Heerser van Tweelingen en 3e huis
én van Maagd en 6e huis

De boodschapper van de goden.

 

Prometean = morgenster. Loopt vóór de Zon uit
Eerst komt de informatie dan de ego.

Epimethean = avondster. Loopt na de Zon
Eerst de ego, dan pas de informatie

Het archetype (boodschapper) in de Griekse mythologie had de naam Hermes  (zoon van Zeus). Hij staat altijd het dichtst bij de Zon, geen wonder dat dit als het lopen van de bode gezien werd. De sages luiden dat Hermes de wil van de goden aan de mensen door moest geven, en aan de andere kant de goden te informeren over de wensen en zorgen van de mensen. Mercurius is dus een bemiddelaar tussen hemel en aarde. Daar zijn enkele voorwaarden bij nodig: vernuft, diplomatie, list en slimheid, zelfs leugen.
Hij is waakzaam en heeft opmerkingsgave. Mercurius is een snelle denker en zijn begrip heeft dezelfde snelheid.

Hij kende angst noch vermoeidheid en onderwees de mensen in het recht, maar tegelijkertijd in het bedrog. In die zin is deze godheid vaak zo dubbelzinnig dat de waarheid tot leugen en de leugen tot waarheid komt. Hij is de god van de wegen, die ook slinkse wegen kent. Hij is een dynamiek en de drang tot beweging. Hij is zowel als avond- als morgenster zichtbaar. In Egypte is hij bekend als Toth of Tehuti – God der wijsheid.

Mercurius symboliseert dus de behoefte aan praten, denken, ordenen, analyseren, uitwisselen en verbindingen leggen. Dualiteit hoort bij Mercurius en hij kent zelf ook twee kanten. Innerlijk: gaat hij over de activiteiten van de geest en de verbinding tussen bewustzijn en onbewuste.In deze taak is hij onmisbaar voor het bewustwordingsproces. Deze kant komt overeen met de heerschappij van de Maagd. Uiterlijk: komt overeen met de heerschappij over Tweelingen. Door deze activiteit ontstaat er een behoefte aan uitwisseling van gedachten en ideeën met anderen. Contacten met anderen door middel van aanraking, kijken, praten, schrijven en telefoneren vallen onder dit teken.

Het denken van Mercurius is neutraal en analytisch en is in geen geval gekleurd door emoties. Hierdoor is hij de heerser over de journalistiek, die immers het neutraal weergeven van de feiten beoogt. De inhoud van het overgebrachte in de journalistiek valt onder een andere planeet. Mercurius (informatie) en Venus (schoonheid) samen geven bijvoorbeeld de modetijdschriften. Mercurius en de Maan geven dagbladen en tijdschriften voor het grotere publiek waarin de Maan dan verantwoordelijk is voor het sentiment en de ‘kicks’. Mercurius en Jupiter geven tijdschriften van opvoedkundige, religieuze en filosofische aard terwijl Mercurius en Uranus de linkse opiniebladen publiceren.

Verder heerst Mercurius over de handel, het overbrengen van materie van de ene plaats naar de andere. Hij heerst over de posterijen, markten, boekwinkels en uitgeverijen en transport in het algemeen. Tevens is er het onderwijs, studie én de wiskunde vanwege de droge logica en het scherpe begrip.  Mercurius heeft veel behoefte aan afwisseling en nieuwe dingen, omdat hij zelf ook erg beweeglijk en veranderlijk is. Dit is gelijk iets dat de sterke Mercurius rusteloos en nerveus kan maken, hierdoor is ook besluitenloosheid mogelijk doordat hij zich bewust is van allerlei mogelijkheden. Een zwakke Mercurius kan ook leiden tot vergeetachtigheid, praatziek, roddelzuchtig, leugenachtig en oppervlakkig maken, zelfs sluw en geslepen in handelen, of iemand die gemakkelijk met alle winden meewaait. Sterk is Mercurius flexibel, weet- en nieuwsgierig, alert en scherpzinnig. Mercurius maakt ook veelzijdig, handig en humoristisch.Ook het aanpassingsvermogen hoort bij deze planeet, want als een kameleon kan hij zich aanpassen aan een situatie die hem op dat moment het beste uitkomt. Onder Mercurius valt verder onze uitdrukkingsvaardigheid of dat nu mondeling of schriftelijk is.
Vertegenwoordigers van Mercurius principe: leerlingen, dichters, handelaars, analytici, artsen, critici, wetenschappers, onderzoekers, journalisten, taalkundigen, redenaars, vertalers, advocaten maar ook vervalsers, dieven, leugenaars en bedriegers. Mercurius vormt de behoefte het intellect en de intelligentie te ontwikkelen en mentale vermogens te oefenen, zowel voor studie doeleinden als voor communicatie en het verzamelen, overdragen en verdelen van kennis en info.

Anatomisch: ademhalingsorganen, zenuwstelsel, spraakcentrum.
Omlooptijd: complete dierenriem  = 87 dagen   /  verblijft gemiddeld 7 dagen in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die met Mercurius verbonden zijn:

 • Het onbewuste gedrag (emoties)
 • Analyseren
 • Correspondentie, literatuur
 • Publiceren
 • Het kritisch vermogen
 • Rusteloosheid
 • De handel
 • Fietsen
 • Intelligentie
 • Handvaardigheid
 • Het denkvermogen
 • Beweeglijk, veranderlijk
 • Veelzijdigheid
 • De post/telefoneren
 • Metaal: kwik/zilver
 • Nummer: 5