De Engelse arts Dr. Edward Bach ontdekte zo’n zestig jaar geleden al dat negatieve gemoedsstemmingen mensen behoorlijk parten konden spelen en zelfs tot ziekten kunnen leiden. Bach’s filosofie was dat elke ziekte gezien kan worden als een correctie die de natuur heeft ingebouwd en die tot doel heeft om ons opnieuw op het juiste spoor te brengen. De “Bach Flower Remedies” is een therapie gebaseerd op het gebruik van tincturen waarin voornamelijk knoppen en bloesems van planten en bomen worden verwerkt. Met deze bloesemtherapie wordt bewerkstelligd dat negatieve emoties kunnen worden omgezet tot positieve gemoedsstemmingen en op deze manier kunnen lichaam en geest weer in balans komen. De Bach tincturen kennen geen bijwerkingen, zijn niet verslavend en belemmeren niet de werking van andere geneesmiddelen. Ook is het goed mogelijk diverse bloesems met elkaar te mengen door van elk middel 2 druppels toe te voegen aan wat bronwater en na goed geschud te hebben dit 4 x daags 4 druppels onder de tong te druppelen.

De Bach serie bestaat uit 38 remedies maar oorspronkelijk waren er twaalf die hij “De Twaalf Helers” noemde. Hij kwam tot de ontdekking dat er 12 in het oog springende soorten van stemmingen zijn nl:

 1. Angst
 2. Schrik/paniek
 3. Gekweldheid van geest/tobberigheid
 4. Besluiteloosheid
 5. Onverschilligheid of verveling
 6. Twijfelachtigheid/ontmoediging
 7. Bemoeizucht
 8. Wilszwakheid
 9. Gebrek aan zelfvertrouwen
 10. Ongeduldigheid
 11. Overenthousiasme
 12. Hoogmoed of afstandelijkheid

Hij experimenteerde jarenlang met allerlei bloesemextracten van bomen en planten en ontdekte welke soort bloesems een positief effect hebben op deze negatieve gemoedsstemmingen. De meest bijzondere remedy is wel de Resque Remedy, de “eerste hulp” remedie voor acute en stressituaties (in zalf en tinctuur) Dit middel helpt vrijwel onmiddellijk bij sterke emoties, shocks etc. en hoort eigenlijk in iedere huisapotheek.
Bach vond dat veel klachten veroorzaakt worden door geestelijke onevenwichtigheid en dat ziekte en/of zich onprettig voelen ontstaat omdat mensen te weinig zichzelf kunnen zijn. Vele mensen hebben daardoor soms hun emoties niet meer in de hand en worden onzeker. De Bach Remedies kunnen een goede hulp zijn om het evenwicht te herstellen wanneer we uit balans dreigen te raken.
Deze oorspronkelijke 12 remedies hebben frappante astrologische overeenkomsten en zo kan men met behulp van een ervaren astroloog de juiste Bach remedie vinden. Belangrijk hierbij is iemands aanleg, welke in de geboortehoroscoop is af te lezen.

Een goede astroloog heeft oog voor de positie van de planeten in de verschillende dierenriemtekens; voor de Ascendant maar ook voor de onderlinge aspecten tussen planeten. Iemand kan goed baat hebben bij de bloesem die overeenstemt met het teken van de dierenriem waar de Zon of de Ascendant in staat maar soms geeft bijv de Maan een ander middel aan. Ook kan een spanningsveld tussen twee planeten aanwijzen waar een basis gemoedstoestand of zwakke plek kan ontstaan. In de Maansknopen zou een indicatie gevonden worden omtrent de bloesem die bij het karma ofwel levensdoel van iemand hoort.

Het onderstaande overzicht geeft aan welke bloesem bij ieder sterrenbeeld hoort maar natuurlijk zijn er ook combinaties te maken of kan een van de andere bloesems gebruikt worden waarvan onderaan vermelding wordt gemaakt.

