Maansknopen-as
Drakenkop en -staart

 

Onderstaand vind je wat achtergrond informatie rond de Noorder Maansknoop die ook wel Drakenkop en -Staart wordt genoemd – deze afbeelding lijkt me helder…

De combinatie tussen Zon, Maan en de daardoor gevormde maansknopen-as kan het gehele leven van een individu ontsluieren.

De Zon geeft ons bewuste gedrag aan, passend bij het leven dat men nu leeft.

De Maan geeft het onbewuste gedrag aan, de trekkracht naar het verleden.

De Noord- en Zuid-Maansknoop liggen tegenover elkaar en vormen dus de asbestemming, om een evenwicht tussen de beide knopen/opdrachten tot stand te brengen.
Hier liggen groeikansen en levenslessen en wordt eigen inzet en aanpak vereist.

 

 

In de horoscoop zien we de Noordelijke Maansknoop (symbool op het hoofd van de draak) als indicator van aangeboren talenten, van de comfortzone aan. Het tegenoverliggende punt, de Zuidknoop (symbool van de drakenstaart) omvat de les, de uitdaging.
Onderstaand vind je vrij algemene teksten en kunnen uiteraard veel uitgebreider maar dit is bedoeld als een eerste indicatie, je kijkt dus waar de noordelijke maansknoop staat in de horoscoop én in welk huis, krijg je vaak twee bronnen van informatie die je mag verweven met elkaar.


Ram vs Weegschaal principe / 1e vs 7e huis:
Thema: Leren jezelf te worden en je niet té afhankelijk van anderen op te stellen. Zelf initiatieven durven nemen waar je dan ook volledig achter kunt staan. Vaststellen wie je zelf wérkelijk bent en wat jezelf wilt. Spanning tussen geven en nemen.

Taak: Je grootste groeimogelijkheden liggen in het vestigen van een gevoel van eigenwaarde, zonder daarmee de voordelen van een relatie en samenwerking met anderen aan de kant te zetten. Op eigen benen leren staan en het evenwicht proberen te scheppen tussen je eigen behoeften en die van de mensen om je heen. Door ervaringen in relaties dus via de ander leren jezelf te worden.
Jezelf onafhankelijk van die ander opstellen zodat jij je zelfbewustzijn kunt ontwikkelen. De bereidheid ontwikkelen om in contacten en relaties conflicten en angst voor verlies onder ogen te zien.

Gevaar: Overmatig aanpassing en de neiging om altijd meteen de helpende hand te bieden, zelfs wanneer dat strijdig is met de eigen behoeften. Zich altijd weer op anderen verlaten, weinig eigen initiatief en voortdurend op de bevestiging van anderen aangewezen zijn.

 

Stier vs Schorpioen principe / 2e vs 8e huis
Thema: Leren om vast te stellen wat wérkelijk waardevol voor je is om te bezitten.  Je eigen waarden en vaardigheden ontwikkelen en aan de slag gaan om een eigen inkomen te verwerven, zodat je een groter gevoel van eigenwaarde krijgt. Conflict tussen vasthouden en willen behouden enerzijds en de krachten der transformatie en de noodzaak om het oude achter zich te laten anderzijds.

Taak: eigenwaarde. Moet behoefte aan zekerheid, intimiteit, vertrouwen en vertrouwd worden, optimisme, lichamelijkheid accepteren.
De eigen waarde herkennen, zichzelf als belangrijk ervaren, de eigen mogelijkheden en capaciteiten ontdekken, zichzelf op prijs stellen en van zichzelf houden zoals men is. Ontplooiing van de talenten en het verder vergroten van alles wat zekerheid betekent: materiële zekerheid, innerlijke zekerheid en zelfverzekerdheid. Door bezig te zijn met dat wat je onzeker maakt, en door het aanpakken van je problemen, kom je beter bij je eigen kern en kun je bepalen wat voor jou  belangrijk is,  kun jij je eigen waardesysteem opbouwen.
Als je diepgang en je problemen ontloopt, kom je nooit tot wezenlijke zekerheid en tot het inzicht wat jou in het leven houvast geeft.
Door de donkere kanten van jezelf tegen te komen en aan te pakken, wordt je gestimuleerd om in je vaardigheden te ontwikkelen.
Kinderjaren worden vaak gekleurd door angst voor de dood of andere vormen van machteloosheid.

