Heerser van Steenbok en 10e huis
Nachtheerser van Waterman en 11e huis
God van de tijd en hoeder van het lot

 

Als archetype (god van schaduw ) in de Griekse mythologie met de naam Chronos, moest hij zijn vader Ouranos/ Uranus overweldigen en doden om aan de macht te komen. Angst dat hem hetzelfde zou overkomen deed hem zijn kinderen verzwelgen (Jupiter) en gevangen houden, zoals menig mens zijn goede ideeën, immers ook een soort kinderen, uit angst en zwakte voor zichzelf houdt. Hij werd god van de tijd, en daarmee tot hoeder of toetssteen van het lot. Saturnus herinnert ook aan moeite en plichtmatige inspanning, dus staat hij ook als de god van de kleine luiden, die zich altijd moeten afbeulen voor weinig beloning. Evenzo vindt diegene die al geslagen is, hier zijn houvast.
Het plichtsbesef wordt benadrukt, de grootheid van de overwonnenen, die verder moeten vechten, verder moeten leven. Dat legt beproevingen op. Het is geen schande neergeslagen te worden, maar blijven liggen wel! Saturnus bewaart de geheime schatten en krachten, waar men eerst mee moet leren omgaan.

In de astrologie is hij een ‘trans-saturnale planeet’ de laatste van de zeven oude planeten. Daarom wordt hij ook wel ‘de wachter aan de poort’ genoemd. Hij verwijst naar de laatste fase in het bewustwordingsproces, waarna de weg kan worden vrijgegeven voor de hogere vormen van bewustzijn. (door Uranus 1781, Neptunus 1846 en Pluto 1930) Saturnus werkt heel sterk in ons, hij is de kracht die ons het besef geeft een ego te hebben dat we moeten afzetten, zodat we in staat zijn in de maatschappij te kunnen functioneren. Dat dit met beperkende en pijnlijke ervaringen gepaard gaat spreekt voor zich. Saturnus geeft een gevoel voor: doel, methodiek, discipline, realiteit en constructief denken. Een praktische levenshouding, gebaseerd op zichtbare en doorgaans materiele waarden, is hem eigen.Zo ook het logisch denken, accuraat plannen en praktisch, doelbewust ergens vorm aan te kunnen geven. Saturnus geeft ons het vermogen om logisch te denken en staat voor structuur, vastheid en begrenzing. Zodoende betekent hij houvast, stabiliteit, volharding en consequentheid.

Onder Saturnus valt het monotone werk dat geduld, continue en hard werken en zelfdiscipline vereist. Maar ook filosofen, wijzen, kluizenaars, monniken, oude mensen, voorouders horen bij deze planeet. Wetgevers en ordebewakers, rechters, critici, chefs, mentoren, beeldhouwers, architecten en bouwmeesters. Hij maakt iemand tot harde werker met verantwoordelijkheids- en plichtsgevoel. Saturnus is de zwakke plek in de horoscoop, het leerproces van de pijn. Hij toont ons alle schaduwkanten van ons karakter en het is ons te leren daarvan te leren en mee om te gaan, onmisbaar dus in het proces van mens worden.  Wanneer we eenmaal onze eigen beperkingen en tekortkomingen hebben ervaren en leren accepteren en verwerken, geeft Saturnus ons een sterke innerlijke ruggengraat, trouw, eenvoud, beheersing, werkelijke volwassenheid. Hij kan dan zoveel diepte geven, dat Jupiter erbij in het niet valt.  Gaan we hem uit de weg, dan is de prijs: eenzaamheid, zwaarmoedigheid, sociaal isolement, of uit onzekerheid onszelf overschreeuwen en ieder willen bewijzen hoe zeker we wel niet zijn, uit innerlijk gevoelde kwetsbaarheid. Saturnus wordt ook beschouwd als symbool voor de vader; voor de vaderlijke autoriteit.  Het gaat dan vooral om ons eigen beeld van die vader, hoe wij die ervaren en beleefd hebben. Door de plaatsing van Saturnus in teken en huis kunnen we nagaan hoe dat proces plaatsvindt in onze horoscoop.

Anatomisch:beenderengestel, beenmerg, kalkhuishouding, gebit, steun- en bindweefsel,
milt en de oren.
Omlooptijd: complete dierenriem =  29 jaar   /  verblijft gemiddeld 2 jaar in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die met Saturnus verbonden zijn:

 • Kou
 • Beperkingen
 • Vertraging
 • De dood
 • Kristallisatie
 • Lijden
 • Fixatie
 • Verdriet
 • Gewrichten
 • Graven/tomben
 • Zuiveringsproces
 • De tijd
 • Structuur en vorm
 • Ouderdom
 • Economie
 • Routine
 • Duisternis
 • Tegenspoed
 • Schulden
 • Verleden
 • Breuken
 • Mijn- + landbouw
 • Vrees/angst
 • Preciesheid
 • Geduld
 • Zuinigheid
 • Voorzichtigheid
 • Gewetensvol
 • Trouw en plichtsbesef
 • Ontoegankelijk
 • Afwerend
 • Minderwaardigheidsgevoel
 • Schuldgevoelens
 • Organiserend/
  uitvoerend bekwaam
 • Serieusheid
 • Alternatieve geneeswijze
 • Magnetiseren
 • Thema 28 jaar geleden
 • Metaal: lood
 • Nummer 8