Kenmerken:
Element: Water
Kruis: Vast
Teken: Schorpioen
Heerser: Pluto
Geslacht: Vrouw

Ik doorgrond
Tegenover het 2e huis, dat ‘mijn waarden’ weergeeft, staan de waarden van anderen in het achtste huis, het is het huis van het persoonlijke onbewuste, waarin onze complexen, onze verdringingen, onze neurosen en problemen die we niet meer onder ogen willen zien aantreffen. Daarnaast staan ook onze verborgen gaven en talenten in dit huis. Het 8e huis wordt ook wel het crisis huis genoemd, het huis van leven en dood: moeilijkheden van het leven overwinnen om opnieuw te kunnen beginnen. Crisis en transformatie vinden we in dit huis terug (Pluto). Overwinnen we onze crisis niet, dan zinken we steeds verder weg in onze complexen en ‘sterft’ onze identiteit.
Maar wanneer we onze energie (psychische) niet langer nodig hebben voor onze verdringingen en complexen, zien we een enorme scheppingskracht naar voren komen. Ons onbewust partnerbeeld zetelt in het 8e huis, de anima of animus. In het onbewuste van iedere vrouw bijv sluimert een mannelijk del = animus, bij de man zit de anima.
Na ontwikkeling van de tegen helft in zichzelf zal men minder afhankelijk zijn van die andere eigenschappen buiten hem/haar. Herkenning van onszelf in die ander kan een diepe binding geven, met daarbij het verlangen intens met die ander samen te gaan, een totale overgave aan die ander door de seksualiteit. Jaloezie en bezitsdrang van de ander zit in huis 8. Onze eigen complexen en verdringingen kunnen een relatie met de ander sterk beïnvloeden.

Diep graven in jezelf door psychologie, parapsychologie, of ook letterlijk diepgraven in archeologie, of het naar boven brengen van alles wat verborgen is, is een 8e huis behoefte.
In dit huis zoeken we totdat we de kern hebben gevonden. Planeten in 8 geven aan over welke instrumenten we daarvoor beschikken. Het lopen op het scherp van de snede, moed en geldingsdrang. Het geld van de partner, erfenissen, belastingen, hypotheken, leningen en het beheer van geld van anderen. De schaduw en de verborgen kern der dingen, onze eigen verborgen gaven en talenten die nog naar boven moeten komen. De diepte waartoe wij in staat zijn door te dringen, tot de kern der dingen, op zoek naar de verborgen zijde van ons eigen innerlijk.Het iets persé op eigen manier willen doen. Kracht en macht hoort in dit huis.
De kracht om situaties in je leven, die je met minder mooie kanten in aanraking brengen, vanuit een liefdevol gevoel naar jezelf toe, aan te pakken.
De macht om de deur van je kelder gesloten te houden en daar zó mee bezit te zijn, waardoor ook jouw “schatkist” daarachter gesloten blijft.

Sterke 8e huis typen die zichzelf geworden zijn kunnen niet meer door anderen in hun macht gevangen worden. Dit huis geeft de vervulling van de eigen behoefte aan.
Planeten in het 8e huis kunnen iemand wakker schudden. Bij dit huis hoort het persoonlijk onbewuste (zie kader), het is de bovenste laag van het onbewuste.
Daarin liggen alle inhouden opgeborgen die bewust kunnen worden gemaakt, óf eens bewust waren. Het zijn de dingen die we vergaten, die we verdrongen hebben, omdat we ze niet meer wilden weten. Onze complexen en onze “verborgen gaven en talenten” sluimeren in dit deel van het onbewuste.

Aswerking: het occulte vermogen in tegenstelling tot de concrete vermogens in het 2e huis.
De as van de zekerheden.
Anatomisch: de geslachtsorganen, de blaas, endeldarm.

De onbewuste lagen:

1e Laag Kreeft Verbonden met het bovenste gedeelte van het persoonlijke onbewuste. Het geheugen, dit is te herinneren.
2e Laag Schorpioen Verbonden met het persoonlijk onbewuste. Inhouden kun je jezelf bewust maken.
3e Laag Vissen Verbonden met het collectief onbewuste. Is nooit helemaal bewust te maken en verbonden met de oerbron.

Kernwoorden:

 • Machtsstrijd
 • Geheimzinnigheid
 • Levensdrang
 • Crisis
 • Het occulte vermogen
 • Scheppende krachten
 • Psychologisch inzicht
 • Paranormale/mediamieke gaven
 • Transformatieprocessen
 • Complexen
 • Geestelijke capaciteiten
 • Verdringingen
 • Intensiteit
 • Zuivering/bevrijding van de ziel
 • Innerlijke partner
 • Jalousie
 • Diepste emoties
 • Kwalen door angst
 • Chirurgen/tandartsen
 • Verborgen dingen
 • Accountants
 • Detectives
 • Doodsdrift
 • zaken buitenland
 • machtsspel
 • Dood en wedergeboorte
 • partner/zakenrelatie
 • kracht
 • Overgave