Periode van  21 maart – 20 april

Heerser – Mars

Nachtheerser – Pluto

Sleutelwoord – Ik ben

Kleur – felrood

Geur – citroen, kaneel

Steen – carneool, robijn

De Ram is het teken van de eerste impuls, het pure begin. Van het ondernemen van bevelen, acties en risico’s. Doordat hij steeds op ontdekkingstocht is met betrekking tot zichzelf kan hij een egoïst lijken. Maar omdat hij snel in vuur en vlam staat voor alles wat nieuw is en daar dan razendsnel op in wil springen, heeft hij als eerste teken van de dierenriem echt niet de behoefte zich ook nog eens bezig te houden met de elf dierenriemtekens die achter hem aankomen. Hij is niet van plan steeds rekening te houden met anderen, want dat belemmert hem in zijn vooruitgang. In wezen voelt hij zich feitelijk weinig afhankelijk van de hulp en steun van anderen. Als de Ram zich nu te veel om anderen moet bekommeren kan hij z’n energie niet aan zijn eigen levensdoel besteden.

De Ram heeft van de natuur heel wat goede eigenschappen meegekregen om zijn levensdoel te verwezenlijken en om van zijn leven een succes te maken. Hij bezit pioniersgeest, dadendrang, ondernemingslust, moed en kracht. Het doel dat hij zich stelt is niet op veel geld verdienen gebaseerd, maar het moet aan zijn idealen voldoen en het moet iets avontuurlijks in zich hebben. Aan sleur heeft een Ram een gruwelijke hekel en elke nieuwe situatie zien zij als een uitdaging. Hartstocht, eerzucht, ongeduld en onbezonnenheid én de ander duidelijk laten merken dat er met hem rekening moet worden gehouden, zijn kenmerkend voor het teken Ram. Door bovengenoemde onbezonnenheid en een zekere impulsiviteit, kan de Ram in moeilijke situaties terechtkomen. Maar…zijn herstellende kracht is groot en hij zal weer nieuwe acties gaan ondernemen. Hij houdt van competitie en wil in alles haantje de voorste zijn …en de beste. Zijn nieuwsgierigheid naar en interesse in nieuwe zaken is snel gewekt. Is het nieuwe eraf dan is zijn interesse erin ook weer snel verdwenen. Een Ram heeft moeite met het luisteren naar anderen, kan zich maar moeilijk concentreren en ziet steeds weer nieuwe mogelijkheden. Als pionier is hij een leider, maar dan wel een “vrij leider”. Hij durft alles, bij het gevaarlijke af. Zeker als men tegen een Ram zegt dat hij iets niet kan of niet durft, ziet hij dat als extra stimulans om datgene toch maar te doen om zichzelf tegenover zichzelf en de buitenwereld te bewijzen. Hij is een strijder bij uitstek. Hij houdt ervan om met open vizier te strijden en verwacht van anderen ook dat zij dat doen. In principe is de Ram een mens uit één stuk. Hij wil met eerlijke middelen zo snel mogelijk zijn doel bereiken. Hij is daarvoor bereid grotere risico’s te nemen dan de doorsneemens. Hij vindt het prettig als men hem zijn gang laat gaan. Medewerkers beschouwt een Ram vaak als een sta-in-de-weg, vooral als ze zijn tempo niet bij kunnen houden, of niet zelfstandig genoeg zijn, want er is niets dat een Ram meer ergert dan “kindermeisje” te moeten spelen. Rust nemen is een van die dingen die een Ram moeilijk kan. Hij wil voortdurend bezig zijn en kan niet goed stilzitten en moet oppassen niet teveel hooi op zijn vork te nemen, want daardoor raken zijn reserves snel uitgeput. De meeste Ram- mensen zijn echte reisliefhebbers. Zij gaan het liefst naar plaatsen die nog niet door het massatoerisme zijn ontdekt. Het avontuurlijke is belangrijker dan het reiscomfort. Erop uit trekken en zien waar hij uitkomt is typisch iets voor het teken Ram. Een uitdrukking die hem voor in de mond ligt is het “0, Sorry”.

Anatomisch: het hoofd, algemene constitutie en ontstekingen.

Bachbloesem: Reuzenbalsemien (Impatiens) bij ongeduld en irritaties, geeft rust bij hoog levenstempo.

Schüssler Zouten: Kalium Fosforicum voedt het zenuwstelsel, in het bijzonder de hersencellen. Tegen hoofdpijn.

Element: VUUR:
Zoekt ogenblikkelijk naar mogelijkheden en achtergronden van een verschijnsel. Hij ‘weet’ op irrationele wijze waar iets vandaan zou kunnen komen, of hoe iets zich kan ontwikkelen. Hij schouwt als het ware achter de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen en ontleent zekerheid aan het idee dat er nog mogelijkheden zijn.

Kruis: HOOFD:
Heeft de buitenwereld nodig om te verwerken en heeft uit die buitenwereld impulsen nodig om zich te ontwikkelen.

Wat de Ram nodig heeft: Energie-inzet, ruimte en onafhankelijkheid
Dan is hij: Eerlijk, spontaan en direct
Anders wordt hij: Egoïstisch, agressief, scherp en bot