Gevaar:  dwangmatige beheersing. Ten gevolge van sterke angst voor verlies alles willen controleren. Zekerheid en de bevestiging van de eigen beminnenswaardigheid en belangrijkheid nastreven door middel van het creëren van twijfelachtige afhankelijkheden.
Seksualiteit en erotiek als machtsinstrumenten uitspelen.

 

Tweelingen vs Boogschutter / 3e vs 9e huis:
Thema: Leren hoe je met mensen om moet gaan, hoe te communiceren met broers en zussen en mensen in je directe woonomgeving. Hoe je om dient te gaan met de niet gezochte dagelijkse contacten, op straat, in winkels,  aan de  telefoon en hoe je  te gedragen in het verkeer.
Je denkt té weinig bewegingsvrijheid te hebben en je kunt je door je omgeving ingeperkt voelen.  De neiging afleren om in contacten met anderen vaag en ontwijkend te zijn, en in plaats daarvan je de kunst van het echt communiceren met anderen eigen te maken.
Relationele wrijvingen komen met deze stand vaak voor, omdat er buiten de vaste relatie naar andere relaties worden gezocht, om het begrip van persoonlijke uitwisseling tussen mensen, dat je  moet ontwikkelen, uit te werken.

Taak: Elke keer wanneer je informatie  ontvangt, wordt je geprikkeld zodat jij je herinnert dat je alle opgedane kennis dient over te brengen. Complexe verbanden, hoge overtuigingen en grote gedachten in de taal van alle dag uit wilt drukken. Spirituele kennis in het praktische leven toe te passen en in inspirerende bewoordingen aan anderen door te geven.
De wijsheid en de kennis die je door je geestelijke bewustwording hebt gekregen, zal je in het leven van alledag in de praktijk moeten gaan brengen.

Gevaar: In enge patronen, overtuigingen en vooroordelen vast blijven zitten en geen millimeter van een eenmaal gevormde opvatting of het eigen wereldbeeld afwijken.

 

Kreeft vs Steenbok / 4e vs 10e huis:
Thema: Het leren om met je gevoeligheid en je kwetsbaarheid om te gaan en emotioneel volwassen te worden. De sterke behoefte om leiding te geven en te werken aan een bepaalde bestemming. Een van de ouders kan je sterk motiveren en aanmoedigen om in de maatschappij te presteren. Voor je gevoel krijg je voor je streven daarin te weinig waardering en wordt je niet belangrijk genoeg gevonden.
Kiezen voor het opbouwen van een carrière voor jezelf of om aan de behoeften van de familie voldoen. Het conflict tussen hogere denken en alledaagse gemeenplaatsen.

Taak: ware vorming. Achter de veelheid der ideeën en verschijnselen de ware zin vinden. Door studie, reizen en geestelijk pelgrimschap tot een persoonlijk, religieus wereldbeeld komen. Vertrouwen in de eigen mening om het eigen standpunt te ontwikkelen. Boven tijdelijke waarheden uit hogere inzichten en ethische waarden vinden. Uit een enge, vertrouwde omgeving tevoorschijn treden teneinde nieuwe mogelijkheden te ontdekken en ver verwijderde, betekenisvolle doelen na te streven.
Leren thuis te zijn bij jezelf en door met je werkelijke gevoelsbasis contact te leggen kan je eindelijk contact en begrip krijgen voor je eigen emoties waardoor je in staat zal zijn om anderen écht te helpen in deze.

Gevaar: versnippering. In een overvloed van kennis kopje onder gaan. De grote hoeveelheid informatie niet kunnen ziften en waarderen.
In oppervlakkigheid blijven steken en geen zin kunnen vinden. Met al je georganiseer voor anderen een afleidingsmanoeuvre maken om de eigen leven gevoelsmatig niet op orde te hoeven brengen.

 

Leeuw vs Waterman / 5e vs 11e huis:
Thema: Leren om met je eigen creativiteit en leiderschap om te gaan. Durven te genieten en op weg gaan naar het kind in jezelf, de speelsheid in jezelf te durven ervaren. Het plezier te zoeken in spel en sport, ontspanning zoeken, dié dingen doen die van nature bij je horen en waar jij je goed bij voelt. Daardoor kan jij je zelfvertrouwen ontwikkelen. Jezelf niet onderdompelen in de groep, maar jezelf centraal durven stellen om tot persoonlijke groei te komen. Het conflict tussen hartstochtelijke, zinnelijke liefde en zuivere liefde tussen vrienden.
Jouw belangrijkste keerpunten draaien om kinderen.

