(Ascendant)

Kenmerken:
Element: Vuur
Kruis: Hoofd
Teken: Ram
Heerser: Mars
Geslacht: Man

Ik ben

Het beginpunt van het eerste huis wordt altijd de Ascendant genoemd maar in feite valt het hele eerste huis onder het begrip Ascendant. Het teken waarin dat punt valt is bepalend voor de wijze waarop we naar buiten treden, én hoe we de ander naar binnen laten. Het is dus een wezenlijk deel van ons karakter, onze presentatie.  De houding waarop we voor onszelf opkomen en hoe we het leven tegemoet treden.  Omdat het eerste huis ook het lichaam weergeeft, is het ook bepalend voor onze uiterlijke verschijning, de houding en onze fysieke kenmerken. Planeten die in het eerste huis staan, kunnen rechtstreeks naar buiten en zijn voor de omgeving duidelijk waar te nemen. Men kan direct over deze energie beschikken en het effect is het sterkst naarmate de planeet dichter bij de cusp (beginpunt) staat.

Veel planeten in het eerste huis, geven het karakter iets opvallends mee. Planeten die een aspect maken met de Asc kunnen hun werking rechtstreeks naar buiten brengen. Huis I geeft aan dát en hóe we ons manifesteren. De manier waarop je andere mensen tegemoet treedt. De manier waarop je iets nieuws begint, de uitgangssituatie De eerste indruk die je wekt in lichaamstaal en manier van kleden. Handhaving van de eigen persoonlijkheid en doorzettingsvermogen. De uitgang van een horoscoop en de ingang van de persoonlijkheid. Hoe we reageren op direct tastbare omstandigheden zoals het klimaat e.d. De natuurlijke manier van handelen, het vanzelfsprekende optreden naar buiten en hoe je op alles reageert.

Aswerking: Het Ik-gevoel ten opzichte van de Jij-ervaring van het zevende huis.
De ik/jij as of ontmoetings-as
Anatomisch: Hoofd, gezicht, ogen,  bloed.
Kernwoorden:

 • Onze levenskracht
 • Weerstandsvermogen
 • Levensdrang
 • Uiterlijk
 • Zichtbaar gedrag
 • Temperament
 • De grondwet
 • Reactie op ziekten
 • Innemendheid
 • Gezondheid
 • Fysieke kracht/toestand
 • Iemands geboorte en vroege kinderjaren
 • 5e kind
 • Lichaamsbouw
 • Iemands mening (eigen en anderen)
 • Het volk
 • Wedstrijden
 • Oorzaken van financiële verliezen