Zwarte Maan ofwel Lilith geeft vaak aan wat een individu poogt te transgresseren (overtreden). Men doet onbewust iets wat sociaal en collectief gesproken verboden is. Negatief gezien, is Lilith de enige toeschouwer van haar eigen voorstelling, ze weigert zonder te weten waarom. Positief gezien, is ze de weigering, de overtuiging, zaken weten en beslissen. Zij laat vaak haar monsterachtige kant zien zolang het individu niets begrepen heeft.  Lilith is het vrouwelijke principe, de Yin – polariteit. Vaak wordt zij geassocieerd met seksualiteit, castratie, gevaar of weigering van seksualiteit.

In de geboortehoroscoop staat ze symbool voor het duistere deel van je persoonlijkheid. Ze zal je in situaties brengen waarin je liever niet terecht wilt komen, je confronteren met mensen die je liever links laat liggen én ze zal je impulsief dingen laten doen waarvan je merkt dat ze je tijdelijk in moeilijkheden brengen. Zo op het eerste gezicht, alleen maar ellende dus maar deze negatieve zaken kunnen soms belangrijke keerpunten in je leven zijn en leiden tot prachtige en positieve dingen. Lilith is namelijk ook een as die 2 tekens en 2 huizen met elkaar verbindt. Het is een heel belangrijk punt, dat bij de interpretatie te vaak genegeerd wordt. Wanneer zij een horoscoop beïnvloedt moet men leren nee te zeggen, niet de door andere mensen uitgestippelde weg te volgen, maar men moet leren zelf te beslissen en zaken bewust te weigeren.

Lilith in Ram

Tot welk sterrenteken je ook behoort, als je Zwarte Maan in Ram staat, sluipt er af en toe een egoïstisch trekje in je gedrag. Niet dat je tot het type `ik eerst’ behoort, maar je zult toch met de regelmaat van de klok de neiging hebben om het laken naar jouw kant te trekken. Om ervoor te zorgen dat de dingen op jouw manier gebeuren.

Voor alle duidelijkheid: dat is wat je zo verschrikkelijk graag zou willen. Jammer genoeg is het zo dat de stand van de Zwarte Maan precies duidt op wat je graag wilt, maar waar je tegelijk de allergrootste moeite mee hebt.  Je zult dus heel vaak geconfronteerd worden met situaties en mensen die je precies beletten om de dingen op jouw manier te doen. Met Lilith in Ram kan je erg gevoelig zijn voor geweld of voor de behoefte om voor jezelf te leven maar dan ook uitsluitend voor jezelf. De opvatting over jouw eigen identiteit zul je geweld aan moeten doen. Je zou dus moeten luisteren naar wie je bent en niet naar wie je zou willen zijn. Er kan sprake zijn van trots, waardoor initiatieven worden geblokkeerd. De verlangens worden geblokkeerd totdat je een stap zet. Pas jezelf aan – in het algemeen worden deformaties in uw persoonlijkheid veroorzaakt door anderen.
Gevolg: frustratie en teleurstelling van jouw kant. Laat je niet kisten door deze Zwarte Maan in Ram, en probeer zo goed en zo kwaad als het gaat een tussen oplossing te zoeken waarbij zowel jijzelf als de anderen zich goed voelen. Je kunt in je leven periodes meemaken waarin je alleen staat of waarin je problemen alleen moet oplossen. Je kunt verplicht worden te vechten voor iets of iemand, terwijl je zelf op emotioneel gebied in de kou blijft staan. Jouw grote uitdaging in dit leven bestaat erin om vrede te nemen met het feit dat je niets voor niets krijgt en dat je soms keiharde inspanningen moet leveren en compromissen moet sluiten, terwijl je het liefst van alles je eigen weg zou gaan. Als je daar éénmaal in slaagt, zal de Zwarte Maan in Ram je alleen maar voordeel brengen.

In Huis I: Met Lilith in het eerste huis zou je moeten handelen in strijd met het gevoel dat je van jezelf hebt. Het kan zijn dat je niet gelooft dat ook jij jezelf kunt uiten zoals je graag zou willen. Je moet verandering brengen in de manier waarop je het leven ziet. Het gevoel hebbend ergens op te wachten, namelijk om aangezien worden voor wie je bent en niets anders komt hier vaak voor. Wijs niet af wie je bent en ga niet tegen signalen van het lichaam in, dit leidt in een heel enkel geval tot destructieve neigingen. De misvorming komen in het algemeen door anderen. Tot op zekere hoogte moet je voldoen aan hun behoeften of eisen. Kan donker en somber gelaat hebben, slecht op gemak in sociale situaties en moeilijk pratend.

