Zoals duidelijk mag zijn geworden in het astrologische verhaal zijn er diverse horoscopen mogelijk.

  • Geboortehoroscoop
  • Jaarhoroscoop
  • Synastrie
  • Kinderhoroscoop

Geboortehoroscoop

Bij een geboortehoroscoop wordt gekeken naar de standen van lichten en planeten op het exacte moment van de geboorte, in combinatie met de geboorteplaats. Iemand wordt geboren onder een bepaald dierenriemteken, dit is het teken waarin de Zon stond op het moment van de geboorte. De informatie die hieruit komt is hetgeen wordt weergegeven in de globale interpretaties in dagbladen en tijdschriften maar natuurlijk is het niet mogelijk om de hele mensheid te verdelen in de 12 sterrenbeelden. De Zon geeft de ego, de ratio in een horoscoop weer, de Maan geeft de emotionele kant van een persoon aan en zo heeft iedere planeet zijn eigen stuk invloed op een individu. Door invloed van de Maan in een heel ander teken als waar de Zon in staat kan bijvoorbeeld al een heel ander beeld ontstaan in de persoonlijkheid. Daarbij opgeteld de informatie die komt van de planeten zoals: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunes en Pluto, wordt al meer een totaal portret weergegeven.

Naast deze informatie wordt ook nog de planeetplaatsing per huis en de invloed van huisheren vermeld. Om een ingewikkeld verhaal duidelijk te maken geef ik hier even een voorbeeld: De zon kan staan in Tweeling in het 8e huis hetgeen een heel ander stuk informatie geeft als diezelfde zon in Tweeling in bijv het 2e huis zou staan. Naast de typerende eigenschappen die deze informatie al geeft kunnen er, door de afstand tussen planeten/lichten en andere belangrijke punten in een horoscoop,ook bepaalde verbindingen ontstaan – dit worden aspecten genoemd.

Voorbeeld:
Zo kan bovenstaande Zon in tweelingen een heel prettige verbinding maken met de Maan maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een spanningsaspect ontstaat waardoor de samenwerking tussen deze twee lichten niet altijd even soepeltjes verloopt. Aan de hand van een uitgebreid boekwerkje kan men hier heel het leven uit putten want de basis informatie blijft altijd bestaan en vormt de fundering van een persoonlijkheid.

Jaarhoroscoop

In een jaarhoroscoop vormt zich een onderverdeling in een Progressieve horoscoop en een Solaar. Samengevoegd geven zij een totaalplaatje van een bepaald jaar aan. Dit is geldig van verjaardag tot aan de verjaardag van het volgende jaar. In een jaarhoroscoop kan men lezen wanneer in het betreffende jaar bepaalde knelpunten, crises of ontwikkelingen kunnen zitten. Het is puur een sfeer/tijdsaanduiding en exact voorspellen kan men nooit want er zijn zovele mogelijkheden. Toch kan het heel prettig zijn om te lezen in wat voor soort ontwikkeling of beweging men kan zitten en wanneer hier verandering in zou kunnen komen.

Progressieve Horoscoop

gaat uit van de verplaatsing van de Zon met 1º per jaar vanaf de geboorteradix tot aan het betreffende jaar. Voorbeeld: geboren op 19º Tweeling geeft een Progressieve Horoscoop voor het 9e jaar de horoscoop van Q op 28º Tweeling en de bijbehorende planeetstanden, gekeken vanuit het geboortejaar. De onderlinge afstanden (aspecten) tussen deze horoscoop en de geboortehoroscoop zijn van belang voor de informatie met betrekking tot de jaarhoroscoop.

Solaar

gaat uit van het moment dat de Zon weer terugkeert op de exacte geboorteplaats in graden in het betreffende jaar en de horoscoop die hierdoor wordt gevormd is bepalend voor de sfeer die over het hele jaar ligt en is een uitgangspunt voor de lopende planeten. Iedere planeet wordt afzonderlijk uitgelegd in werking en invloed en ook de onderlinge samen- of tegenwerking van planeten wordt belicht. Ook hier weer een complex geheel en moeilijk uit te leggen maar het blijkt heel prettig te zijn om een overzichtelijk naslagwerk te hebben over een heel jaar wat regelmatig ingekeken kan worden.

Synastrie

In een synastrie wordt duidelijk gemaakt hoe het samenspel kan verlopen tussen twee mensen.  Aan de hand van twee horoscopen wordt gekeken waar en hoe twee individuen functioneren, ten opzichte van elkaar en anderen. Prettig om te zien of en hoe een combinatie werkt en tevens is het leuk om uit te vinden hoe twee mensen op anderen overkomen als stel. Ook hier weer een dubbel verhaal, de Synastrie: het samenspel tussen twee personen en de Combine die de combinatie weergeeft ten opzichte van anderen. Uitgewerkt in een overzichtelijk naslagwerk kan men hier zeker lang plezier van hebben.

Kinderhoroscoop

In verband met privacy regels maak ik altijd een beknopte karakterschets van deze jonge wereldburger waarin toch een helder beeld geschetst wordt van de talenten en eventuele beperkingen. Indien gegevens bekend zijn kan ik ook het samenspel weergeven tussen kind en ouders/verzorgers. Zoals altijd wordt dit ook weer in een schriftelijk werkje geleverd zodat zowel ouders als kind dit altijd nog eens terug kunnen lezen om de nodige inzichten uit te verkrijgen.