Kenmerken:
Elementen: Lucht
Kruis: Vast
Teken: Waterman
Heerser: Uranus
Geslacht: Man

Ik maak vrienden
Het 11e huis is het huis van de vriendschappen, onze contacten met mensen die op onze golflengte zitten. Het zegt iets over het groepsgebeuren, over het verenigingsleven, over ons functioneren in clubverband of in een partij. In 10 hielden we strak aan onszelf vast, in 11 laten we die ander toe zichzelf te zijn. In dit huis is te zien wat we van onze vrienden verwachten, en in welke mate we in staat zijn vriendschappen te sluiten en te onderhouden. In het 11e huis vinden we samengaan en samenwerken op basis van gelijkheid en geestelijke verwantschap. Ook onze verlangens en wensen zitten hier, die we niet alleen ontlenen aan hetgeen we meemaken in kontakten met vrienden, maar ook een weerspiegeling zijn van wat we in vrienden zoeken en vak zijn dat eigenschappen die we zelf graag zouden willen bezitten. Het 11e huis is het huis van de groepen, maar niet iedereen met een sterk 11e huis hoeft in een groep te bewegen. Dat kan ook in geestelijk opzicht gebeuren, zonder dat er uiterlijke groepsvorming hoeft op te treden, al zien we vaak dat iemand met zo’n sterk 11e huis betrokken is bij veel sociale activiteiten en bij het verenigingsleven.

In het 3e huis vonden we de kortere contacten, in het 7e  het kontact met één ander en in het 11e de contacten met meerderen op basis van gelijkheid en gelijke interesse. Mijn vrienden – gelijkgestemden – groeperingen – alle zielsverwantschappen. Het je inzetten voor menselijkheid en de humane idealen. Wereldburgerschap. De zelfexpressie van anderen. Eigen wensen en verlangens.

Aswerking: de gemeenschapszin, in tegenstelling tot de dominantie van het IK in huis vijf.
De as van de persoonlijkheid
Anatomisch: onderbenen, alvleesklier.
Kernwoorden:

 • Gastvrijheid
 • Schoon- dochters en zonen
 • Vakbonden
 • Collega’s
 • Huwelijk/partner van 1e kind
 • Politieke partijen
 • 4e kind
 • Geld van ouders
 • Lidmaatschappen
 • Vrienden
 • Dood in de familie (ouders)
 • Sponsors
 • Helderhorendheid