Ram, 21 maart – 20 april

Ongeduldigheid

De Impatiens/Reuzenbalsemien is voor de meer ongeduldige en derhalve snel geïrriteerde mensen. Ze zijn (tè) snel in denken en doen en werken doen ze liefst alleen en in hun eigen tempo. Ze kunnen woedend worden als ze door ziektes worden geveld en eisen dan een snelwerkend medicijn, zonder het signaal van de natuur te erkennen om even rustig aan te doen. Onbeheerst storten ze zich in situaties en komen door hun vechtlust vaak als overwinnaar naar voren. Niet altijd even subtiel kunnen ze hun omgeving voortdurend opjagen. Ze haten frustraties en hun verlangen naar onafhankelijkheid kan ontaarden in eenzaamheid. Positief is dit Balsemien-type bekwaam, besluitvaardig en vaak een briljant leider. Híj geeft de eerste aanzet en weet hoe hij dingen voor elkaar moet krijgen. Bovendien steekt hij zelf de handen uit de mouwen en erkend zijn eigen fouten. Zelfverzekerd en overtuigd van het eigen kunnen is deze Ram als hij maar positief in het leven staat.

Stier, 21 april – 21 mei

Gekweldheid van geest/tobberigheid

Het Gentiaan type is vaak somber en melancholisch van stemming en daardoor blijven depressies niet uit en verliezen ze wel eens de moed. Met hun eigenwijsheid en starheid van instelling zijn ze dan maar moeilijk te benaderen.Wantrouwend zijn ze vaak meer ingesteld op tegenslag dan op geluk. Zonder veel fantasie en wat materialistisch ingesteld nemen ze de dingen heel letterlijk op waardoor ze onbewust leven van de onzichtbare invloeden om zich heen. Het lijken luie mensen maar ze staan eerder stijf van angst voor nieuwe dingen dan dat ze echt lui zijn. De positieve Stier heeft een oneindig vertrouwen in de natuurwetten en –krachten en is een ware rots in de branding. Met een enorm uithoudingsvermogen en karaktervastheid kunnen ze anderen een grote steun zijn en als voorbeeld dienen. Evenwichtig en standvastig zijn zij dan een bron van inspiratie voor hun omgeving.

Tweeling, 22 mei – 21 juni

Gebrek aan zelfvertrouwen

Degenen die Cerato/Loodkruid nodig hebben bezitten veelal te weinig zelfvertrouwen en hechten geen waarde aan hun eigen oordeel. Met hun onlesbare dorst naar informatie en informatie zijn Tweelingen altijd op zoek naar advies en bevestiging van anderen.Ondanks een snel verstand, een goede intelligentie en uitgesproken mening zijn ze constant afhankelijk van andere mensen en proberen ze alle tips en ideeën van hen, deels door hun eigen nieuwsgierigheid maar ook door het gebrek aan zelfvertrouwen en het kunnen leunen op de eigen intuïtie. Het is zaak om te leren bij zichzelf te raden te gaan en hierop te vertrouwen waardoor een waardigheid en wijsheid kan worden opgebouwd vanuit een zuiver oordeel en geloof in het eigen verstand en kundigheid.

Kreeft, 22 juni – 22 juli

Bemoeizucht

Het Clematis/Bosrank type heeft de blik op oneindig en zijn afwezig, wat traag en overgevoelig voor geluid. Zij leven in een droomwereld en trekken zich terug als ze geconfronteerd worden met negatieve dingen. Ook doen ze weinig moeite zich tegen ziekten of tegenslag te verweren. Emotioneel kwetsbaar en niet echt daadkrachtig kunnen ze zich wel ontwikkelen tot meesters in passief verzet en sabotage. Het is zaak om met meer plezier te leren leven en wat grotere belangstelling te krijgen voor de omgeving. Omdat ze zich goed in de gevoelens van anderen kunnen verplaatsen, charmant en vredelievend van aard zijn wordt hun gezelschap op prijs gesteld. Commercieel en artistiek kunnen dan deze types verzeild raken in hulpacties waar de mensheid iets aan heeft. Zeer gevoelig en met een verbluffend geheugen zijn ze zeer eerlijk en bezitten een rijk gevoelsleven.

Leeuw, 23 juli – 23 augustus

Over-enthousiasme

Mensen die Vervain/IJzerhard nodig hebben zijn enthousiast en hebben een enorme drijfveer die ze ook graag bij anderen aantreffen. Over-enthousiasme en over-prestatie kunnen leiden tot uitputting en met hun fanatisme willen ze anderen hun overtuigingen opdringen, tot machtswellust aan toe. Het zijn mensen met een sterke wil, een grote moed en bezielende geestdrift waarmee ze de hele omgeving onder druk kunnen zetten. De Leeuw is niet echt nederig te noemen en wil heel de wereld veranderen. Constructief zijn ze trotse heersers over hun passies, laten anderen in hun waarde, zijn verantwoordelijk bezig en kunnen goed complimentjes geven. Ze respecteren mensen die wijzer zijn, kennen hun beperkingen en weten waar hun kracht en energie ophoudt.