Lilith in Stier

Zelfs al hoor je tot één van die tekens die helemaal niet zo op bezit gesteld zijn, zoals Boogschutter of  Vissen, toch zal deze stand je doen verlangen naar zekerheden op allerlei gebied. Maar, zoals je ondertussen al hebt begrepen, een Zwarte Maan duidt juist op moeilijkheden die moeten overwonnen worden. Op frustraties ook. Hier dus op alle terreinen die te maken hebben met ‘zekerheid’ en `vasthouden’. Om te beginnen op het materiële vlak bijvoorbeeld. Waarschijnlijk maak je periodes in je leven door waarin je vruchteloos zoekt naar een vaste baan of een vast inkomen. Ook in het dagelijks leven zul je onbewust zoeken naar een manier van leven die een bepaalde regelmaat garandeert, vaak wordt er niet naar de consequenties voor anderen gekeken.
Je verlangt waarschijnlijk naar een duidelijk uitgestippelde dagindeling, waarin werk en rust elkaar afwisselen en de dagen volgens een welbepaald schema verlopen. Jammer genoeg zal iemand met de Zwarte Maan in Stier vaak geconfronteerd worden met situaties die de agenda overhoop halen en gemaakte plannen in de war sturen. Ook op affectief vlak loopt het niet altijd naar wens.  Ben je misschien iemand die ‘de grote liefde van haar leven’ niet durft te volgen (omdat ze geen risico’s durft te nemen) en dan maar kiest voor een `veiligere’, meer voorspelbare relatie? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iemand met de Zwarte Maan in Stier enorm bang is voor alles wat nieuw en onbekend is en die vanuit die angst dan maar kíest voor gekende (en soms veel saaiere) dingen. Maak je los van de wortels en ontdek het voordeel van het feit dat je niet bezitterig in de liefde bent. Jouw grote uitdaging is dus: durven in het onbekende te springen! Maak gebruik van de mogelijkheden die diep in jou verborgen zitten.
Jouw gaven uitbouwen tot talenten. Dát is wat de Zwarte Maan in Stier van jou verlangt!

In Huis II: Met Lilith in het tweede huis zou je moeten handelen in strijd met de jouw ter beschikking staande middelen. Je kan je beroofd van bezit voelen, negatieve neigingen hebben, en niet in jouw eigen waarde geloven. Je kan je innerlijk niet op je gemak voelen. Bepaalde personen compenseren hun gevoelsproblemen met geld en bezittingen.
Je kan de behoefte hebben om aan de materialistische waarden te ontstijgen. Ook kan er een sterke seksuele behoefte zijn. Je kan het best zorgen dat je financieel onafhankelijk bent om misstanden te voorkomen.

Lilith in Tweelingen

We hebben allemaal wel verschillende sub-persoonlijkheden in ons, waardoor we veel verschillende gezichten kunnen opzetten. Maar iemand met de Zwarte Maan in Tweelingen is een kampioen op dit gebied. Je kan je bij voorbeeld naar buiten toe heel anders voordoen dan je je in werkelijkheid voelt. Uitbundig en vrolijk naar de omgeving toe en innerlijk verdrietig en verscheurd bijvoorbeeld. Vaak last om je gevoelens op de juiste manier onder woorden te brengen. Je probeert de waarheid soms te omzeilen, of situaties rooskleuriger voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. Niet dat je anderen iets wilt voorliegen, maar veel meer omdat je de waarheid voor jezelf niet helemaal kunt of wilt zien. Je hebt het moeilijk om je denken en je voelen op één lijn te krijgen en om je daadkrachtige mannelijke kant  en je ontvankelijke vrouwelijke kant met elkaar in harmonie te houden. Dat maakt je dan weer angstig en nerveus. Ook kan je het vermogen missen om te communiceren – besteed daar eens wat tijd aan.
Zodra jij je bewust bent van dit probleem, kun je proberen daar stapje voor stapje iets aan te doen. Dat worden de twee grote uitdagingen in jouw leven: je denk- en je gevoelspool met elkaar in overeenstemming leren brengen en daarnaast je bewust durven worden van  het feit dat ieder mens een mooie en een veel minder fraaie kant heeft. Zodra je daarin slaagt, zul je merken dat één van je grootste talenten zich zal ontwikkelen, namelijk: je aangeboren gave om te bemiddelen tussen verschillende partijen.

