Ontdekt door P. Lowell in 1930 / symbool voor het schaduwrijk

Heerser van Schorpioen en 8e huis
Nachtheerser van Ram en 1e huis
God van de onderwereld, transformaties en duistere rijkdom der diepte

Als archetype (God van de zee) in de Griekse mythologie met de naam Hades, staat hij als de oevers van de zee, van de oerstroom, dus als de onderwereld, de diepste oergrond, de onderste laag van het leven, die zo diep ligt dat er daarvandaan alleen maar sprake kan zijn van opstijgen. Zo wordt de god Pluto in de astrologie vaak als de rijkaard geduid, omdat hij over de bodemschatten heerst. Dat moet psychologisch zo vertaald worden, dat daarmee de diepste dierlijke mogelijkheden van het onderbewustzijn bedoeld worden – waar alles alleen nog maar massa is, waar het proces dat tot individualiteit leidt, nog moet beginnen. Daarom geldt deze godheid terecht als het symbool van de massa, en wie over de massa heerst, beheerst ook de macht.

Ook Pluto is moeilijk te begrijpen door zijn rechtstreekse band met het onderbewustzijn. Hij symboliseert de behoefte om onbewuste inhouden naar boven te halen en ze te verwerken. Daarbij zal Pluto zich krachtiger, en dwingender uiten naarmate hij langer is onderdrukt. Dit kan leiden tot heftige, emotionele of zelfs hysterische uitbarstingen, maar daarna zijn we nooit meer als voorheen want Pluto transformeert als uiteindelijk doel. Pluto belichaamt het archaisch vrouwelijke, wat zowel vruchtbaar, scheppend en heilzaam als duister, wreed, bruut, sadistisch, destructief, verslindend en zelfs dodelijk kan zijn.

Weerstand bieden tegen Pluto kan leiden tot neurosen of complexen, dan is er vaak een zware crisis of psychologische dreun voor nodig om weer uit zo’n waantoestand te komen. De eisen die Pluto stelt worden aanvankelijk ervaren als ego-bedreigend. Daar wordt dan op gereageerd met de drang om alles te beheersen, zichzelf én de omgeving en dat kan weer leiden tot macht,  manipulatie en misverstanden. Pluto ervaringen hebben altijd te doen met macht en onmacht, met afhankelijkheid, knechtschap en psychische verstrikking en en zit zelfs een element van bezetenheid achter.Pluto is extreem, alles of niets. Pluto wil intensiteit, balanceren op het scherpst van de snede, het onderste uit de kan halen en dat maakt erg veeleisend. Mensen met een sterke Pluto zijn ook geneigd anderen uit te testen, eerst examen te laten doen, voordat zij ze de moeite waard achten. Uitdagend tot de grenzen duidelijk zijn, dit kan anderen ook wel eens afschrikken.

Pluto toont een enorme psychische kracht, een bereidheid om tot het uiterste te gaan. Hij komt altijd 10 maal sterker, harder, dwangmatiger en dwingender over dan we zelf in de gaten hebben. Bij alles dat je sterk benadrukt, indringend of geforceerd brengt is Pluto aan het werk. Positief heeft hij machtige psychische krachten, zoals suggestieve kracht, hypnotische vermogens en grote geneeskracht.Hij speelt ook een dubbelrol, waardoor het moeilijk Pluto in onszelf te herkennen, want deze planeet beschikt over een gigantisch afweermechanisme en laat zich moeilijk analyseren (weinig mensen zien hun eigen machtsbehoefte en manipulatie). Dit kan weer tot isolatie en crisis leiden en dat is precies waar we met Pluto het meest van kunnen leren.

Pluto zoekt confrontaties, zowel met zichzelf als met anderen, hoe hard dit soms ook mag zijn. Dit heeft ook te maken met een sterke drang om door te dringen tot de kern der dingen. Pluto wil speuren en graven in een drang naar de naakte waarheid, en heeft dan ook een sterke onderzoekszin. De drang naar diepgravende veranderingen bij onszelf en anderen is enorm en hij schrikt niet terug voor de diepste afgronden. Overwinnen en fundamentele verandering aanbrengen in oude waarde en structuren is zijn hoofddoel. Het inzicht brengen dat niets in het leven kan blijven zoals het is, dat elk begin, elke geboorte reeds zijn einde en haar wedergeboorte in zich besluit.

Als we die behoefte op onszelf toepassen dan kunnen we met Pluto enorm veel zelfinzicht opdoen, maar gaan we daarmee anderen analyseren, dan kan dat afschrikken, want Pluto heeft een neus voor de zwakke plek van een ander. Een sterk Pluto type fascineert vaak en mensen raken onder de indruk van de kracht die Pluto uitstraalt.Dit type wil de touwtjes in handen hebben, en kan en durft zich heel moeilijk over te geven. Die uiterste beheersing leidt nogal eens tot onderdrukking van gevoelens. Pluto is ook gesloten, introvert en zal niet snel het lef hebben het diepst van zichzelf te laten zien, bang de greep te verliezen, Pluto geeft vaak de kern aan van de problematiek in een horoscoop. Vooral het huis waar hij geplaatst is geeft aan op welk gebied we de confrontatie met onszelf aangaan, waarin we onszelf tegenkomen. Pluto werkt als kleinste en verste planeet als het homeopatische principe: Hoe kleiner en ongrijpbaarder de dosering, des te groter de werkzaamheid.

Anatomisch: de geslachtsorganen, blaas en darmen, regeneratievermogen
Omlooptijd: complete dierenriem = 248 jaar   /  verblijft gemiddeld 21 jaar in elk dierenriemteken. (11-30jr)

Enkele begrippen die met Pluto verbonden zijn:

 • Intensiteit
 • Beheersing
 • Macht en onmacht
 • Reinigingsregeneratie
 • Eerzucht
 • Zielenleven
 • Onderzoekend
 • Magie
 • Transformerend
 • Geestelijke verheffing
 • Intensiverend
 • Collectiviteit
 • Psychische kracht
 • Destructief
 • Sadisme
 • Verdiepend
 • Macht en onmacht
 • Voortplanting
 • Bezetenheid
 • Scheppend en dood
 • De magiër – sjamaan therapeuten – genezers
 • Vruchtbaar
 • Het ondergrondse
 • Metaal: nikkel/ zink
 • Nummer: 10