Maagd, 24 augustus – 22 september

Wilszwakheid

Centaury/Duizendguldenkruid types zijn vaak verlegen en timide en weten niet altijd goed hun eigen wil naar voren te brengen. Door hun dienstbare karakter is het gevaar voor uitbuiting groot.
Het anderen helemaal naar de zin willen maken om zelf moe, uitgeput en overwerkt achter te blijven. Omdat waardering vaak achterblijft kan de frustratie erg groot worden. Het is zaak om te leren hoe het dienstverlenend vermogen gedoseerd zou kunnen worden en dit op rustige en efficiënte wijze uit te voeren. Deel te nemen aan een groep, zonder er in onder te gaan, luisterend naar de eigen ego en gewaardeerd door de betrouwbaarheid en oprechtheid.

Weegschaal, 23 september – 23 oktober

Besluiteloosheid

Sclerantus/Hardbloem is voor de besluiteloze mens. Aarzelend en onzeker raken ze makkelijk in de war en kunnen geen beslissingen nemen. Ze worden heen en weer geslingerd tussen rationeel en emotioneel denken en dit kan zeker voor flinke frustraties zorgen. Met hun rustige en vredige aard zullen ze anderen niet gauw lastig vallen met hun problemen. Ze lijken langzaam en/of slap maar alles moet tenslotte overwogen worden en dat kost tijd, bovendien willen ze graag bij iedereen in de smaak vallen en zoeken naar harmonie. Weegschalen kunnen echte kalme en bedaarde mensen worden, die overtuigd hun eigen beslissingen nemen. Scherpzinnig en evenwichtig worden ze door hun rechtvaardig oordeel en wijze raad zeker door anderen gewaardeerd.

Schorpioen, 24 oktober – 22 november

Onverschilligheid of verveling

Cichorei is voor de typische binnenvetters die het onmogelijk vinden om hun gevoelens te uiten. Hun naar binnen gerichtheid is de grootste vijand want dit kan egoïsme, machtswellust en bezitsdrang tot gevolg hebben. Zij proberen de mensen in hun omgeving te manipuleren en wanneer zij zich niet bemind voelen worden ze zwaarmoedig en ziek en dan zelfs nog kan een ziekte gebruikt worden om te manipuleren. De basis hiervan is het diepe verlangen om begrepen te worden én hun vrees voor afhankelijkheid. De les is om te leren zich onzelfzuchtig op te stellen en dan zijn het de hardwerkende en diepgravende leiders die niet gauw aan anderen vragen om iets voor hen te doen wat ze zelf ook kunnen en ze gaan pijn nog moeite uit de weg om dingen recht te zetten en de zwakken en onderdrukten te helpen.

Boogschutter, 23 november – 21 december

Angst

Mensen die Agrimonie nodig hebben geven een optimistische indruk maar verbergen vaak een chaotische geest. Ze lijken zorgeloos maar verstoppen hun innerlijke zorgen die niet kunnen worden uitgesproken. Ze zijn sterk onafhankelijk maar kunnen er niet goed tegen om lang alleen te zijn. Ze hebben behoefte aan kicks en nieuwe prikkelingen en zijn zo op de loop voor hun angst voor de toekomst met eventuele beperkingen. Vredelievend met een enorme hekel aan ruzie verafschuwen zij de pijnlijke kant van het leven. Ze kunnen leren een wáre optimist te zijn en ook te kunnen lachen bij tegenslagen. Dàn kunnen ze openhartig en stralend van enthousiasme anderen over hun zorgen tillen en stimuleren en worden alom geliefd.

