Kenmerken:
Element: Vuur
Kruis: Beweeg
Teken: Boogschutter
Heerser: Jupiter
Geslacht: Man

Ik geloof
Waren we in het 8e huis bezig met het uitdiepen van ons verleden, geeft het 9e huis ons informatie over de toekomst.Het is het huis van onze bewustwording en onze persoonlijke kijk op het leven. We zoeken hier naar de zin en de betekenis en komen zo tot een mening- en oordeelvorming. Datgene wat wij dan als de waarheid hebben ervaren willen we overbrengen op anderen. Het 9e huis heeft daarom ook te maken met publiciteit, waardoor denkbeelden op grotere schaal worden verspreid.
Vandaar dat het 9e huis ook in verband wordt gebracht met het hogere onderwijs, het propaganderen, het prediken van onze eigen innerlijke normen, waardoor dit huis erg opvoedend kan uitwerken.Reizen en het buitenland, onze overtuigingen en ons rechtsgevoel behoren ook tot dit levensgebied.Religie en ons geloof zitten in dit huis. Het geloof dat er “buiten” ons iets groter is, dat een samenhangend patroon laat zien en waarin ieder van ons een bepaalde rol te vervullen heeft.

Het gevoel van zinvolheid van gebeurtenissen en de zin van ons bestaan. Een groot deel van de hedendaagse neurosen is te wijten aan gebrek om de betekenis en de zin achter alles wat gebeurt te zien. De planeten in huis 9 geven informatie over de manier waarop we tot bewustwording komen op geestelijk niveau en welke ontdekkingsterreinen iemand zoekt. Ik geloof – Het zoeken naar de zijn, onze levensbeschouwelijke overtuigingen, het hogere denken. Het verbreden van de horizon door innerlijke of uiterlijke reizen. Universitaire opleidingen. Het geloof en de morele waarden die daaruit voortvloeien. Geloofsovertuigingen en goede voornemens. Het zoeken naar de zin van het bestaan, de ethische waarden en het rechtsgevoel. Dogmatische, progressieve, liberale en conservatieve denkwijzen. Het uitdragen van de vergaarde kennis. Het zich bewust worden van zichzelf. Je persoonlijke standpunt ten aanzien van, en je kijk op het leven. Het huis van de pedagogie = opvoedkunde.

Aswerking: het samenvoegen van feiten tot een groter geheel,in tegenstelling tot. nuchtere en zakelijke informatie en zienswijze in huis 3. De as van de kennis.
Anatomisch: heupen, bovenbenen, beenzenuwen, lever en gal
Kernwoorden:

 • Verre reizen
 • Paarden zaken
 • Filosofie
 • Buitenlandse ervaringen
 • Gevogelte, wild
 • Religieuze en filosofische boeken
 • Investeren in buitenland
 • Scheepvaart zaken
 • Droombewustzijn
 • Vliegtuigzaken
 • Militaire dienst
 • Kampementen
 • Astrale reizen
 • Vakanties
 • Lucht -vervoer, transport
 • Voorspellingen
 • Vrijheid
 • Advocatuur
 • Profeten
 • Vierde broer of zus
 • Gerechtigheid
 • Geestelijke vermogens
 • Winnen en winnaars
 • Visioenen