In Huis III: Hier moet je handelen in strijd met de behoefte aan communicatie met anderen. Je kan een broer of een zuster die een belangrijke plaats inneemt, afwijzen.
Ook zou je een dubbel karakter kunnen hebben, een onbewust deel van jezelf dat de psychologische schaduw laat zien. Het totaalbeeld dat je van het leven hebt kan vervormd zijn, en door het leven op orde te brengen kan je verbetering bewerkstelligen ten aanzien van misverstanden die veroorzaakt zijn door jouw grote behoefte aan vrijheid.

Lilith in kreeft

Het ligt voor de hand dat de stand van de Zwarte Maan in Kreeft te maken heeft met emoties, familiebanden én de moederfiguur! Met deze stand is er bijna altijd sprake van een zekere disharmonie op affectief vlak: ofwel ben je over-beschermd opgegroeid, ofwel voelde je je in de kou staan. Mogelijk heb je het moeilijk gehad om volwassen te worden. Het Zwarte Maan in Kreeft-type zal zich onder alle omstandigheden voor de volle honderd procent inzetten voor het eigen gezin en de eigen familiekring. Kreeft is immers een familiebeestje en nog erg traditioneel ingesteld bovendien. De moeder kan een belangrijke rol in het leven hebben gespeeld maar ook kan je door de familie zijn teleurgesteld of verstoten. Wie Zwarte Maan in Kreeft heeft staan, heeft als grote uitdaging: Familie- en gezinsbanden te respecteren en te onderhouden, maar er geen kettingen van te maken. Je niet vast te klampen, niet te tolereren dat anderen jou op hun beurt verstikken én je eigen grenzen te leren onderkennen. Dit kan dé persoon zijn om een thuis te creëren voor kinderen die de zijne/hare niet zijn. De ideale adoptie-ouders!

In Huis IV: Hier zou je moeten handelen in strijd met het vaderbeeld. De vader kan afwezig zijn geweest of de moeder heeft een te belangrijke plaats ingenomen in verhouding tot hem. Daardoor kan je jouw gevoelens afwijzen, en daarmee verlies je een belangrijke mogelijkheid om inzicht te krijgen in het eigen kunnen. Familie of thuis kunnen je verstrikt houden in hun problemen. Je bent bang dat de dingen een bedoeling hebben. Je zou kunnen denken dat je alles moet beheersen. Realiseer dat je zélf je eigen funderingen onder jouw leven legt.

Lilith in Leeuw

Het spreekt bijna voor zich dat je met een Zwarte Maan in dit teken te maken hebt met problemen rond het thema “ego”. Altijd op zoek naar de eigen identiteit. Waarschijnlijk probeer je regelmatig te schitteren en in het middelpunt van de belangstelling te staan, zonder dat je je daar zelf echt van bewust bent. Je zult waarschijnlijk ook de neiging hebben om de mensen uit je  omgeving die richting uit te sturen, die jij voor hen het beste vindt. En toegegeven, je hébt het vaak bij het rechte eind. Maar dat wil niet zeggen dat je anderen zomaar je wil kunt opleggen, ook al heb je het beste met hen voor. Dit kan zelfs problemen aangeven in vriendschappen. Je zult voortdurend moeten leren je eigen persoonlijke verlangen opzij te zetten, wat niet altijd even makkelijk is. De grote uitdaging in jouw leven is: Te leren stralen zonder jezelf op het voorplan te zetten.
En ook: te leren inzien dat ieder zijn eigen beslissingen moet nemen en dat jij niet voor anderen kunt uitmaken wat goed voor hen is.
Als je dat eenmaal voor elkaar hebt, zul je waarschijnlijk verwonderd staan over het gevolg…  De kans is zeer groot dat ongekende artistieke gaven boven water komen. Zwarte Maan in Leeuw  heeft een uitzonderlijk creatieve aanleg en een aangeboren talent als opvoeder.

