Periode van 23 juli – 23 augustus

Heerser – Zon

Sleutelwoord – Ik wil

Kleur – Oranje, goud

Geur – zware, oosterse, amber

Steen – (berg)kristal, briljant

Nadat in de fase van de Kreeft het gevoel en de emoties werden toegevoegd aan de zich vormende persoonlijkheid, zien we in de fase van de Leeuw de presentatie van de persoonlijkheid. De Leeuw wordt de koning der dieren genoemd en inderdaad heeft de Leeuw iets “koninklijks” over zich.
Hij toont zich graag aan anderen om sociaal en persoonlijk erkenning te verkrijgen waardoor zijn zelfvertrouwen wordt vergroot.
Hij voelt zich sociaal en persoonlijk gesproken nogal onzeker ook al komt hij vaak heel zelfbewust over. Hij weet steeds indruk te maken door zijn manier van spreken, door zijn gedrag en zijn gebaren. Als de Leeuw ergens binnenkomt trekt hij meteen de aandacht naar zich toe.
Hij wil het onbetwiste centrum zijn; een leider en een autoriteit. Zijn gevoel van eigenwaarde is bijzonder groot. Hij kan zich goed in bedwang houden en daardoor een situatie snel overzien en besluiten nemen zonder in paniek te raken.

Bij een Leeuw horen verder nog de volgende begrippen: creativiteit, zelfexpressie, trots, wilskrachtig en trouw aan zijn eigen idealen en ideeën. Daarnaast is hij gevoelig voor complimentjes en voor vleierij, zodat hij iemand die in zijn straatje past direct aanvaard. Door gebrek aan mensenkennis kan hij het slachtoffer worden van zijn eigen of van andermans illusies. Ook het feit dat de Leeuw persé het middelpunt wil zijn, kan hem in onaangename situaties plaatsen en hem soms belachelijk maken. Hij houdt van plezier, spel en amusement en kan acteur of filmster zijn.
Allerlei opsieringen en zeer zeker ook luxe hebben zijn aandacht.
Hij wil alles “groots” doen, zelfs hun handschrift is vaak groot.
In de liefde is hij vol overgave, oprecht , aanhankelijk en zeer warm.
Ook hier wil hij het “groots” aanpakken. De Leeuw is op een bepaalde manier huiselijk.
Hij toont graag zijn huis aan anderen en speelt graag de gulle gastheer.
Gaat het een Leeuw goed, dan is hij altijd bereid om een ander ook een graantje te laten meepikken.
Men kan op hem aan als men hem nodig heeft.

Ze bezitten veel levenskracht en als de Leeuw een positieve instelling heeft, straalt hij iets uit waardoor hij anderen in positieve zin kan beïnvloeden.
Wanneer de negatieve kant van de Leeuw overweegt dan kunnen we te maken krijgen met iemand die alle mogelijke moeite doet om maar belangrijk gevonden te worden. Ze bezitten meestal een verfijnde, doch wel dure smaak en weten goed wat waardevol is en wat niet.
Als hij geen gezond zelfvertrouwen heeft ontwikkeld kan hij met geld gaan smijten en allerlei onnodige luxe aanschaffen, om maar op te kunnen vallen.

De Leeuw is een ridderlijk figuur, die graag de wat zwakkeren in bescherming neemt en toont daarbij dat hij niet bang is voor zijn omgeving. Een van zijn goede eigenschappen is dan ook zijn persoonlijke moed.Hij heeft een feeling voor organiseren en door zijn aanleg en zijn verlangen om het bevel te voeren geschikt als directeur, office-manager, politicus, voorzitter, als rechter, woekeraar, sponsor, juwelier, dirigent, industrieel, of een andere hooggeplaatste functie. Hij is degene die aangeeft hoe de grote lijn moet zijn.

Het uitvoeren ervan en het letten op de details laat hij het liefst aan anderen over.
Zijn motto is “Verdeel en heers”. Leeuwen kunnen zich geheel en al voor iets inzetten als dat moet.
Als het niet hoeft kiezen ze vaak de gemakkelijkste weg en doen ze het kalm aan.
Sommige Leeuwen zijn dan ook uitgesproken lui en dat is dan ook weer terug te vinden op de manier waarop ze hun vrije tijd besteden.
Ze zorgen er voor voldoende vrije tijd te hebben zodat ze zich aan de genoegens van het leven hunnen wijden. Het zijn geen uitgesproken sportmensen, ze kijken er liever naar. Zijn vakanties brengt hij het liefst comfortabel door omringd door gemak.

Anatomisch: het hart, de rug en ruggengraat, de bloedcirculatie en de ogen. Leeuwen met een druk leven zouden het op latere leeftijd iets rustiger aan moeten doen om de kans op een hartinfarct zo klein mogelijk te houden.

Bachbloesem: IJzerhard (Vervain), is rustgevend en ontspannend, geeft wijsheid en tolerantie.

Schüssler Zouten: Magnesium Fosforicum voor hart, ruggengraat en diafragma. Werkt ontkrampend, tegen pijn.

Element: VUUR:
Zoekt ogenblikkelijk naar mogelijkheden en achtergronden van een verschijnsel.
Hij ‘weet’ op irrationele wijze waar iets vandaan zou kunnen komen, of hoe iets zich kan ontwikkelen.Hij schouwt als het ware achter de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen en ontleent zekerheid aan het idee dat er nog mogelijkheden zijn.

Kruis: VAST:
Luistert naar de stem van zijn eigen innerlijk en verwerkt diep en grondig.
Hij kent een lang verwerkingsproces en komt er pas mee naar buiten als hij alles voor zichzelf op een rijtje heeft gezet.

Wat de Leeuw nodig heeft: Zelfvertrouwen, erkenning en bevestiging
Dan is hij: Waardig, trots, warm, gul en loyaal
Anders wordt hij: Hoogmoedig, bazig en tiranniek