Kenmerken:
Elementen: Water
Kruis: Beweeg
Teken: Vissen
Heerser: Neptunus
Geslacht: Vrouw

Ik droom
In de traditionele astrologie heeft dit huis een slechte naam. In werelds opzicht heeft dit 12e huis wat minder betekenis. Dit huis staat voor ons collectief onbewuste, onze verbinding met alles en iedereen in verleden, heden en toekomst. In het 12e huis vinden we onze ervaringen uit onze foetus/geboorte en zuigelingen-tijd. Toen we zelf nog geen uitgesproken bewustzijn hadden en nog deel waren van het onbewuste van de moeder. Via haar delen we ervaringen met de wereld om ons heen in de zuigelingentijd en de planeten in 12 geven dat weer. Zelfs problemen van onze ouders in die periode hebben hier vaak (onbewust) invloed op.

Doorgaans wijst het 12e huis en die ervaringen op iets dat ontbroken heeft of niet goed gegaan is in die zuigelingentijd, zodat deze planeetinhouden moeite hebben om in het volwassen leven tot vorm te komen. Maar deze planeten blijven ons hele leven lang een band met het onbewuste houden, waardoor we in staat zijn dingen aan te voelen en waar te nemen via die planeten, die anders aan ons voorbij zouden zijn gegaan. Onze gevoeligheid voor het ongeziene wordt daarmee vergroot en niet zelden zien we dat mensen met veel planeten in 12 op een bepaalde manier hun eigen leven leiden, niet beïnvloed door maatschappelijke eisen en voorwaarden, maar onbewust geleid door een innerlijke stem of een aanvoelen dat hen op het spoor zet van hun eigen vervulling.
Met veel planeten in 12  kun je daardoor heel ver komen al zullen deze invloeden lange tijd in het leven onzeker kunnen maken, want met ons bewustzijn hebben hier weinig greep op. Huis 12 omvat het verborgene, vandaar dat we er geheimen en geheime vijanden in terug vinden. Alles wat onzichtbaar, maar toch aanwezig is valt onder het 12e huis.
Als we aan gaan leren voelen of helderziend waarnemen, dus gaan leren gebruiken, kunnen we er mensen een enorme dienst mee bewijzen.

Hier schuilen de overgeërfde symbolen van de mensheid in het algemeen, de “archetype” ofwel oergedragingen van de mens. Deze archetypes kennen we uit mythen en sagen maar ook in onze dromen in 12. Het is de wereld van mystiek, meditatie, yoga, religie, gevoelsmatige intuïtie en helderziendheid. In het 12e is elke vorm opgelost, hier ligt de behoefte aan totale eenheidsbeleving op elk niveau. Dat kan bij een minder evenwichtige persoonlijkheid identiteitsoplossend werken, opgaan in het geheel, een vluchtgedrag; wat tot uiting kan komen in verslavingen zoals drugs of alcohol of het opgaan in een sekte. In 12 ligt ook zelfopoffering, sociaal werk. Ook afzonderingen zoals het kloosterleven, allerlei inrichting, gevangenis etc. Het 12e huis laat zien wat in ons naar boven komt als we alleen zijn. Hoewel het een huis is waarvoor in onze westerse maatschappij weinig of geen plaats is, schuilt in dat huis de rijke bron van het leven zelf, dat ons het vermogen geeft om mee te geven aan de stroom. Een mens met een sterk 12e huis kan óf onzeker, óf een verfijnde geestelijke persoonlijkheid zijn. De ongrijpbaarheid van 12 in samenspel met de vroegste ervaringen, kunnen tot allerlei onberedeneerbare angsten leiden en tot fobieën. Deze kunnen door hypnose (ook huis 12) naar boven worden gehaald en verwerkt.

Het 12e huis is het collectief onbewuste, de diepere laag van het onbewuste. Behoefte aan afzondering, vluchten uit de werkelijkheid eventueel door verslaving aan drank of drugs. Geheime verlangens, heimelijke vijanden, verborgen angsten. De confrontatie met al dié zaken die in de eigen psyche doorwerken als gevolg van onbewuste ervaringen in de vroege jeugd, en hoe we destijds op sfeer, gevoeligheden, verdringingen van en rond onze ouders, verzorgers en problematische omstandigheden hebben gereageerd. Welke inhouden in ons naar boven komen als we alleen zijn. De gave om te communiceren met het onbewuste en het opgaan in het collectieve / het massale.
Het ervaren van een dieperliggend gevoel van eenheid met het leven en de behoefte, dat door middel van gebed, religie, in kunst of muziek tot uitdrukking te brengen.

Aswerking: Het verborgene en onverklaarbare, in tegenstelling tot datgene wat te overzien en te verklaren is in huis 6. De as van de dienstbaarheid
Anatomisch: voeten en enkels.
Kernwoorden:

 • Zee onderwerpen
 • Gevangenis
 • Slaap, dromen en hypnose
 • Sociale voorzieningen en werk
 • Ziekenhuis
 • Religieus, mystieke
 • Sprookjes
 • Klooster
 • Hulp aan noodlijdende
 • Noodlot
 • Yoga, meditatie
 • Grote/woeste dieren
 • Kwalen door angsten
 • Heldervoelendheid
 • Medicijnen
 • Het paranormale
 • Invaliditeit
 • Drugs
 • Eenzaamheid
 • Pijn
 • Godsdienst van de ouders