In Huis V: Hier moet je de strijd aangaan met problemen op het gebied van de hartstocht. Omdat je niet altijd van jezelf houdt, kan je in de liefde te veel eisen. Misverstanden komen voort uit de verwachtingen die je hebt van de uitingen van anderen. Je kan het onmogelijke willen in de liefde, en het libido kan zo sterk zijn, dat je alle conventies kunt tarten. Durf te zijn wie je bent, en niet wat je zou willen zijn. Liefdes nemen een belangrijke plaats in jouw leven in. Vaak ben je pijnlijk scherpzinnig op het gebied van de liefde.

Lilith in Maagd

Hier kan je heel veel problemen hebben met het durven vertrouwen op de intuïtie. Met deze Zwarte Maan -stand ben je immers geneigd alles onder controle te willen houden en vooral: voor alles concrete bewijzen te eisen. Zo denk je zelf elk probleem in je leven te kunnen oplossen met je verstand. Maar er zijn nu eenmaal dingen die je met je nuchtere verstand alleen niet voor elkaar kunt krijgen. Vooral als ze te maken hebben met je hart en je emoties… Op zo’n moment (als je het gevoel krijgt dat je het met je verstand alleen niet redt) raak je in paniek! Je wilt klaarheid. Maar willen of niet, er zullen situaties in je leven komen waardoor je verplicht wordt in de troebele wateren van je emoties en je onbewuste te duiken… En dan moeten er keuzes worden gemaakt, tussen verstand en gevoel bijvoorbeeld. En je bent bang je te vergissen en hebt veel zelfkritiek.
Sommige mensen met Zwarte Maan in Maagd kiezen de schijnbaar veiligste weg van het verstand. Met als gevolg dat vaak een ziekte of bijvoorbeeld depressie nodig zijn, om hen echt inzicht te brengen in zichzelf en hun situatie. Uitdaging: Zo snel je de uitdaging aangaat om ook je onbewuste gevoelens en verlangens een plek te geven in je leven zal mogelijk één van de typische talenten van een Zwarte Maan in Maagd-stand zich ook bij jou manifesteren. Namelijk een grote onbewuste kennis van genezende planten en kruiden die je dan ook in de praktijk kunt leren gebruiken.

In Huis VI: Met Lilith in het zesde huis moet je handelen in strijd met het collectief bewuste, dat wil zeggen alles wat iedere dag door een groep mensen of een volk bewust, maar zonder er bij stil te staan, beleefd wordt. Jouw werk maakt bijvoorbeeld deel uit van dat collectief bewuste. Het kan zijn dat je weigert diensten te verrichten voor anderen, dat je te kritisch bent over de zin van het werk, of dat je ondankbaar of slecht betaald werk hebt. Voel je niet schuldig want gevoelens van verloochening maken deel uit van de mogelijke misverstanden van Lilith in het zesde huis. Laat niet de scherpzinnigheid blokkeren door de behoefte aan eenheid, maar durf juist jezelf te zijn en eventueel te verbeteren en aan jezelf genoeg te hebben.

Lilith in Weegschaal

Het ligt voor de hand dat iemand met Zwarte Maan in Weegschaal problemen kan hebben op het vlak van relatie. Dit type  leeft voor, door en dankzij de aanwezigheid van de partner. Alleen voelt Weegschaal zich niets. Zo zal iemand met Zwarte Maan hier bepaalde frustraties en moeilijkheden moeten overwinnen op relatiegebied. Misschien heb je het moeilijk om binnen je relatie voldoende op te komen voor jezelf. Misschien ben je zo gehecht aan je partner, dat je bepaalde grenzen overschrijdt, te veel toegeeft. Of misschien ben je bang voor confrontaties Juist omdat je ruzies wilt vermijden, spaar je emoties en frustraties zolang op, tot het tot een uitbarsting komt. Iemand met Zwarte Maan in Weegschaal lijkt vaak oneindig geduldig en verdraagzaam of meegaand, tot plots de bom barst en de omgeving merkt hij zich al een hele tijd helemaal niet zo gelukkig voelde als ze zich voordeed… Het niet makkelijk keuzes kunnen maken van de Weegschaal is een ander probleem, want kiezen voor het ene betekent dat ze nee moeten zeggen tegen het andere. De uitdaging: leren te kiezen voor wat het belangrijkst is in het leven en leren onafhankelijk te zijn.

