Heerser van Boogschutter en 9e huis.
Nachtheerser Vissen en 12e huis
De planeet van Geluk & Wijsheid
God van het vermeerderen, verbreden en verbeteren

 

Het archetype (vredesgod) in de Griekse mythologie had de naam Zeus, die er in de mythologie over waakt dat de Marskracht, dus de oorlog niet ontaardt in een woeste moordpartij. Jupiter wil dat de ridderlijkheid en gerechtigheid gehandhaafd wordt. Zeus werd grootgebracht door een nimf en gevoed door een geit omdat hij door een list aan de moordzucht van zijn vader Chronos/Saturnus kon ontkomen. Hij dwingt zijn vader dan zijn verslonden broers en zusters uit te spugen en laat hem in leven. Er wordt dus geen kwaad met kwaad vergolden. Jupiter staat ook voor de god van de vruchtbaarheid. Hij waakt over de religie en symboliseert de ambitie, het zinvolle in het menselijke karakter maar hij kan ook wreed straffen, vooral als hij zich gebruikt voelt of gekrenkt is in zijn trots. Zijn andere kant is zijn neiging tot vrijages en tomeloze optimisme.  Hij heeft bevestiging nodig en heeft daar van alles voor over.
Zeus geniet met volle teugen op de Olympus, arrogant maar met begrip voor de zwakheden van anderen en met een goed gevoel voor humor.

In de astrologie symboliseert hij het uitbreiden van het bewustzijn, door jezelf steeds het waarom van alles wat zich voordoet af te vragen en daardoor tot nieuwe inzichten te komen. Die nieuwe inzichten kan iemand ook verkrijgen door het volgen van een hogere studie, of door naar het buitenland te gaan en daar meer te weten te komen over de levenswijze van andere volkeren en culturen. Jupiter werkt dus horizon verbredend.Dat verbredende en vermeerderen van Jupiter kan ook op het lichamelijke vlak uitwerken, hij kan dik maken, vooral op heupen en dijen en op zwangerschap duiden. Door zijn intellect, zijn vermogen tot afwegen, beoordelen en de dingen tot een groter geheel samen te brengen, wordt Jupiter wel de planeet van wijsheid genoemd. Steeds bezig zijn kennis bij te stellen, zich een oordeel en mening over een bepaalde zaak te vormen. Het uitbreiden van eigen mentale, materiele en spirituele vermogens én het verspreiden van bevindingen onder andere mensen, zodat ook deze er voordeel van kunnen hebben.

Jupiter wil zich vooral houden aan zijn eigen geweten. Uit dit laatste vloeit de behoefte van hem voort om een innerlijk besef van de wet toe te passen, en een religieuze overtuiging te vormen. Daarnaast ontstaat vaak het verlangen tot beschermen, tot helen en behoeden. Zijn expansiedrang geeft hem ook de behoefte in de toekomst te kijken, vandaar dat profeten en zieners met deze planeet in verband worden gebracht. Traditioneel wordt Jupiter onder meer in verband gebracht met religie en geestelijkheid, met filosofie, hoger onderwijs, studie, waardigheden, sport (paardenrennen en jagen), speculeren, wedstrijden. In deze takken van arbeid vindt men dan ook de Jupiter mensen maar zeker ook natuurgeneeskundigen, juristen, genezers, avonturiers, wereldreizigers en weldoeners.  Op het eerste gezicht is alles positief maar het grote nadeel is dat zijn expansieve vermogen vaak geen grenzen kent, waardoor Jupiter zichzelf in de weg gaat zitten. Gemakkelijk verworvenheden zijn immers luimakend en geven weinig diepte. De werking van Jupiter kan daardoor in het tegendeel omslaan. Jupiter maakt écht alles groter, het goede en het slechte. Het teken en huis waar Jupiter in staat geeft aan waar je vermogen tot geestelijke groei en uitbreiding ligt. Ook is Jupiter de heerser van de Solar Plexus ofwel de Zonnevlecht welke staat voor het collectieve onbewuste.

Anatomisch: Lever, celgroei en vetreserves
Omlooptijd: Complete dierenriem = 12 jaar   /  verblijft gemiddeld 1 jaar in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die met Jupiter verbonden zijn:

 • Geluk & wijsheid
 • Succes
 • Gastvrijheid
 • Vermeerderen in alle aspecten
 • Eer
 • Vermeerderen ook in zwangerschap
 • Verbredend
 • Oprechtheid
 • Overtuiging
 • Rusteloosheid
 • Artsen/genezers
 • Grote reizen
 • Gezondheid
 • Groei & weelde
 • Eigenwijsheid
 • Zielzorger
 • Overdrevenheid
 • Weldoener
 • Overvloed
 • Roekeloosheid
 • lLefde voor natuur
 • Trots
 • Liefde voor paarden
 • Respect voor autoriteit
 • Vrijheidsliefde
 • Rechtvaardigheid en gerechtigheid
 • Metaal: tin
 • Nummer 3