(Midhemel)

Kenmerken:
Element: Aarde
Kruis: Hoofd
Teken: Steenbok
Heerser: Saturnus
Geslacht: Vrouw

Ik voel me geroepen
De cusp van het 10e huis noemen we MC of Midhemel. MC en het l0e huis bepalen het beeld dat we van onszelf hebben en het beeld dat we de buitenwereld voorhouden om op te reageren. Een planeet die vlak bij het MC staat heeft veel invloed op die beeldvorming. In het l0e huis zit ook onze maskerfunctie, die geeft onze aangepaste wijze van handelen in het openbaar aan, zonder dat we hoeven tonen wie we wérkelijk zijn vanuit het 4e huis. Die houding heeft ook veel te maken met onze innerlijke basis, welke deels ook door onze opvoeding gevormd is, en welke wel vraagt om aanpassing aan de wetten en gedragscodes van het 10e huis. De manier waarop we onszelf zien en welke doelen we nastreven bepalen ook onze sociaal- maatsschappelijke positie. Onze carrière, onze verantwoordelijkheden, onze eer, reputatie en ambities vinden we ook terug in het l0e huis.

Het is het huis dat ons ruggengraat geeft en structuur. Hoe gaan we om met gezag? Alle planeten in het 10e huis krijgen een bepaalde mate van vastheid mee, wat een gevaar voor starheid kan inhouden. Mensen met veel planeten in 10 zijn doorgaans niet erg soepel. Planeten in 10e en alle verbindingen met MC geven vooral aan welk beroep we zouden kunnen uitoefenen en hoe we onszelf zien. Onder de huizen 10 en 4 vallen ook de ouders maar het is binnen de astrologie nog steeds een punt van discussie welke ouder dat is. Meest gebruikelijk staat 10 (Saturnus) voor de gezaghebbende in het gezin, en 4 (Maan) voor het gevoel van veiligheid en geborgenheid welke vaak door de verzorgende persoon gegeven wordt. Ik streef na – carrière en erkenning. Onze plek in de maatschappij, het optreden in het openbaar en de openlijke erkenning (populariteit). Carrière, wetten en gedragscodes. Beroepsmatige en sociale doelen en de verwerkelijking daarvan. Het hoogtepunt van het leven. Het masker dat wij de buitenwereld voorhouden en hoe de buitenwereld op onze manifestatie reageert. Weten wat we kunnen; waar onze grenzen liggen en van daaruit weten voor wat voor werk we geschikt zijn.

Hoe we onszelf zien en de houding die we op grond daarvan aannemen in het maatschappelijk bestel, dus eerst het zelfbeeld en op grond daarvan heeft het aan hoe je jezelf in de samenleving presenteert.Ook de verwerkelijking en vormgeving van de talenten en mogelijkheden die je hebt geërfd. Huis 10 staat voor iemands identiteit en plaats in de maatschappij.

Aswerking: De kruin van de boom, in tegenstelling tot de wortels in het 4e huis. De as van de vorm. De maatschappij tegenover de huiselijke kring.
Anatomisch: beenderen, gewrichten, knieën en nagels.
Kernwoorden:

 • Maatschappelijk aanzien
 • Aristocratie
 • Lot / noodlot
 • Administratie
 • Koning / koningin
 • Roeping
 • Hoge ambten
 • Bewindslieden
 • Bewakers
 • Beeldhouwwerken
 • Ouders/schoonouders
 • Iemands status
 • Iemands krediet
 • Familie naam
 • Rechtswezen