Periode van 21 juni  –  23 juli

Heerser – Maan

Sleutelwoord  – Ik voel

Kleur – grijs, wit

Geur – Fris, lelietjes van dalen

Steen – parel, aventurijn

In de fase van de Kreeft komen we aan de eerste afronding in het groeiproces van de mens. Na de eerste actie (Ram) en de zekerheid en het stabiel makende van de Stier en het in contact treden met de buitenwereld (Tweelingen), wordt het doorleven van ervaringen aan het geheel toegevoegd door het teken Kreeft. We zien hier een persoonlijke groei door innerlijke beleving en het ervaren van emoties.  Een Kreeft richt zijn activiteiten op een beperkt gebied, namelijk zijn eigen familie; zijn eigen huis en de huiselijke omstandigheden. Traditie speelt voor de Kreeft een grote rol.
De Kreeft heeft grote behoefte aan gevoelens en emoties, aan intieme ervaringen en aan verzorgende, koesterende en beschermende banden. De Kreeft kan door zijn behoefte om zijn dierbaren te verzorgen, zichzelf geheel wegcijferen. Ze bezitten een grote gevoeligheid en kunnen sterk met anderen meeleven.Een Kreeft bezit moederlijke instincten en het zijn geboren sociale dienstverleners en verzorgers.
Ze zijn vriendelijk en artistiek, door het uitdrukken van het gevoel, daarnaast bezitten ze veel verbeeldingskracht en zijn het geboren toneelspelers.
Het is een zeer veranderlijk teken, die de ene keer zijn kracht laat zien, een ander moment toont hij je zijn zwakste zijde.Soms kunnen ze de vriendelijkheid zelf zijn, terwijl ze zich het volgende moment in hun schulp kunnen terugtrekken.De Maan met zijn schijngestalten hoort niet voor niets bij dit teken.Ze zijn snel op hun teentjes getrapt en dat komt omdat zij door hun overgevoeligheid meer achter gebeurtenissen en uitspraken zoeken, dan er werkelijk in ligt.

De Kreeft is als ouder ideaal, naar de partner toe is hij echter bezittend ingesteld, en kan de ander door zijn overbezorgdheid verstikken.
Hij kan passieve weerstand bieden naar anderen toe, zeker als zijn gevoel erbij betrokken is.Hij kan dan langdurig iemands vijand zijn.Aan de andere kant zullen ze steeds klaar staan, wanneer er ook maar het kleinste beroep op hen wordt gedaan. Een Kreeft kan het leed van anderen zó in zich opzuigen en zó meeleven met de ander, dat het hun zelf ziek maakt. Daarom is het voor een Kreeft niet goed zich tussen negatieve mensen op te houden, omdat zij die negatieve sfeer snel op kunnen pikken, als zijnde van zichzelf. “Oost  West  – Thuis Best” is het motto dat bij een Kreeft als bij geen ander hoort.
Ze vinden het moeilijk om van oude vertrouwde situaties los te komen.
Als kind al is de Kreeft sterk gehecht aan de ouderlijke omgeving en zoekt daar naar veiligheid en geborgenheid, die geeft hun gemoedsrust.
De behoefte aan zekerheid op het emotionele vlak is er de oorzaak van dat ze een sterke bezitsdrang hebben, omdat bezit hen ook een gevoel van zekerheid geeft en dat heeft een Kreeft nodig om zich te kunnen handhaven. De Kreeft kan waardeloze dingen bewaren, vooral wanneer daar voor hem een emotionele herinnering aan vastzit.

Hij houdt zich het liefst bezig met het oude vertrouwde.Daarom staat hij niet snel open voor nieuwe ideeën en moderne zienswijzen.
De Kreeft is zeker niet lui te noemen en is graag bezig maar hun werktempo is wat langzaam en het vervullen van huishoudelijke karwijtjes kost bij hen dan ook meer tijd dan bij anderen. Daar staat tegenover dat alles heel zorgzaam en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Een kreeft heeft meer rust nodig dan de gemiddelde mens, maar hij kan zich goed ontspannen en voldoende rust nemen als hij voelt die nodig te hebben. Hun vakantie brengen zij graag door aan zee of in een badplaats maar als het erop aankomt hoeft heel het weggaan van huis niet echt zo nodig voor menig Kreeft. Toch kunnen ze veel voorpret hebben en bij thuiskomst genieten ze nog na bij het bekijken van de reisfoto’s enz. Vooral familiereisjes vallen bij de Kreeft goed in de smaak.

De Kreeft moet leren dat het leven een voortdurende verandering inhoudt en dat je als mens open moet staan voor al het nieuwe dat het leven biedt.
Levensles: wie stil blijft staan………gaat achteruit!!

Anatomisch: Borst, -kas, de maag, het spijsverteringsstelsel. Door hun zorgelijkheid vatbaar voor een maagzweer.

Bachbloesem: Bosrank (Clematis) geeft groter concentratievermogen, geeft inspiratie en maakt realistisch.

Schüssler Zouten: Calcium Fluoride tegen verslapping weefsels, gebrekkige kalkaanmaak en verhoogt weerstand

Element: WATER:
Bekijkt de wereld via het gevoel en reageert op prikkels van buitenaf vanuit de daardoor teweeggebrachte lust- en onlustgevoelens. Ergens ‘geen goed gevoel over hebben’ betekent dan ook het afwijzen ervan. Ontleent zekerheid aan de gevoelsmatige benadering van de wereld.

Kruis: HOOFD:
Heeft de buitenwereld nodig om te verwerken en heeft uit die buitenwereld impulsen nodig om zich te ontwikkelen.

Wat de Kreeft nodig heeft: Emotionele zekerheid en geborgenheid
Dan is hij: Zorgzaam, warm en meelevend
Anders wordt hij: Overgevoelig, wispelturig, bemoeizuchtig