Ontdekt door J.G. Galle in 1846

Heerser van Vissen en 12e huis
Nachtheerser van Boogschutter en 9e huis
God van de zee

Als archetype (God van de zee) in de Griekse mythologie met de naam Poseidon, is hij niet alleen de Heer van de Zee, van het water maar van het hele scheppende element. De levensbron komt voort uit het water. Uranus is uit de Chaos geboren, maar wie was de heerser over de chaos? Neptunus, de broer van Zeus, die als heer van de diepten van de zee gold! De zee is immers verwant met de chaos, omdat zij geen grenzen kent en zeer onstuimig is, maar het is de scheppende chaos. Hier is ‘alles of niets’ thuis, hier liggen de oneindige mogelijkheden van het voorvoelen, het aanvoelen, het bovenzinnelijke en daarmee al datgene wat aan gene zijde ligt, het occulte, het spirituele. Neptunus is dus de oerstroom, de oervader, die nakomelingen verwekt en daarmee de wereld omsluit.

In de astrologie staat hij voor de wijze waarop de mens hogere spirituele waarden ervaart, maar geeft tevens de manier aan waarop hij “de mist in kan raken”, dan wel luchtkastelen bouwt. Neptunus verfijnt alle bestaande psychische inhouden, met name de gevoelsmatige beleving ervan. Hij is subtiel en gevoelig, zij verzacht de harde vorm, vervaagt de tegenstellingen in dienst van één groot menselijk ideaal, een ideaal dat veel onpersoonlijker en algemener is dan dat van Jupiter. Het is de éénheidsbeleving met alles waar Neptunus naar op zoek is. Hij gaat over universele liefde, begrip en toewijding. Neptunus heeft een band met ons collectief onbewuste en vormt van daaruit de inspiratiebron voor de musicus, de dichter, de schilder en toneelspeler, of de toegewijde religieuze of humane leider. Maar ook in de zorgsector zijn daar de ziekenverplegers, en artsen in het bijzonder in de alternatieve sfeer als homeopaten, psychologen, trendonderzoekers.

Door de oplossing en vervaging van alle individuele vormen is Neptunus sterk op de omgeving afgestemd. Daarom is het vermogen tot meevoelen, invoelen en aanvoelen sterk ontwikkeld. Neptunus verfijnt alles, dus ook de zintuigen, wat tot helderziendheid, helderhorendheid etc. kan leiden, maar het maar hem ook ontvankelijk en beïnvloedbaar voor allerlei gevoelsstromingen in de omgeving. Zijn meelevend gedrag geeft vaak een grenzeloze betrokkenheid en behoefte tot opoffering, idealistisch en zich overgevend met een ongewone rijkdom aan psychische beelden, dromen en imaginaties. Een minder sterk ego pikt die gevoelens op en kan geen onderscheid maken tussen wat wel of niet van zichzelf is. Door zijn doorlatendheid is er vaak sprake van hypersensitiviteit die een verzwakking van het lichaam tot gevolg heeft.

Door zijn ongrijpbaarheid kan Neptunus ook enorm onzeker maken. Met een sterke Neptunus zien we dan ook óf een gevoelige, subtiele persoonlijkheid met begrip en inzicht, óf een chaotische, onzekere identiteit door bedreiging van ik- gevoel en realiteitsbesef negatief beleefd zijn er hier de verslaafden, labiele mensen, bedriegers en criminelen te vinden. Neptunus is door haar mystieke belevingswereld ook dromerig en zweverig, zij heeft veel fantasie en een rijk beeldend vermogen, waarmee alles door een roze bril wordt bekeken. Neptunus idealiseert alles en dat kan leiden tot bedrog en vervaging, verwarring en misleiding, vaak zonder opzet. Hij kan nu eenmaal moeilijk onderscheid maken tussen realiteit en fantasie en hierdoor is het ook vaak moeilijk om een doel te stellen.

Het té hoog leggen van de lat kan voor teleurstellingen zorgen en dan is het zaak om in te zien dat niet de ander teleurgesteld heeft maar dat er meer een realistischer doel gesteld had moeten worden. Ook vluchtgedrag hoort bij hem, zo kunnen teleurstellingen zorgen voor vluchten op allerlei niveaus. Voor de neptuniaanse mens is de dagelijkse werkelijkheid doorgaans niet zo aantrekkelijk, daardoor kan hij bij voorkeur vluchten bijvoorbeeld in die veilige droomwereld, in allerlei verslavingen, maar ook in godsdienstige sekten waardoor hij zichzelf kan misleiden. Het gevaar door collectieve stromingen meegesleurd te worden in massahysterie is altijd aanwezig.
In extreme gevallen kan hij leiden tot obsessies, onverklaarbare en ongrijpbare angsten, fobieën, hysterie of totale chaos.

Er zijn problemen met afgrenzen tot aan het gevaar van totale identificatie met anderen toe en zodoende niet in staat zijnd om verantwoordelijkheden voor het eigen leven te nemen. We kunnen het Neptunus proces pas goed doorstaan, nadat we met Saturnus in het reine zijn gekomen, want Saturnus help ons onze identiteit te structureren en af te bakenen, pas daarna kunnen daar bovenuit stijgen. Neptunus is doorgaans moeilijk uit te leggen en te begrijpen, door haar vaagheid en ongrijpbaarheid.
Hij vraagt om overgave, om het loslaten van het kleine ego. Wie zich daaraan vastklampt belemmert de positieve en ware spirituele uitwerking van deze mysterie planeet en dan zijn vaak chaos, verslaving of zelfs liquidatie van de persoonlijkheid het resultaat.

Anatomisch: het zenuwgestel, de pijnappelklier, lage bloeddruk.
Omlooptijd: complete dierenriem = 156 jaar / verblijft gemiddeld 14 jaar in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die met Neptunus verbonden zijn:

 • Astrologie
 • Gevoeligheid
 • Inspiratie
 • Genialiteit
 • Kwetsbaarheid
 • Onzekerheid
 • Mystiek
 • In- aanvoelend
 • Gevoelszaken
 • Verwarring
 • Spiritualiteit
 • Besluitenloosheid
 • Illusies
 • Obsessies
 • Drugs
 • Hysterie
 • Alcohol
 • Perverse driften
 • Fatalisme
 • Zelfmoordneigingen
 • Waterzaken
 • Ongewone kansen
 • Zee onderwerpen
 • Nudisme
 • Martelaren mystici, zieners
 • Geloofszaken
 • Geheimzinnigheid
 • Gevangenis
 • Vlinders/vogels
 • Metaal: aluminium
 • Nummer: 7