Periode van 22 november – 21 december

Heerser – Jupiter

Nachtheerser – Neptunus

Sleutelwoord – ik zie

Kleur – hemelsblauw, paars

Geur – lavendel, vanille, viooltjes

Steen – chalcedoon, turkoois

Na het diepgaand onderzoeken in de Schorpioenfase komt de fase van de Boogschutter, waarin verbanden worden gelegd tussen innerlijk en uiterlijk. De mens probeert nu het waarom van alles te doorgronden. Bij dat doorgronden richt hij zich op het principe dat alles deel uit maakt van een groter geheel in plaats van het zich bezighouden met de details. Hij vormt zich daardoor een eigen mening en oordeel over zaken en verkrijgt zo een bepaalde wijsheid, waarvan hij anderen graag deelgenoot wil maken. De Boogschutter zoekt naar uitbreiding in verbreding van zijn horizon en daarom heeft hij de behoefte om steeds verdere kontakten te zoeken om zo meer te weten te komen over de samenhang der dingen, over andere volkeren en andere culturen.

De inzichten die een Boogschutter heeft kunnen soms profetisch zijn, al zijn ze zich daar altijd niet van bewust. Hij is gericht op de toekomst en op zijn idealen, als hij daar achter staat, kan hij daar veel voor opofferen. Zij zijn altijd bezig met mogelijkheden, hebben veel ruimte nodig, veel vrijheid en behoefte aan avontuur, ze vinden het afschuwelijk op de een of andere manier gebonden te zijn. De Boogschutter is voortdurend op zoek naar het innerlijk van de dingen, en kan daardoor veel van mening veranderen. Ook in de liefde kan hij zich maar moeilijk binden. Vaak treffen we onder dit teken een sterke verbondenheid aan met de natuur en liefde voor dieren. Als sport trekt hun de paardensport in het bijzonder (ook beroepsmatig veel te vinden in de paardenwereld) en sporten die avontuurlijk zijn, zoals bergbeklimmen. De behoefte aan avontuur uit de boogschutter door zijn drang tot reizen. Dat kan hij letterlijk doen door naar het buitenland te gaan, maar ook figuurlijk door te reizen in de geest, door het volgen van een hogere studie.

Een Boogschutter zegt vaak, ook wanneer het beter is dat niet te doen, de waarheid, of datgene wat hij voor de waarheid houdt. Hij spreekt eerst en denkt daarna pas na, daarbij is hij doorgaans wel erg oprecht, eerlijk en joviaal, maar niet altijd even tactvol. Ze zeggen graag waar het op staat en vinden het prettig als anderen dat ook doen, zodat ze tenminste weten waar ze aan toe zijn. Verder zijn zo ongedwongen in hun optreden en nemen het niet zo nauw met de etiquette. Ze willen het zojuist ontdekte aan geestelijke en andere samenhangen uitdragen. Het zijn daarom geboren leraren en onderwijzers maar ook vinden we ze in beroepen in het bankwezen en in de filantropie. Soms kan een Boogschutter praatziek zijn, omdat hij steeds zijn eigen mening wil verkondigen. Ze kunnen dan slecht naar anderen luisteren en houden zich koppig vast aan hun eigen mening; of oordeel over iets. De wat negatieve Boogschutter weet het ook altijd beter.

Hun rechtvaardigheidsgevoel is sterk ontwikkeld en ze nebben een hekel aan halve waarheden en diplomatiek ontwijkende antwoorden. Vaak prefereren ze een zo natuurlijk mogelijke voeding en gebruiken ze zo min mogelijk schoonheidsmiddeltjes. Een Boogschutter bezit een natuurlijk optimisme, is zeer opgeruimd van aard, actief en beweeglijk. Ze kunnen iemand die in de put zit goed opbeuren en anderen een hart onder de riem steken. Als je een beroep op een Boogschutter doet, staat hij meestal meteen voor je klaar. Wat ook bij de Boogschutter hoort is; nadenken en op een bepaalde manier dromen, vooral van mogelijkheden en de toekomst. Ook is er een hoopvol plannen maken aanwezig en een voortdurende groei door het krijgen van nieuwe inzichten als mogelijk gevolg van de verbreding van zijn geestelijke horizon. De Boogschutter heeft een onstuitbare opgeruimdheid, altruïsme en vredelievendheid en is vol vertrouwen op de goede afloop der dingen. Een Boogschutter stelt zijn eigen normen vast, en is beslist een bon-vivant te noemen.

Anatomisch: Boogschutter domineert het geraamte, de heupen, dijen en lever.
Typerend is dat als de Boogschutter zijn geestelijke en/of lichamelijke energie niet voldoende kwijt kan, hij dik kan worden op heupen en dijen.

Bachbloesem: Agrimonie (Agrimonia eupatoria) maakt opgewekt, opent het gevoelsleven en de zelfacceptatie.

Schüssler Zouten: Silicea verwijdert afvalstoffen, werkt genezend, vooral na een operatie, werkt bij leverklachten en is zenuwsterkend.
Silicea werkt positief bij dof haar, brosse nagels en slechte, snel verouderende tanden.

Element: VUUR:
Zoekt ogenblikkelijk naar mogelijkheden en achtergronden van een verschijnsel. Hij ‘weet’ op irrationele wijze waar iets vandaan zou kunnen komen, of hoe iets zich kan ontwikkelen. Hij schouwt als het ware achter de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen en ontleent zekerheid aan het idee dat er nog mogelijkheden zijn.

Kruis: BEWEEG:
Kan nogal luchtig over allerlei problemen heen stappen, gewoon blijven functioneren en denken dat zijn problemen zijn opgelost als hij ze geconstateerd heeft.

Wat de Boogschutter nodig heeft: Zich ontwikkelen, vrijheid, toekomstmogelijkheden
Dan is hij: Optimistisch, enthousiast, ruimdenkend en behulpzaam
Anders wordt hij: Tactloos, koppig, dogmatisch, betweter