De rode planeet

Heerser van Ram en 1e huis
Nachtheerser van Leeuw en 8e huis
God van de oorlog en actie.

 

Altijd boeiend met zijn rode uitstraling wanneer hij dicht bij de aarde staat en zich in oppositie tegenover de Zon bevindt. Als archetype (oorlogsgod) in de Griekse mythologie met de naam Ares, geldt niet alleen als god van de veldslagen maar ook als overwinnaar van de winter op de lentegod, de god van de akkers. Zijn symbolen zijn lans en ploeg – dus strijd én wederopbouw. Daarmee zijn gelijk de twee kanten van deze god vernoemd. Wie echter de winter wil bedwingen, moet een sterke vechtersbaas zijn en zichzelf onverslaanbaar achten. Dit kan ontaarden in blinde woede. Zo wordt duidelijk dat alle problemen, ook in de astrologie, vaak alleen door discipline op te lossen zijn.
Door te strijden voor hogere idealen, waarden en doelen.
Als archetype staat hij voor het agressieve instinct tot zelfbehoud, wat tot uiting komt in geldingsdrang, strijdlust en competitie. Mars staat voor agressiviteit en strijdvaardigheid en is de mannelijke tegenpool van Venus. Hij is tactloos maar direct en eerlijk en zet zich snel af tegen anderen. Mars symboliseert de eerste impuls om de eigen individualiteit te handhaven door zichzelf te bewijzen, te verdedigen en zich te onderscheiden van anderen. Door zijn neiging tot agressie wordt Mars vaak als negatief afgeschilderd, maar de Mars drang is noodzakelijk om voor jezelf op te kunnen komen en jezelf te handhaven. Mars helpt ons los te komen van knellende banden in onze omgeving, en geeft ons het gereedschap mee voor de eerste stappen op weg naar het jezelf worden. Mars wil in al zijn acties zijn onafhankelijkheid benadrukken.

Mars geeft de fysieke wens en passie aan om tot seksuele bevrediging te komen en hij weerspiegelt de mannelijke behoefte tot indringing. Alle met deze functie verbonden driften gaan onvermijdelijk vergezeld van emoties, vandaar dat Mars op een bepaalde manier emotioneel kan zijn, wat zich vaak uit in heftigheid, een enorme inzet en betrokkenheid, hoe kort ook van duur. In de horoscoop van een vrouw geeft Mars (evenals de Zon) qua plaatsing en aspectering, een stuk van haar man- beeld weer, dat wat ze zoekt in de partner. Mars heeft veel energie, houdt van aanpakken, actie en initiatieven nemen maar de energie kan wat ongericht zijn omdat door zijn vurigheid object en doel snel van richting kunnen veranderen.
Impulsief en onnadenkend als hij is, kan Mars nogal eens brokken maken.  In de negatieve zin is Mars: cru, bot, fel, driftig, egocentrisch, gewelddadig, intolerant en onbeschaamd en zonder zelfbeheersing.
De agressieve kracht is dan zuiver destructief. Doch een belemmerde Mars kan ook schuchterheid geven.

In de positieve zin is Mars een: eerlijke, directe, spontane, onafhankelijke, hartstochtelijke, vastbesloten en wilskrachtige pionier en initiatiefnemer. Hij aanvaardt geen grenzen en beperkingen. Hij wil de vrijheid hebben om te doen wat in hem opkomt. Mars geeft weer in welke mate iemand in staat is zijn energie te gebruiken en activiteiten te richten bij voorkeur als: pionier, veroveraar, strijder of durvende ondernemer. Aanvoerders, avonturiers, soldaten, politieagenten, sporters en andere deelnemers aan wedstrijden. Allen die met messen omgaan, van slagers en messenwerpers tot chirurgen. Maar ook de in blinde woede ontstoken verwoester, fanaat, egoïst en tiran kunnen een sterke Mars vertegenwoordigen.

Anatomisch: spieren, gal, slagaders, bloed, de rode bloedlichaampjes, warmtehuishouding de urinewegen en de mannelijke geslachtsorganen.
Omlooptijd: complete dierenriem = 687 dagen   /  verblijft gemiddeld 2 maanden in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die met Mars verbonden zijn:

 • Passie
 • Strijdlust en competitie
 • Vuur
 • Onafhankelijk
 • Koorts
 • Actief
 • Brand
 • Seksuele bevrediging
 • Oorlog/moord
 • Mannelijkheid
 • Ongelukken
 • Drang tot avontuur
 • IJzer en staal
 • Moedig, soms roekeloos
 • Scherpe/prikkelende stoffen
 • Veel energie
 • De minnaar
 • Metaal: ijzer
 • Nummer: 9