Steenbok, 22 december – 20 januari

Twijfelachtigheid of ontmoediging

Mimulus/Maskerbloem types lijden vaak aan angsten met onbekende oorzaak.Ondermijnende, zeurende herinneringen uit het verleden kunnen de persoonlijke groei blokkeren en onzeker maken. Behoedzaam en gereserveerd hebben ze immer de angst niet erkend te worden terwijl ze zichzelf vaak minderwaardig voelen. Ze zullen zich moeilijk bloot geven want persoonlijke zwakheden worden niet gewaardeerd. Ze hebben gebrek aan warmte en nemen het leven vaak veel te ernstig op. De les is om beproevingen en uitdagingen op rustige en waardige manier onder ogen te zien en dan doelgericht en ondernemend hun ‘top’ te bereiken. Integer en met een enorm vertrouwen in de wet van oorzaak en gevolg kennen ze geen angst en kennen ze hun verantwoordelijkheden

Waterman 21 januari – 18 februari

Hoogmoed of afstandelijkheid

Waterviolier types zijn trots gereserveerd en wat afstandelijk van aard. Vol zelfbeheersing lijkt het of ze wat neerbuigend naar anderen kijken. ‘Leven en laten leven’ is hun motto en ze zullen niet heerszuchtig zijn of zich met anderen bemoeien. Ze zijn graag alleen, zeer creatief en met vele begaafdheden kan dit type lijden aan stijfheid, zowel van lichaam als van geest – als reflectie van hun sterke wil en trots. Discussies worden vermeden en ze hebben geen behoefte zichzelf te verdedigen of verklaren. De onafhankelijkheid is groot. Zij kunnen in alle rust en vrede werken en respecteren dat andere mensen hun eigen tempo en stijl hebben. Zij bezitten een waardigheid, zelfverzekerdheid en een kalmte die een magnetische rust voor anderen uitstraalt.

Vissen 19 februari – 20 maart

Schrik of paniek

Rock-Rose/Zonneroosje is speciaal voor acute angst/paniek situaties en Vissen kennen die onbestemde angstgevoelens vaak maar al te goed. Zij liggen, verborgen in het onbewuste, altijd op de loer om een labiele evenwicht om te brengen.
Een gebrek aan zelfvertrouwen en overgevoelige aard zijn vaak de oorzaak dat deze nerveuze angst boven water kan komen en zijn destructieve werk kan doen. Constructief zijn zij de diep meevoelende troosters die zich liefdevol en onzelfzuchtig voor anderen inzetten. Ze zijn vaak spiritueel en wat onaards.

Genezen met Bach Bloesems:
Het kiezen van een eigen remedie kan het beste gebeuren vanuit de oorspronkelijke oorzaak van een specifiek probleem. Achter bijvoorbeeld een vrolijk masker kan een jeugdtrauma schuilgaan (Star of Bethlehem) of angst (Mimilus), of haat (Holly) en zo zijn er nog vele andere mogelijkheden. Wanneer meerdere remedies nodig zijn, kunnen deze gecombineerd worden tot een max van 7 remedies. Ook via de ReikiTalk methode wordt geleerd om aan de cliënt, via spierreflexen te “vragen” welke remedie(s) en in welke sterkte gemengd zou kunnen worden voor het beste resultaat.