Taak: Daarom is het van wezenlijk belang om datgene wat je vanuit je diepste wezen voelt te moeten doen, ook daadwerkelijk uit te voeren en het niet bij wensen te laten. Door het functioneren in een groep en door vrienden kom je erachter, welke activiteiten wel, en welke activiteiten niet bij je horen. De zelfdiscipline leren op te brengen om je dromen in daden om te zetten  Nadat je deze bestemming hebt geschapen zal je in staat zijn om je eigen belang opzij te schuiven. Pas dán kan je jouw creativiteit en leiderschap ter beschikking stellen van de groep van gelijkdenkenden, vrienden en van de mensheid.

Gevaar: Dusdanig in het groepsgevoel gevangen blijven zitten dat er geen helder ik-besef kan ontstaan. Versnipperen, zich overal mee willen bemoeien, iedereen hulp bieden en daardoor de eigen kracht en het eigen initiatief verkwisten. Zichzelf niet willen bewijzen.

 

Maagd vs Vissen / 6e vs 12 huis:
Thema: Leren om met de praktische taken van alledag om te gaan en die zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarbij geen details over het hoofd te zien. Je bezit een sterk aan- en invoelend vermogen voor het leed van de andere mens dat je in je werk zult kunnen toepassen.
Het leed van anderen kan je erg week maken, waardoor je moeilijk tegen anderen nee kunt zeggen, en er moeite mee hebt om vast te stellen wie je hulp nu echt nodig heeft en wie niet. Dat zul je kritisch  moeten bekijken om dan op een praktische manier te kunnen helpen. Daarbij kun je wel gebruik maken van je kennis van de kosmos en van de wetenschap dat niet alles te verklaren is.

Taak: Het spirituele na kritische analyse op een praktische manier in je leven toepassen, en ten dienste stellen van anderen die je hulp nodig hebben in je dagelijkse taken of in bijv. de gezondheidszorg. Ook ten behoeve van je eigen gezondheid, door aandacht te schenken aan je voeding, en de verzorging van je lichaam, vanuit de chaos, orde scheppen om zo op het fysieke vlak zelfdiscipline op te brengen, waardoor je leert op het aardse vlak te functioneren.

Gevaar: Zich in het grenzeloze verliezen i.p.v. de mediamieke gaven ten dienste te stellen voor de maatschappij. Zich aan alles onttrekken en niet deze verplichting nakomen en daardoor onbetrouwbaar en vluchtig of zweverig worden. Bijv. door ziekte zou je afhankelijk kunnen worden van anderen en dus niet die stappen hoeven te ondernemen die de gezondheidstoestand zou kunnen verbeteren, of anderszins zelfcorrigerend bezig te zijn waardoor je afhankelijk zou blijven en zelf geen verantwoording hebt.

 

Weegschaal vs Ram / 7e vs 1e huis:
Thema: Leren om rekening te houden met de behoefte van anderen en leren met anderen samen te werken. Niet steeds zelf initiatieven te nemen maar die ook eens aan anderen over laten. Het thema “geven en ontvangen” in te bouwen in het leven, met betrekking tot vaste relaties, samenwerkingen, in nauwe banden met vrienden en uiteraard ook in relatie met jezelf (of jouw zelfbeeld).
De vroegere “ik-eerst” houding brengt jou door pijnlijke ervaringen in lessen tot samenwerking. Er kan een sterke behoefte zijn om tegen de draad in te gaan en je hebt er moeite mee naar anderen te luisteren, want dat geeft je het gevoel dat je in je vooruitgang belemmerd wordt.

Taak: Je activiteiten niet meer op je eigen ontplooiing te richten maar zijn inzien dat dit is bedoeld om je capabel te maken om anderen te helpen hoe ze een meer harmonieus leven op kunnen bouwen. Hoe meer je anderen daarbij helpt, des te beter kun je het zelf leren.
Van eigenbelang en eigenliefde, naar het belang en de liefde voor de ander zal eerst een hindernis lijken maar later een sleutel tot geluk blijken te zijn.

