Kenmerken:
Element: Lucht
Kruis: Beweeg
Teken: Tweelingen
Heerser: Mercurius
Geslacht: Man

Ik denk
Het derde huis geeft aan hoe we contacten leggen. Geeft informatie over onze manier van spreken, denken en analyseren. Hoe we omgaan met feiten, en met de objectieve werkelijkheid, de ongekleurde heldere logica. In het 3e huis staat de veelheid en de veelzijdigheid van informatie bóven de diep-gang, met daarbij dus het gevaar voor oppervlakkigheden. Meer gericht op kleine feitjes dan op de grote lijnen. Dit huis geeft ook info over onze leer capaciteiten en alles wat met overdracht te maken heeft.
Zowel betreffende informatie als letterlijke overdracht zoals in de handel of in de post.

Qua ontwikkeling staat het 3e huis voor het kruip/loop stadium en de periode waarin men zich leert uiten, dus de taalvaardigheid. Dit huis zegt ook iets over de eerste schoolervaringen, gedurende de kindertijd en het begin van de adolescentie. Dus de eerste ontwikkelingsperiodes met het oog op de buitenwereld. Sterke positie van planeten in dit huis maakt vlug van begrip, beweging en uiting. Het dagelijkse leven en leren (leercapaciteit) in het bijzonder het lagere onderwijs. Het gezonde mensenverstand. Het praktische alledaagse leven. Communicatie in de zin van leren, spreken, voordragen en het uitwisselen van gedachten. Briefwisseling en andere postzaken. Het overbrengen van berichten. De journalistiek en de handel. Broers en zussen (de opvoeding) De buurt – buren – woonomgeving. Verkeersgedrag. Zakenreizen. Korte reizen en uitstapjes

Aswerking: Het alledaagse denken en de waarheid van de krant (één dag geldig)
in tegenstelling tot het hogere denken en de overtuigingen die je hebt in huis negen. De denk-as
Anatomisch: Longen, bronchiën, sleutelbeenderen, armen en handen, zenuwgestel.
Kernwoorden:

 • Het verstand
 • Leren
 • Communiceren
 • Denken Waarnemen
 • Gedachtewisseling
 • Correspondentie
 • Logica
 • Denk en leervermogen
 • Expressieve kracht
 • Makelaardij
 • Zakelijke bedrevenheid
 • Ademhaling
 • Verkeer
 • Alles met boeken
 • Effecten
 • Geheugen
 • Fietsen – auto’s – bussen
 • Journalistiek
 • Ongelukken in verkeer
 • Radio en tv
 • Lagere school
 • Secretaressen
 • Nieuwsgierigheid