Heerser van Stier en 2e huis
én van Weegschaal en 7e huis
Godin van de liefde en harmonie

 

Het archetype (liefdesgodin) in de Griekse mythologie had de naam Aphrodite en was de lievelingsdochter van Zeus.Bekend door het verschijnen als avond- en morgenster wordt in de mythe al melding van haar in tweevoudige gestalte gemaakt als zijnde de goden Phosphorus en Hesperos. Phosphorus is de morgenster, die voor de Zon opkomt, het symbool voor teder minnespel. Hesperos daarentegen is de avondster, die de stille, vergeestelijkte liefde belichaamt.
Aphrodite is zo onweerstaanbaar dat zelfs de krijgszuchtige Mars zich aan haar moest onderwerpen. Zoals alle planeten heeft ook Venus twee kanten: enerzijds de bijnaam Anadyomene “uit het schuim geboren”, die de zuivere hemelse liefde voorstelt, in tegenstelling tot Pandemos/Persephone, die de zinnelijke lust symboliseert. Omdat Venus en Mars in een natuurlijke spanning ten opzichte van elkaar staan dienen ze een gelijk deel aan een relatie leveren.

In de astrologie symboliseert Venus de behoefte aan evenwicht en schoonheid, wat psychologisch tot uiting komt in de emotionele behoefte aan zekerheid door middel van relaties en vriendschappen overeenkomend met het teken Weegschaal en met onze behoefte aan materiele zekerheid door middel van waardevolle en mooie dingen, geld en zaken die waardevol voor ons zijn, overeenkomend met het teken Stier.

Venus geeft de behoefte aan om tegendelen te verenigen en in evenwicht te brengen. Dit in antwoord op Mercurius die de verschillen met anderen ervaart. Venus heeft een afkeer van ruzie en onenigheid. Ze is zeer diplomatiek, tactisch en bereid water bij de wijn te doen. Door de behoefte om te verenigen is Venus de kracht achter de liefde. Daarbij komt dat Venus een grote behoefte aan genegenheid heeft, naast een behoefte om te waarderen en gewaardeerd te worden als mens.
Het gevaar hierin is dat Venus téveel nadruk legt op uiterlijke zaken, de schone schijn benadrukt en daardoor oppervlakkig is. De noodzaak tot samenzijn in een prettige sociale sfeer wordt voorop gesteld, deze vredelievendheid geeft Venus de gave om met andere mensen samen te werken. Werken doen vertegenwoordigers van het Venus principe het liefst door ‘schoonheid’ in de wereld te brengen: schilders, beeldhouwers, dichters, toneelspelers, schrijvers, musici, ontwerpers, schoonheidsspecialisten, architecten en liefdevolle mensen. De bovengenoemde gelijke delen in de relatie Venus/Mars zijn duidelijk omdat Mars de behoefte heeft aan lichamelijke begeerte en Venus de behoefte heeft lichamelijk begeerd te worden. Venus heeft een groot waardegevoel en weet de waarde in te schatten van haar eigen aantrekkingskracht. Bij remmingen van de psychische Venus -energie kan sprake zijn van onder- of overschatting van die eigenwaarde.

IJdelheid is dan ook één van de negatieve uitingswijze van Venus, maar ook luiheid, gemakzucht, zelftoegeeflijkheid, genotzucht, bezitterigheid en behoefte aan luxe.  In positieve zin is Venus vriendelijk, geduldig, zacht, begrijpend, charmant, tactisch en artistiek getalenteerd en weet zij te genieten van het goede van het leven. Venus geeft in de horoscoop van de man aanwijzing van hetgeen hij in zijn partner zoekt.
In de horoscoop van de vrouw, weerspiegeld Venus een deel van de houding die ze (bewust of niet) tegenover zichzelf heeft als vrouw. Door plaatsing in teken/huis laat Venus zien hoe we met relaties en samenwerkingsverbanden omgaan, en met materiele waarden.

Anatomisch: keel, slijmvliezen, aders, nieren, onderrug, schild- en zweetklieren en de  geslachtsorganen.
Omlooptijd: complete dierenriem = 225 dagen   /  verblijft gemiddeld 19 dagen in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die  met Venus verbonden zijn:

 • Liefde, gevoel, harmonie
 • Verleiding, begeerte
 • Kunstzinnige interesse en talenten
 • Tegenpool van Mars
 • Horen, ruiken, voelen, proeven en zien
 • De vrouw
 • Het vrouwbeeld in de man, de anima
 • De minnares
 • Gericht op uiterlijke schoonheid
 • Onbezorgdheid
 • De muze èn de femme fatale
 • Passiviteit
 • Metaal: koper
 • Nummer: 6