Gevaar: Niet boven je zelf-gerichtheid uitkomen met een grote angst om jezelf in nauwe verbintenissen te verliezen, niet genoeg aandacht te krijgen of zijn individualiteit te moeten opofferen.

 

Schorpioen vs Stier / 8e vs 2e huis:
Thema: Leren om met ingrijpende veranderingen in je leven om te gaan. Een crisis zien als kans tot groei en tot positieve verandering.
Oude gedragspatronen vervangen door een totaal nieuw gedrag, om zo een nieuwe wedergeboorte te kunnen bewerkstelligen.
De confrontatie met je schaduwkanten te durven aangaan. Het leren omgaan met seksualiteit, jouw geaardheid. Het hoofd bieden aan je bezitsdrang, want die kan sterk aanwezig zijn vanuit een sterke behoefte aan zekerheid en angst voor machteloosheid en misbruik.
Mensen, dingen en ideeën mag je niet als bezit gaan beschouwen.

Taak: Gaan leren wat anderen belangrijk vinden, door je eigen starre normen te veranderen en door de gezichtspunten van anderen te overwegen. Door naar anderen te luisteren, ontdekken wat hun waarden zijn. Verzoen je met de vergankelijkheid van het leven in plaats op  valse, uiterlijke waarden te bouwen of na te streven. Probeer door te dringen tot de diepste seksuele ervaringen, die achter alle zinnelijkheid en hartstocht een spirituele piekervaring in zich heeft. Jouw interesse in occulte zaken en de werking van de menselijke psyche zal alle nodige informatie geven die je nodig hebt om jouw intense transformatie op gang te brengen.

Gevaar: Geldzucht. Het dwangmatig vasthouden van het materiële, aan gewoonten, het beproefde en het zekere. De waarde van iets alleen in zijn geldwaarde zien en niet tot de eigenlijke, dieper gelegen waarde doordringen. Bagatelliserend uit de weg gaan van conflicten.

 

Boogschutter vs Tweelingen / 9e vs 3e huis:
Thema: Het leren om tot geestelijke bewustwording te komen en niet in de oppervlakkigheid blijven hangen. De eigen woonomgeving eens durven verlaten om elders andere culturen te ontmoeten en ervaringen op te doen (vaak confrontaties met buitenlanders).  Het leren om het hoofd te bieden aan je onverzadigbare nieuwsgierigheid en je eens in de achtergronden van een onderwerp te verdiepen of je door middel van hogere studie op bepaald gebied te specialiseren. De basis zit in het vergroten van de horizon, op welke wijze dan ook.

Taak: Achter de veelheid der ideeën en verschijnselen de ware zin te vinden. Door lezen, studie of reizen tot een persoonlijk (religieus) wereldbeeld te komen. Een eigen mening en eigen standpunt ontwikkelen, om anderen te inspireren, te coachen. Op de intuïtie leren te vertrouwen bij het doorgeven van informatie in plaats van steeds in feiten en details te blijven hangen.

Gevaar: Versnippering. In een overvloed van kennis kopje onder te gaan. De grote hoeveelheid informatie niet kunnen ziften en waarderen, in oppervlakkigheden blijven steken, in een vast oordeel blijven hangen en anderen willen overtuigen.

 

Steenbok vs Kreeft / 10e vs 4e huis:
Thema: Leren om volwassen te worden en niet het eeuwige kind te willen blijven. Leren écht op eigen benen te gaan staan en niet in iedereen waarmee wordt geleefd of gewerkt een verantwoordelijk ouder figuur willen zien. Keuzes maken op maatschappelijk gebied, waarin jij jezelf en zelfrespect kunt vinden. Het conflict tussen de carrière en openbare verplichtingen enerzijds en het huiselijk leven, de familie en de inkeer naar binnen anderzijds. De verantwoordelijkheid van het ouderschap leren. Vaak is de partner óf vaak afwezig óf nalatig van aard zodat de ander nu vader en moeder tegelijk moet zijn. In de horoscoop van een vrouw kan deze knoop een sterk zoeken naar een vaderfiguur aangeven terwijl bij een man de drang naar de vaderrol heel sterk kan zijn.

