Ontdekt door Herschel – 1781

Heerser van Waterman en 11e huis
Nachtheerser van Steenbok en 10e huis
Stamvader van het geslacht der goden
Vrijheid, gelijkheid & Broederschap

Als archetype (stamvader ) in de Griekse mythologie met de naam Ouranos, is Uranus zonder vader geboren. Geschapen door Gaia de Godin van de aarde “de oermoeder”.
Met haar verwekte hij bizarre wezens, titanen, reuzen. cyclopen en andere monsters, die later naar de duisternis der aarde werden verbannen. Deze wekten in Saturnus zoveel haat op dat hij zijn vader, Uranus ontmande. Als vijanden/tegenstanders dienen ze nu samen een hoger doel. Uranus was er dus plotseling en zo schept hij ook: plotseling, uit het niets! Voor hem was er enkel de hemelse zee, het vruchtbare oerwater.

Uranus staat voor: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Hij belichaamt het originele in ons en geeft aan dat we ons willen ontplooien tot mensen die met een duidelijke eigen identiteit in staat zijn hun eigen weg te gaan. Hij symboliseert het ontwikkelen van de eigen, van binnenuit gevoelde onafhankelijkheid, originaliteit en impulsiviteit. Zijn doel is o.m. het scheppen van geheel nieuwe vormen. Hij voelt zich uniek en anders dan de omgeving en wil oorspronkelijk zijn. Hij heeft de behoefte om knellende banden te verbreken en gestelde grenzen te overschrijden. De niet meer actuele patronen, die uit angst voor verandering nog door Saturnus in stand worden gehouden, worden door Uranus maar al te graag drastisch afgebroken en opnieuw opgesteld. Negatief kan zich dit uiten in een drastische, destructieve verwerping van de traditionele maatschappijstructuren. Positief kunnen vernieuwingen die Uranus voorstaat in bestaande structuren worden ingebouwd. Persoonlijk zien we dan de rebel, in groepsverband demonstraties tegen elke vorm van gezag.

Uranus is de planeet die zegt: “trek die oude jas nu maar uit, die past niet meer bij je, het is tijd voor een nieuwe die beter bij je past”. Traditioneel wordt Uranus verbonden met alles wat maar te maken heeft met: elektronica, elektriciteit, radio, televisie, radar, luchtvaart en met allerlei experimenten en genialiteit. Doch ook met modernisme, grilligheid, mismaaktheid, plotselinge en schokkende gebeurtenissen, revoluties, explosies, erupties, scheidingen, vervreemding, stakingen en rellen, emancipatie, occultisme en alternatieve zaken. Vertegenwoordigers: uitvinders, technici, piloten, kunstenaars, revolutionairen, anarchisten, astrologen, acrobatische denkers, yogi’s met dubbel bewustzijn (deze en gene zijde), excentriekelingen, filosofen en eenzelvige zonderlingen. Ook vertegenwoordigt Uranus het splijtende en plotselinge in de mens. In het brein van de mens kan Uranus ook flitsend werken en geniale inzichten geven. Hij geeft de drang tot hervormen en veranderen aan. Ook onze behoefte aan pioniersactiviteiten, anders dan bij Mars die is op zichzelf gericht terwijl Uranus op een groep of de mensheid gericht is. Uranus zal de ander de vrijheid laten, om zijn leven op zijn eigen unieke manier gestalte te geven.

Hij werkt altijd uit op een schokkende, plotselinge, grillige of explosieve manier. Dat komt vooral omdat Uranus drang tot verbreken zó ver weg zit dat we geneigd zijn die behoefte lange tijd te verwaarlozen, tot we het ‘plotseling’ niet meer houden en er altijd een extreme reactie op volgt. Bij alle transsaturnale planeten zijn de destructieve uitingen sterker dan bij de klassieke planeten maar hun positieve uitingen zijn dan ook van een hoger plan, waardoor hun transformatie mogelijkheden ook groter zijn. De door Saturnus gerijpte persoonlijkheid kan onder invloed van Uranus een vormverandering te zien even, die hem het gevoel geven uniek te zijn, oorspronkelijk en uitgestegen boven de Saturnus-angst. Een positieve Uranus is origineel, vernieuwend, vrij, baanbrekend, intuïtief, gericht op zelfontplooiing en heeft gevoel voor occulte zaken en de gave van het ‘zevende zintuig’.

Anatomisch: zenuwstelsel, bloedsomloop, spanning en –ontlading en ritme
Omlooptijd: complete dierenriem = 84 jaar / verblijft gemiddeld 7 jaar in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die met Uranus verbonden zijn:

 • De wijze nar
 • De vrijheidsstrijder
 • De revolutionair
 • De individualist
 • De verrader
 • De opportunist
 • Verbrekend (grenzen, relaties etc)
 • Anders dan anderen
 • Onafhankelijkheid
 • Ontdekkersgeest / pionier
 • Spontane oplossingen en invallen
 • Rusteloos
 • Onconventioneel
 • Destructief
 • Experimenterend
 • Eigenzinnig
 • Onberekenbaar
 • Geestelijke vruchtbaarheid
 • Vrijheid, ongebondenheid
 • Mensenrechten
 • Gedachteflitsen
 • Bevrijdingen
 • Originele creativiteit
 • Hogere standpunt
 • Metaal: magnetische metalen
 • Nummer: 4