronde nek/schouders

Tweeling

De tweeling is niet altijd even stabiel, eeuwig onderweg, op zoek, nieuwsgierig, veelzijdig en op contact gesteld. Geestelijk beweeglijk en zich aanpassend, altijd goed geïnformeerd en spraakzaam. Zit nooit om woorden verlegen maar kan wat oppervlakkig overkomen. Schept verwarring, nerveus, onrustig, ongeconcentreerd, praatlustig, listig, cynisch, dubbelzinnig. Relatie: rustige partner gezocht als tegenpool, gelooft in lotsverbondenheid en blijft onafhankelijk en nieuwsgierig in veelzijdige contacten geïnteresseerd. Uiterlijk: slank, fijngebouwd, scherp observerende en geïnteresseerde blik, smal gezicht met nerveuze trekjes.

Kreeft

De kreeft is het meest moederlijke type, zorgzaam, fijngevoelig, angstig maar ook taai en volhardend. Reageert en handelt vanuit het gevoel en zoekt/geeft geborgenheid in vertrouwde kring. Sensibel, romantisch en dromerig van aard.
Wordt niet makkelijk volwassen en heeft een kinderlijke onschuld, schuchter, wankelmoedig, angstig, pruilend en rancuneus maar ook makkelijk melancholisch en vol zelfmedelijden. Relatie: zoekt zekerheid, bescherming en geborgenheid bij een realistische, standvastige en nuchtere partner. Zoekt een soort rugdekking en dan wordt deze verbinding zo lang als maar mogelijk in stand gehouden. Uiterlijk: bleke huid, dromerige blik, ronde lichaamsvormen, timide en onzekere uitstraling en verschrikte blik.

Leeuw

De Leeuw is zelfverzekerd en voelt zich bevoorrecht, zelfbewust, trots, warmhartig en edelmoedig met een natuurlijke autoriteit en levensoptimisme. Creatief, expressief, succesvol, een en al sprankeling en meeslepende bruisende levensvreugde. Autoritair, opschepperig, minachtend, superieur, machtsbelust en kan een wat lompe en ijdele bluffel worden. Relatie: zoekt altijd een zekere mate van vrijheid en zelfstandigheid en staat dit ook de partner toe.
Uiterlijk: aantrekkelijk, goed gebouwd – mollig, brede schouders, zelfbewuste tred, open blik en haren als leeuwenmanen.

Maagd

De Maagd is altijd voorzichtig en proper. Gericht op gezondheid en innerlijke en uiterlijke reinheid bedacht. Past zich makkelijk aan als dit efficiënt lijkt en onderscheid instinctief bruikbaar van onbruikbaar en nuttig van schadelijk. Houdt van het overzichtelijke, systematisch, methodisch, kritisch en realistisch. De perfectionist, over-voorzichtig, detail verliefd, bang voor het leven, berekend, vitterig, listig, verklampt, kleurloos, gericht op uiterlijkheden en soms pedant en bureaucratisch. Relatie: erg kritische instelling, vind vaak pas laat de perfecte partner maar doet dan moeite dit in stand te houden. Uiterlijk: slank, goed gevormd lichaam, jeugdige uitstraling tot op hoge leeftijd, kleine ogen met vaste, kritische blik en altijd schone, goed verzorgde verschijning

Weegschaal

De Weegschaal is een geboren diplomaat en gericht op het esthetische. Blijmoedig, beminnelijk, gezellig, rustig, bezonnen en verzorgd, uit op harmonie en gerechtigheid. Heeft graag en veel contact met anderen en is op hen aangewezen en gericht. Conflictschuw, problemen met beslissingen nemen, te veel compromis gewillig, gebrek aan volharding en uithoudingsvermogen. Dol op plezier maken en toch binnenin er niet bij betrokken want veel is van voorbijgaande en oppervlakkige interesse. Relatie: sterk op de ander gericht, kan niet goed alleen leven. Bereid om compromissen te sluiten zolang de onafhankelijkheid niet bedreigd wordt. Uiterlijk: fijne gracieuze lichaamsbouw, gevoelige huid, vriendelijke maar gedistantieerde uitstraling.

Schorpioen

De Schorpioen is een ware ondoorzichtige hypnotiseur met sterke suggestieve kracht. Wilskrachtig, volhardend en resoluut met extreme gevoelens van liefde en haat. Voortreffelijke opmerkingsgaven, wantrouwend, verstandig, doorgrondend en altijd een wat introverte, ondoorgrondelijke levenshouding, zelfs bij grote innerlijke opwinding is hij uiterlijk kalm en bedaard. Helpt anderen over hun gereserveerdheid heen en heeft een scherpe blik voor zwakke plekken en sterke psychologische eigenschappen. Er kan ook een machtsbelustheid en zelfoverschatting optreden en er is een sterke hunkering naar erkenning en eerbetoon. Manipulerend, hatelijk, wraakzuchtig, onbeheerst, kwaadaardig en sterk stekend sarcasme met neiging tot depressies. Relatie: zoekt een partner die niet om de vinger te winden is en grenzen kan stellen, verlangt heimelijk naar iemand die de waarheid voor ogen houdt en die erin slaagt hem bij de kern der dingen te brengen. Uiterlijk: aantrekkelijk of hatelijk, scherpe doordringende en verleidelijke blik met markante neus.

