Geen planeet maar licht

Heerser van Leeuw en 5e huis
De zon symboliseert het hart
de levenskracht
de kern van het leven!

Het archetype (de held, de vader, de koning) is in de Griekse mythologie Apollo, de zoon van Helios. Hij is de god van de storm, het vuur en het licht; hij is de zoon van het licht dus de zoon van het leven!
Zo werd Apollo ook de drager van de geneeskracht, wijsheid en kunsten. Maar zoals de Zon in de natuur schaduwen werpt, zo heeft de zonnegod zelf zijn schaduwkanten, die werden gesymboliseerd door Dionysos, de god van de bedwelmende vitaliteit, die opstijgt uit de diepte, de god van de nachtzijde en belichaamt daardoor de dierlijke oerkracht. Apollo en Dionysos vormen één godheid, zij weerspiegelen de twee wezens die in elk van ons aangetroffen kunnen worden.
Het ligt aan het individu zelf hoe hij zijn zonnekracht uitbreidt en in welke richting hij ze stuurt. De zon weerspiegelt het bewuste gedrag, het jezelf zijn; het worden wat je in wezen bent.
Het is je ego en je centrale meld- en regelkamer, functioneert deze niet goed, dan gaat er van alles mis.

De zon geeft aan welke weg men het beste kan bewandelen om tot de grootst mogelijke ontplooiing te komen. Hij geeft aan hoe iemand zal proberen zijn idealen te bereiken en op welke manier zijn weg zich zal voltrekken. De zon geeft aan hoe iemand zal proberen zijn scala aan mogelijkheden te ontwikkelen op een manier die past bij het teken waarin die Zon staat, of hij dat nu bewust wil of niet. Heeft iemand de Zon in Kreeft, dan zal zo iemand in diepste wezen als Kreeft reageren en handelen.

De functie van de Zon is, om de diverse onderdelen van de horoscoop zodanig met elkaar te verbinden, dat we kunnen komen tot een volledig “zijn”. Het is onze bewuste houding, ons ego.

Doordat de Zon het centrum van ons zonnestelsel is neemt het ook zo’n belangrijke plaats in bij een horoscoop, het is een zwaartepunt als het ware. Het is het centrale referentiepunt waarmee we iedere factor in de horoscoop in verbinding moeten brengen. Wat niet betekent dat de Zon daarom veel aspecten moet maken hierin. De problematiek van de Zon is het zelfgenoegzame overschatten van het eigen wezen zodat er een arrogante persoonlijkheid ontstaat of een labiele, willoze, onderdanige houding met problemen tot ontplooiing. De pure uitingsvorm van een teken wordt door de horoscoop structuur nog sterker benadrukt, of geeft aan of \daar een enigszins andere vorm aan wordt gegeven.

De zon is een “dynamisch, vitaal en krachtig onderdeel van de gehele horoscoop. Alle planeten die een aspect met de Zon maken, krijgen er een grote hoeveelheid energie en scheppingskracht bij. Aangezien de Zon voor het wezen van de mens staat, vinden we hier alle ‘wezenlijke’ kenmerken als archetype, schaduw, drijfveren en levenstaak, ons streven, maar ook voor elk teken kenmerkende valkuilen, onze voorbeelden en typerend grondbeginsel. Bovendien worden ons karakteristieke handelen, denken en voelen beschreven.

Anatomisch: hart, ruggenmerg, bloedsomloop, zonnevlecht en zuurstofhuishouding.
Omlooptijd: complete dierenriem = 1 jaar   /  Zon verblijft gemiddeld 1 maand in elk dierenriemteken.

Enkele begrippen die met de Zon verbonden zijn:

 • Het bewuste gedrag = jezelf zijn
 • Het mannelijke principe – Yang
 • Ambitie
 • Leiderschap
 • Creativiteit
 • Levenskracht
 • Onafhankelijkheid
 • Zelfexpressie en zelfvertrouwen
 • Organisatie
 • Autoriteit
 • Het vaderbeeld,
  zoals dit gevormd wordt in de jeugd.
 • Nummer: 1
 • Metaal: Goud