In Huis VII: Hier dient je strijd te leveren met het beeld van jezelf dat anderen weerspiegelen. Wellicht vind je jouw psychologische schaduw bij anderen, of dat misverstanden, ontstaan uit het zichzelf overdreven belangrijk vinden, uw behoefte aan relaties belemmeren. Je kunt erg kritisch zijn over de partners en ten opzichte van hen erg veeleisend zijn. Dit afwijzen van de ander kan een verklaring zijn voor het feit dat veel mensen met deze stand van de planeten in hun geboortehoroscoop vrijgezel zijn. Ook kan je bang zijn het zelfvertrouwen te verliezen.

Lilith in Schorpioen

Schorpioen staat synoniem voor: passie en diepgaande transformatie. Met alles wat te maken heeft met diepte en totaliteit. Want Schorpioen is niet iemand die relativeert maar eerder alles zwart-wit ziet. Voor de Schorpioen is het leven alles of niets. Er is liefde of haat. Leven of dood. Voor dit teken geen milde tussenweg. Iemand met Zwarte Maan in Schorpioen moet er- op voorbereid zijn dat het leven voor haar een aantal diepgaande transformaties in petto heeft. Met andere woorden: dat ze niet moet rekenen op een oppervlakkig of al te makkelijk leventje. Mensen met Zwarte Maan in Schorpioen worden soms met keiharde situaties geconfronteerd. Ze worden op de proef gesteld en moeten leren persoonlijke ambities tot een minimum te beperken. Uitdaging: te leren je extreme  verlangen naar macht en seksualiteit te temperen.
En om de fascinatie voor de dood die je soms voelt om te leren buigen tot een gezonde kijk hierop, waarbij je de dood kunt zien als een natuurlijk deel van het leven. Zwarte Maan in Schorpioen moet leren de  moeilijkheden die zich voordoen in het leven te aanvaarden en ondanks alles de hoop te blijven bewaren. Om een positieve kijk op het leven te ontwikkelen. Als je daar eenmaal in slaagt, zul je merken dat je veel meer dan alle anderen in staat bent om als het ware elke dag opnieuw geboren te worden.

In Huis VIII: In dit huis moet je jouw gevoel voor verdeling geweld aandoen. Je zou iets in jezelf willen veranderen, maar vaak dwingt het leven om iets te veranderen en niet altijd zoals jij dat graag zou willen. Het is mogelijk dat jij je gedwongen voelt om alles te kwijt te raken. Je kan ook een heel intense seksuele behoefte hebben en het is dan ook belangrijk dat je de onbedwingbare instincten in jezelf leert beteugelen.

Lilith in Boogschutter

Boogschutter is het teken van veel en ver. Er is geen enkel ander teken in staat is om te overdrijven in de mate zoals de Boogschutter dat doet. Alles wat hij doet, doet hij met verve. Opvallend, groots, enthousiast en vurig. En voor alles: met karrenvrachten idealisme. Hij is de wereldverbeteraar, de avonturier, de missionaris, de overtuiger, de prediker, de wereldreiziger, de vrijheidslievende… Iemand met Zwarte Maan in Boogschutter zal dus te maken krijgen met problemen op deze vlakken. Boogschutter kan niet leven zonder ‘een ideaal’. En al vroeg zal iemand met deze Zwarte Maan stand het ideaal overnemen van mensen waar hij naar opkijkt: zijn ouders misschien, of een favoriete leraar. Tot hij wat ouder wordt, en merkt dat die idealen niet echt de zijne zijn. En dan gaat hij op weg, op zoek naar een eigen ideaal om voor te leven. Maar jammer genoeg zal hij dat ideaal pas na veel omzwervingen vinden. De grote uitdaging voor deze Zwarte Maan in Boogschutter is: Te leren omgaan met de dagelijkse werkelijkheid -met de saaiheid van bepaalde klussen die nu eenmaal af en toe moeten opgeknapt worden. Boogschutter moet leren zijn verantwoordelijkheid niet te ontvluchten en ook die dingen te doen die minder boeiend zijn. Als hij daar eenmaal in slaagt, zal hij merken dat de beloning groot is. Hij zal namelijk in zijn leven de kans krijgen om datgene te doen waar hij zo naar verlangt: reizen en de wereld ontdekken, tussen alle bedrijvigheden van het dagelijkse leven door.