Taak: naar voren treden. Uit de huiselijke sfeer en de familie weg in de openbaarheid treden. Volwassen worden, verantwoordelijkheid op zich nemen en bescherming biedend. Discipline, consequentheid en doorzettingsvermogen ontwikkelen. Zich van emotionele familiale en afhankelijkheden bevrijden en de eigen behoeften naar de achtergrond kunnen schuiven. Maak van jezelf geen ”psychisch vuilnisvat”, door de neiging om alle emoties die je ooit hebt meegemaakt voor altijd vast te houden.

Gevaar: kind blijven. Gevoelsmatige afhankelijkheid van beroep, plichten en status, of zelfs helemaal ingekapseld blijven in de beschermende geborgenheid van de familie. Genegenheid, consideratie en bescherming verwachten i.p.v. zich in de rauwe werkelijkheid te wagen.
Geen eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen en in plaats daarvan bij alle tegenslag direct een schuldige aanwijzen.

 

Waterman vs Leeuw / 11e vs 5e huis:
Thema: Leren om in een groep te functioneren en niet zelf altijd de hoofdrol te willen spelen. Dat wat je leuk vindt om te doen, samen met anderen te doen. Jouw motto zou mogen zijn: gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Steeds voel je de strijd tussen een persoonlijk leven of een onpersoonlijke toewijding aan de mensheid. Je hebt de neiging om op andere mensen neer te kijken met een persoonlijke trots, sterke waardigheid én kritiekgevoeligheid. Deze knoop kan relatiemoeilijkheden geven omdat je sterk de neiging hebt om anderen te domineren en hen té weinig ruimte te laten.

Taak: Leren om anderen ook zichzelf te laten zijn. Je maskers af te leggen en jezelf te gaan zien als een deel van een groter kosmisch geheel. Dan krijg je oog voor andermans behoeften en een beter zicht op de veeleisende behoeften van je eigen ikje. Door de omgang met vrienden, het functioneren in clubs of groepen van gelijkdenkenden zul je leren jezelf in te passen en aan te passen. Kijk eens naar het leven vanuit een hoger perspectief gezien en niet alleen op de bevrediging van het ego. Je zult pas gelukkig worden als jij je eigen persoonlijke behoeften opzij weet te schuiven en die te vervangen door een menselijker houding ten aanzien van alles wat om je heen is.
Jouw motto mag deze zijn:   VRIJHEID, GELIJKHEID EN BROEDERSCHAP!!

Gevaar: Zelf bewieroking. Zich altijd en overal, vaak theatraal in het middelpunt stellen en een speciale rol opeisen. Aandacht, erkenning en bewondering eisen. Schaamteloos in de eerste plaats aan zichzelf denken.

 

Vissen vs Maagd / 12 vs 6e huis:
Thema: Leren om meer sympathie, begrip voor anderen op te brengen in plaats van anderen te bekritiseren en te veroordelen omdat er een sterk onderscheidend vermogen is. Leren om vaste patronen los te laten en te accepteren dat niet alles te analyseren en te verklaren is.
Het conflict tussen het transcendente (buiten zintuigelijke) en de alledaagse werkelijkheid, tussen chaos en orde en tussen de mediamieke gaven en de rede, tussen intelligentie en de hogere wijsheid.

Taak: Probeer niet als een zalm tegen de stroom op te zwemmen maar dompel je eens onder in het kosmische bewustzijn en vertrouw in het leven zoals het op je af komt. Je bent sterk gericht op praktische zaken, het nut van iets en of iets tastbaar of haalbaar is terwijl geen detail je ontgaat en orde en netheid hoog in het vaandel staan. Door ervaringen en levenslessen zal je meer mededogen voor anderen ontwikkelen en zal je merken dat al het uitgestippelde op niets uit zal lopen. Als er zich gezondheidsproblemen voordoen, zal jij jezelf eens mogen analyseren vanuit een groot perspectief om het antwoord op de problemen/blokkades te vinden.
Door het werken in een grote instelling, of door perioden van gedwongen alleen zijn, kan je een hoger bewustzijn bereiken, zonder jezelf te verstrikken in details van het hoe en waarom.

Gevaar: Zich erg aan eng nuttigheidsdenken vastklampen. Uit angst voor het onplanmatige en onbekende kan je alles dwangmatig afwijzen en willen vermijden. Er kunnen reinheidstics, ordedwang of de manie alles te moeten controleren optreden.