Boogschutter

De Boogschutter is de eeuwige optimist, onbekrompen, reislustig, liberaal, enthousiast, genereus en weldadig. Streeft naar hogere idealen, religie, opleiding, carrière, maatschappelijke positie n heeft een grote liefde voor gerechtigheid en vrijheid. Hij kan ook een opgefokte ijveraar en betweter zijn die eigengerechtig en arrogant heel gevoelig voor kritiek is. Opgeblazen en oppervlakkig, zonder constantheid, moraliserend en opgewonden zijn best doet. Relatie: zwenkt voortdurend heen en weer tussen vrijheid en gebondenheid. Uit angst voor het verlies van vrijheid kan hij moeilijk voor een vaste relatie kiezen en uiteindelijk innerlijk altijd een echte vrijgezel blijven. Uiterlijk: groot, sterk, atletisch lichaam, hoog voorhoofd, hoekige kin, onderzoekende blik, edele trekken.

Steenbok

De Steenbok is een ware plichtgetrouwe doorzetter, het echte duracel type die volhardend, solide, praktisch, grondig, geduldig te werk gaat. Heeft structuur nodig en brengt deze aan met volle concentratie en zonder te verslappen.
Problemen en hindernissen sporen tot grotere prestaties aan. Kan een vreugdeloze streber worden die voortdurend een innerlijke druk voelt om te presteren. Pessimistisch, ontkennend, depressief met vaak sterke schuldgevoelens, gesloten, koudhartig, hard, gierig en zonder humor verbitterd wordend. Relatie: een relatie heeft rechten en plichten en hierin wordt ook trouw gehandeld en volhardend aan gewerkt. Uiterlijk: slank of lang en mager postuur, soms diepe rimpels, ernstige blik, grote handen en voeten.

Waterman

De Waterman is een ware buitenissige zonderling met een vrije, onafhankelijke geest. Objectief, vriendelijk, open en met gedistantieerde, intellectuele en praktische capaciteiten. Vol ideeen, vindingrijk, met mensenkennis en onconventionele aanpak die altijd origineel uit de hoek komt. Zorgeloos en zonder rekening te houden met geldende spelregels, koud, eenzelvig, arrogant, versnipperd en met weinig uithoudingsvermogen kan hij lijden aan zijn ongewoonheid en onvermogen zich aan te passen. Relatie: voorzichtig wordt de kat uit de boom gekeken, altijd op een afstand zoekt hij naar warmte en bezieling bij de partner. Uiterlijk: ovaal gezicht, wakkere ogen, geringe erotische uitstraling meer het type kameraad.

Vissen

Het Vissen type is een echte mediamieke slaapwandelaar met een enorm inlevende fijngevoeligheid en scherpe instincten. Geeft zich over en is meelevend, hulpvaardig, flexibel en inschikkelijk maar ook idealistisch en dromerig met artistieke aanleg. Overgevoelig, hypersensitief kan er moeite zijn met afgrenzen. Onrealistisch, kinderlijk gelovend in wonderen leeft hij in een soort trance en wil niet gewekt worden. Angstig, humeurig, makkelijk onder de indruk, zelfmedelijden en neigend naar de offerrol en hypochondrie. Relatie: diep verlangen naar versmelting met de partner zonder realistisch toekomstbeeld en dromerig. Uiterlijk: fijngebouwd, lang postuur, soms vlezig en gezet en onscherpe gelaatstrekken, dromerige blik.

Door middel van het onderstaande schema kan een indicatie geven welke ascendant men heeft. Nooit helemaal exact maar geeft toch een beetje een indruk. Zoek de geboortedatum op de bovenste regel en het tijdstip op de onderste.
Trek een rechte lijn tussen deze twee punten en op het snijpunt staat het teken waarop de ascendant staat.

Uiteraard zijn er meer invloeden in werking zodat bovenstaande weer een globale schets is van het algemene beeld wat bij de ascendant hoort.
Natuurlijk is ook de combinatie tussen het geboorteteken (sterrenbeeld) en ascendant van belang maar op bovenstaande manier kan er via de sterrenbeeldlink zelf een samenstelling gemaakt worden van de eerste kenmerken van een persoon.