Satelliet van de aarde

Heerser van Kreeft en 4e huis
De maan staat voor het onbewuste gedrag
het ‘je lekker voelen’

 

 • Wassende R = Geboorte + groei
 • Volle R = Volheid
 • Afnemende R = Verval
 • Nieuwe R = Sterfproces

Het archetype (vrouw, moeder) in de Griekse mythologie.
De 6 maangodinnen waren allen vrouwelijk: Selene, de godin van de vrouwen voor het vrouwelijke, ontvangende principe. Artemis, (toenemende maansikkel) is de jacht godin en is zo de hoedster van de maagdelijke reinheid. Hera – echtgenote van Zeus (volle maan) is de godin der moederlijke gevoelens, beschermster van huis en huiselijkheid. Ook Demeter is een maangodin, het beeld van de verzorgende moeder.Persephone (afnemende maan) is de godin van de onderwereld – de schaduwzijde. Hekate (nieuwe maan) is de duistere maangodin, zij belichaamt de afschuw voor alles in het onderbewuste dat de psyche bang kan maken. Zo weerspiegelen de maangodinnen de gevechten en veranderingen in de ziel.

Zo staat de Maan symbool voor het gevoelsleven en is daarin net zo veranderlijk als de schijngestalten van de maan aan de hemel en geeft net als het ritme van eb en vloed de wisselende stemmingen in de menselijke psyche weer.

De Maan staat voor het onbewuste emotionele gedrag, vaak reageert iemand eerst met zijn/haar maangedrag en komt dán pas de (bewuste) Zon aan bod.
De maan geeft ons onbewuste gedrag aan dat we inschakelen om onszelf lekker te voelen, ook in nieuwe en dus vaak onzekere situaties schakelen we ons maangedrag in.
De Maan hanteert de oerkracht, de vrouwelijke en scheppende impuls in ons. Omdat de Maan in verbinding staat men ons onbewuste kan haar scheppingskracht dat onbewuste door fantasie en verbeelding creatief tot uiting brengen, want de Maan in de horoscoop doet activeren. Weinig of geen aspecten van de Maan geven dan ook moeilijkheden om iets te verwerkelijken. Moeilijke aspecten van de Maan kunnen in een horoscoop veel tot stand brengen, ze zetten door hun spanning aan tot bijvoorbeeld creativiteit. Plaatsing in teken en huis geeft aan welk gedrag we inschakelen om ons prettig te voelen.

Verder heeft de Maan in een horoscoop de behoefte aan verzorgen, bemoederen en beschermen. Bij een dominante Maan zijn deze eigenschappen zeker ook aanwezig. Moeilijke constellaties suggereren emotionele verwondingen, angst, wantrouwen, onberekenbaarheid maar ook ijdelheid, luiheid en traagheid. De Maan heeft ook te maken met alle indrukken die zijn opgeslagen. Zowel herinneringen zelf als het geheugen horen bij de Maan. Ook de neiging om aan het vertrouwde en het verleden vast te houden (ook emotioneel beladen gebeurtenissen), wordt door de Maan aangegeven. Zo geeft hij ook aan hoe je bent omgegaan met het verleden en hoe je alles verwerkt hebt.
In de horoscoop van de man draagt de Maan bij tot het beeld dat hij van een vrouw heeft, en zoekt in een vrouw de betreffende eigenschappen.In elke horoscoop geeft de Maan aan hoe iemand echt bij zichzelf ‘thuis’  kan zijn in beroepen als in de verzorgende sector, artsen, verplegers, therapeuten, de  kunst, literatuur, circus en theater. De maan heeft met het principe van aanpassing te maken, met het behouden en vasthouden, omdat dit de mens veiligheid en bescherming geeft.
De maan kan in deze zin ook wijzen op de neiging tot vasthouden aan de situatie van onbewust en instinctief leven, door de onveiligheid die de stap naar bewustwording met zich meebrengt.
Bij de Maan horen verder de ontvangende en meer teruggetrokken kant van het leven, het duistere – passieve beginsel, de nacht, stilte en rust die nodig zijn om tot groei te komen.
Ook het volk en het publiek valt onder de Maan.

Anatomisch: maag, baarmoeder, lymfeklieren, borsten (vrouw) vloeistofhuishouding, vegetatieve zenuwstelsel.
Omlooptijd: complete dierenriem = 27 dagen   /  verblijft gemiddeld 2 dagen in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die met de Maan verbonden zijn:

 • Het onbewuste gedrag = emoties
 • De vrouw – moeder – Yin
 • Vruchtbaarheid en menstruatiecyclus
 • Gevoelens (ook sentiment en humeurigheid)
 • Verleden, traditie
 • Beweeglijk, veranderlijk en beïnvloedbaar.
 • Creativiteit
 • Veiligheid en bescherming
 • Mee- aan- en invoelend vermogen
 • Fantasie en verbeeldingskracht
 • Het moederbeeld,
  zoals die gevormd wordt in de jeugd.
 • Metaal: zilver
 • Nummer: 2