Kenmerken:
Elementen: Vuur
Kruis: Vast
Teken: Leeuw
Heerser: Zon
Geslacht: Man

Ik toon me
Het vijfde huis bevat onze creatieve zelfexpressie. Hier scheppen we in de eerste plaats voor onszelf, zuiver en alleen omdat zij daar zelf plezier aan beleven en zo bevestigd worden zodat we zelfvertrouwen krijgen, want wie ongehinderd in zelfexpressie kan uitdrukken zal al gauw zelfvertrouwen uitstralen. Verder is Huis 5 het huis van de hobby’s, sport, spel, vrijetijdsbesteding, vertier zoeken in welke vorm dan ook, uitgaan. Ook speculeren en het wagen van een gokje waarbij iets aan het toeval wordt overgelaten (kansspelen, casino, etc) Ook de romantiek vindt zijn plaats in dit huis. Een liefdesrelatie geeft ons het gevoel iets bijzonders te zijn. Kinderen en onze houding ten opzichte van kinderen is een belangrijk aspect in Huis 5.  Planeten daarin geven ook aanwijzingen over de karaktertrekken van onze kinderen waar we bijzonder gevoelig voor zijn. Onszelf centraal stellen, al of niet bewust, onze wil en leidersschap kwaliteiten zetelen allemaal in huis 5. Ook onze huisdieren die we voor ons plezier hebben vallen onder dit huis.

Veel planeten in het 5e huis geven iemand die sterk gericht is op het ontplooien van de eigen creativiteit.
De behoefte om met eigen dingen bezig te zijn is groot, wat soms erg ik-gericht kan overkomen. Creativiteit, liefhebberijen, hobby’s, de beeldende kunst. Alles wat leuk is, wat wij leuk vinden. Al het speelse. Omgaan met kinderen, kinderen in het algemeen en het eigen kind zijn. Kinderen: 1e kind is huis 5, 2e kind is huis 7 en 3e kind is huis 9. Het spel van de liefde, affaires en flirts. Onze autoriteit, onze wil, onze zelfexpressie. Besturen en bestuurlijke functies. Onze zelfbevestiging (zelfcorrectie zit in huis 6)

Aswerking: De manier waarop iemand zichzelf presenteert in tegenstelling tot de manier waarop hij zich inpast in een vriendenkring of groep gelijkdenkende in huis Elf. De ik/wij as.
Anatomisch: Hart, bloedsomloop, wervelkolom.
Kernwoorden:

 • Eer en aanzien
 • Flirten
 • Sensuele energie
 • Sport
 • Kansspelen
 • Amusement
 • Studenten/studeren
 • Casino
 • Acteurs/actrices
 • Vakantie
 • Effecten
 • Entertainers
 • Zwangerschap
 • Genoegens
 • Circus
 • Dood van ouders