Nr Teken Naam Beschrijving
1 9 Agrimony-Agrimonie bezorgdheid, schijnbaar joviaal maar inwendig lijdend
2 Aspen-Ratelpopulier vage, onbekende, rondspokende angst en voorgevoelens
3 Aspen-Ratelpopulier onverklaarbare angst, onbestemde voorgevoelens
4 Beech-Beuk onverdraagzaamheid, projectie, intolerant, kritisch, pietluttig
5 6 Centaury-1000guldenkruid weinig wilskracht, geen nee zeggen, vriendelijk, rustig, zachtaardig
6 Cerato-Loodkruid geen zelfvertrouwen en intuïtie, gemakkelijk te misleiden
7 3 Cerato-Loodkruid twijfel en terugkomen op besluit/oordeel, raad/bevestiging vragen
8 Cherryplum-Kerspruim irrationele gedachten, angst innerlijke overgave en controleverlies
9 Chestnut Bud-Kastanjeknop niet leren van ervaring, fouten herhalen, geen observatievermogen
10 8 Chicory-Cichorei veeleisend, zelfmedelijden, eigenliefde, bezitterig, gekwetst, huilerig
11 4 Clematis-Bosrank dromerigheid, afwezigheid van geest, gebrek interesse in heden
12 Crab Apple-Wilde appel gevoel van onreinheid, zelfafkeer, kleine dingen buiten proportie
13 Elm-Iep vaardige mensen die toch twijfelen of tijdelijk overweldigd zijn
14 2 Gentian-Gentiaan ontmoediging, twijfel, radeloosheid, wanhoop
15 Gorse-Gaspeldoorn wanhoop, aanvaardt het probleem en probeert iets
16 Heather-Heide verlangen naar gezelschap, overbezorgd over zichzelf
17 Holly-Hulst jaloers, afgunstig, wraakzuchtig, woedend, achterdochtig
18 Honeysuckle-Kamperfoelie levend in herinneringen, in het verleden – bij verlies/eenzaamheid
19 Hornbeam-Haagbeuk voelt zich vermoeid, denkt het niet vol te kunnen houden
20 1 Impatiens-Reuzebalsemien geïrriteerd door beperkingen, gespannen, ongeduldig
21 Larch-Lariks verwacht mislukking, minderwaardigheidscomplex, faalangst
22 0 Mimulus-Maskerbloem vrees voor bepaalde, bekende zaken; dieren, hoogte, pijn
23 Mustard-Herik-Mosterd stemming verduistert plots zonder reden, droevig, neerslachtig
24 Oak-Eik volhardend ondanks tegenslagen, krachtig, geduldig, geeft nooit toe
25 Olive-Olijf uitgeput, geen kracht, behoefte aan fysieke en mentale impulsen
26 Pine-Den/Pijnboom zelfkritiek, zelfverwijt, neemt schuld op zich, verontschuldigend
27 Red-Rode Chestnut bezorgdheid anderen, pech voorvoelend, projectie bezorgdheid
28 Resque = mix bij alle plotselinge ongelukken, crises of noodgevallen
29 Rock Water-Bronwater zelfontkenning, strengheid, rechtlijnigheid, perfectionistisch
30 = Rockrose-Zonneroos angstig, schrik, paniek, ontzetting, afgrijzen, huilerig, chaotisch
31 7 Scleranthus-Hardbloem kan niet kiezen tussen twee dingen, besluiteloosheid, onzekerheid
32 Star Bethlehem-vogelmelk troost/steun bij bedroefdheid, na schrik of plotselinge ontsteltenis
33 Sweet-Zoete/Tam chestnut ontroostbaarheid, wanhoop, neerslachtigheid
34 5 Vervain-IJzerhard/Verbena vasthoudend, wilskracht, overdreven strevend naar erkenning
35 Vine-Wingerd/Wijnstok dominerend, overheersend, tiranniek, bullebak
36 Walnut-Walnoot beschutting tegen invloed van buitenaf (in tijden van verandering)
37 Water Violet-Waterviool afstandelijk, trots, teruggetrokken, kalm verdriet, lijkt kil
38 White–Witte(paard)Chestnut besluiteloos, denkt in cirkels, voortdurende zorg, piekeren
39 Wild Oat-Dravik/Haver stuurloos, onvoldaan, meegevoerd, onzekerheid over levenspad
40 Wild Rose-Hondsroos gebrek aan belangstelling, gelatenheid, geen zin/bestemming in leven
41 Willow-Wilg onbevredigd, bitter, verwijtend, zelfmedelijden, wrok
Resque Remedy
Cherry Plum, Impatiens, Rock Rose,
Clematis en Star of Bethlehem.
Voor eerste hulp bij gevolgen en/of effecten van ongeluk, ongeval, slecht nieuws, examen, etc.
Bemoedigend, kalmerend, geruststellend en het evenwicht herstellend
Resque Cream Brand-, schaaf- en snijwondjes, inwendige kneuzingen, insekten beten, pukkeltjes en puistjes, inwendige pijn (hoofd of oorpijn), eczeem en andere huidaandoeningen. Ook te gebruiken op dieren en planten (bijv. op afgesneden takken)

 

Gebruik Acuut: 2 druppels van elke uitgekomen remedie in één borrelglaasje (bron)water doen.
Elk kwartier een slokje nemen tot verbetering optreedt.Daarna innemen naar behoefte.
Resque: 4 druppels in borrelglaasje (bron)water en met kleine slokje opdrinken, naar behoefte herhalen.
Langer: 2 druppels van elke remedie (max. 7 remedies) 3 á 4 x daags een klein slokje nemen of in een 30 ml pipetflesje doen en minimaal 4 x daags 4 druppels gebruiken.

 

Bronvermelding:
Aquarius 2001/75
The Work of Dr. Edward Bach
Peter Damian’s 12 Helers