In Huis IX: Met Lilith in het negende huis moet je de behoefte aan evaluatie en vrijheid geweld aandoen. Vaak leer je dit uit jezelf, geheel autodidact op dit terrein. Je kan je de eeuwige zwerver voelen, en je moet geloof en ideaal uit jezelf zien te vinden. Een niet zelf gekozen omgeving, evenals gebrek aan communicatie kan leiden tot misverstanden. Jouw filosofische of religieuze visie moet worden veranderd, maar wel in overeenstemming met de eigen behoeften en niet die van anderen. Je kan in opstand komen tegen elk idee dat vastgeroest lijkt.

Lilith in Steenbok

Steenbok spreekt van ambitie en leiderschap. Daardoor kan iemand met Zwarte Maan in Steenbok extreem ambitieus zijn, ook al lijkt dat uiterlijk soms helemaal niet zo. Iemand met bijv een bescheiden teken als Maagd of Vissen én zijn Zwarte Maan in Steenbok, zal zich uiterlijk zeer terughoudend of onderdanig opstellen, terwijl hij diep in zijn  hart ernaar streeft om niets minder dan de top te bereiken. Want Zwarte Maan in Steenbok wil de beste zijn in wat hij ook doet. En kan hij dat niet bereiken, dan heeft hij de neiging het te vernietigen of zich extreem materialistisch op te stellen. Hier is het onbewuste verlangen naar macht en leiderschap, maar steeds opnieuw zullen zich situaties voordoen waardoor die macht net ontglipt. Familie of emotionele omstandigheden kunnen de groei naar de top belemmeren en depressief en eenzaam maken, omdat niet alles volgens plan verloopt. De grote uitdaging: aanvaarden dat je niet zonder problemen je doel kunt bereiken en dat je soms twee stappen achteruit moet zetten voor je er eentje vooruit kan gaan. Dan pas zal je vanzelf merken dat je geduldiger wordt en oprecht tevreden bent met die dingen die je wél kunt bereiken, ook al blijven die soms wat bescheidener dan het doel dat je oorspronkelijk voor ogen had.

In Huis X: Vaak weet je niet waar het lot je heen voert, maar je weet wel dat je het waard bent. De werksituatie kan problemen geven, omdat de omstandigheden op het werk niet aansluiten bij jouw wensen en verlangens. Vaak kan je anderen helpen om zichzelf te worden, door een goede psycholoog te zijn die anderen helpt om van zichzelf te bevallen. Problematisch zijn vaak je eigen gevoelens. Je kunt kil en koppig zijn zolang jouw doelen niet zijn bereikt. De waarheid die je zoekt kan ver afstaan van wat je dacht dat de waarheid was.

Lilith in Waterman

De sleutelwoorden in het leven van Waterman zijn: vrijheid, toekomst waarheid en vriendschap. De Zwarte Maan in dit teken zal waarschijnlijk af te rekenen krijgen met problemen rond deze thema’s. Misschien krijg je in de loop van de tijd regelmatig te maken met vriendschappen die om de één of andere  reden afspringen. Doe geen concessies aan vrienden die je met je geweten niet overeen kan komen. Ook kan je voortdurend in situaties terecht komen waarin je het gevoel hebt dat men je vrijheid belemmert en word je bijvoorbeeld verplicht een boel verantwoordelijkheden op je te nemen waardoor je niet echt je eigen weg kunt gaan. Mogelijk worden je toekomstplannen voortdurend overhoop gehaald. Jij die zo toekomstgericht en ongeduldig bezig bent! Uitdaging: Leren dat je niet kunt vooruitlopen op bepaalde gebeurtenissen en dat je geduld moet oefenen, wil je iets bereiken. Leren ook dat er een prijskaartje hangt aan het feit dat jij je tijd ver vooruit bent, omdat je geduldig moet leren wachten tot de anderen je zijn bijgebeend. Leren ook dat je vrijheid niet ‘van anderen’ kunt krijgen, maar dat die vrijheid enkel en alleen diep in jezelf te vinden is. En leren dat de waarheid veel verschillende facetten heeft, waar iedereen (dus ook jij) slechts één enkele kant van kan zien. Het resultaat van dat proces zal een harmonie en gemoedsrust zijn in jezelf, die je nu nog nauwelijks voor mogelijk houdt…

In Huis XI: Met Lilith in het elfde huis moet je jouw verwachtingen en gevoel voor vriendschappen geweld aandoen, en jezelf voorhouden dat niets zo erg tot mislukken gedoemd is als succes. De toekomst is uitsluitend afhankelijk van wat je in het verleden hebt gedaan. Plannen passeren de een na de ander de revue en worden verworpen als ze eenmaal gebruikt zijn. Je kunt in feite voortdurend gedwongen worden om dingen te creëren voor anderen. Projecteer je niet op personen die niets voor je betekenen, maar richt die juist op jezelf en laat anderen vrij. Het kan zijn dat je aan vrienden niet het vertrouwen kunt schenken of dat je lijdt door hun toedoen.

Lilith in Vissen

Dit is het teken dat een stukje van alle andere tekens in zich draagt. Misschien juist daardoor zijn mensen met Vissen zo zeer in staat om alle andere tekens aan te voelen.
Vissen voelt en begrijpt alles en iedereen. Iemand met Zwarte Maan in Vissen zal hier echter in eerste instantie eerder de negatieve gevolgen van ervaren en heel beïnvloedbaar kunnen zijn en heel ontvankelijk voor invloeden van buitenaf. Mensen met Zwarte Maan in Vissen blijven daarom beter uit de buurt van te negatief ingestelde of depressieve figuren, omdat de kans vrij groot is dat dit op hen overslaat. Er is immers nauwelijks of geen bescherming, omdat dit type niet genoeg in staat is om grenzen te stellen.
Dat zorgt voor een zekere onrust en soms zelfs angst. Wie Zwarte Maan in Vissen heeft, draagt vaak een grote gave in zich. De gave om anderen aan te kunnen voelen en daardoor te kunnen helpen. Om zelfs contact te kunnen maken met wat ‘het collectief onbewuste’  wordt genoemd (aanleg als medium). Maar de  risico’s zijn groot en de informatie die via het onbewuste wordt verkregen vaak uitermate chaotisch. De uitdaging is eenvoudig: leren duidelijkheid te scheppen in de chaos, en leren het onderscheid te maken tussen zuivere intuïtie en fantasie. En te leren omgaan met angstgevoelens die af en toe opduiken zonder te vluchten in alcohol, medicatie of drugs. Uiteindelijk zal niemand zo goed in staat zijn om het evenwicht te vinden tussen verstand en intuïtie als jij.

In Huis XII: Hier moet je strijd leveren met de behoefte aan eenheid. Totdat het lukt om nee te zeggen, kun je diep van binnen angstig zijn. Je hebt vaak een lange weg te gaan om eenheid in jezelf te bereiken. Het kan onmogelijk zijn die behoefte aan eenheid te uiten aan anderen, en het kan heel goed dat de omgeving nooit iets heeft gemerkt van die behoefte. Je kan een goed beeld hebben van de mensen om je heen. Een deel van jezelf is geheim en laat je aan niemand zien. Je kan een misvormd idee hebben over werken of in dienst staan van anderen, waardoor je je van de buitenwereld afsluit.

Tot slot nog even dit:
Terwijl rond de stand van de gebruikelijke planeten in de astrologie geen enkele discussie bestaat, leidt de stand van de Zwarte Maan vaak wél tot verwarring en discussies. Want in de verschillende handboeken vind je lichte onderlinge verschillen. Daardoor is het aan te raden, als je geboren bent op een van die dagen waarop de Zwarte Maan net van teken verandert, om ook de informatie te lezen over het teken het dichtst in de buurt. Hou er wel rekening mee dat bijna iedereen die voor het eerst geconfronteerd wordt met de Zwarte Maan in de horoscoop, heel verontwaardigd en ontkennend reageert: ‘Ik? Nee, zo ben ik beslist niet!’ om daarna aarzelend toe te geven: ‘Ja, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben…’ .

Wil je weten waar jouw Lilith in de horoscoop staat, mail dan even geboortedatum, geboortetijd en plaats naar me en ik laat het even weten zodat je de nodige informatie uit het bovenstaande verhaal kan halen.
floor@gaia-abc.com