Periode van 24 oktober – 22 november

Heerser – Pluto

Nachtheerser – Mars

Sleutelwoord – ik verlang

Kleur – bloedrood

Geur – kruiden, anjers

Steen – hematiet, robijn

In de fase van de Schorpioen wordt ervaren dat harmonie met een ander niet alles is, en daarom zal de Schorpioen door willen dringen tot de diepere betekenis van het leven en het samenzijn. De Schorpioen is het symbool van de transformatieprocessen op elk niveau. Schorpioenen beschikken over erg veel kracht een sterke wil en hebben intense emotionele wensen. Hun leven is vaak een constante strijd om hun wensen en verlangens te overwinnen, te beheersen of te verwerkelijken door middel van het creatieve gebruik van hun wil. Door de sterke emotionaliteit is het teken Schorpioen ook seksueel gekleurd. Er is een enorme emotionele kracht achter de romances van de Schorpioen, die tot een sterke betrokkenheid op de ander aanleiding geeft maar het gevaar heeft om te slaan in bezitsdrang en jaloezie, soms zelfs gewelddadigheid. In de fase van de Schorpioen wordt de relatie met de ander tot het uiterste gebracht: het is een zich volkomen geven, of een crisis.

Doordat de Schorpioen een vast teken is, zal hij tot het uiterste gaan in zijn strijd om het behoud van datgene wat hij waardeert of wat zijn ideaal is. Menig  Schorpioen zien we als de grootste verdediger van de gerechtigheid, zelfs al zou hij dat met de dood moeten bekopen, hij zet door. Hij heeft evenveel energie als de Ram, maar waar de Ram het laat afweten doordat hij in iets anders geïnteresseerd raakt, bijt de Schorpioen juist door tot zijn doel is bereikt. Daarnaast zal een Schorpioen niet gauw vergeten wat er allemaal gebeurt. Andere Schorpioenen kunnen door dit mechanisme wel eens zijn het leven iemand blijven haten om wat deze eens verkeerd gezegd of gedaan heeft.

In zekere zin is het een mysterieus teken. Een Schorpioen laat zelden of nooit zijn ware gevoelens zien en verbergt zijn ware gezicht het liefst. Hij houdt zich graag met mysteries en het verborgene bezig. Alles wat met graven te maken heeft, ligt op zijn terrein, zowel het graven naar de kern van een zaak (hij zou een uitstekende detective kunnen zijn die niet opgeeft), als het letterlijk graven in de aarde op zoek naar het verborgene. Hun behoefte aan graven, gecombineerd met hun overgevoeligheid maakt dat ze vaak intens bezig zijn met het verborgene in andere mensen en ze kunnen vaak diep doordringen in de geheimen van anderen. Ze hebben vaak een feilloze neus voor de zwakke plek van de ander. Zelf zijn ze doorgaans ondoorgrondelijk en kunnen in de ban raken van iets of iemand.

Een machtsstreven kan ontstaan wanneer de Schorpioen zichzelf probeert te ontlopen. De negatieve Schorpioen kan wraakzuchtig zijn, de positieve Schorpioen, kan volkomen onzelfzuchtig worden en doordringen in de geheimen van het bestaan. Schorpioenen kunnen sterke kritiek leveren, zo vinden we veel Schorpioenen als criticus verbonden aan dag- en weekbladen maar ook een beroep van therapeut, psychiater of psycholoog tot begrafenisondernemer is voor de Schorpioen geschikt.
Verder vallen werkzaamheden van reinigings- en stadsrioleringsdiensten en het slopen of saneren van gebouwen en hele stadswijken, autowrakken en het opruimen van puin onder dit teken.

De iets verfijndere Schorpioen zal dit saneren wellicht liever doen in gebitten zodat ook tandartsen vaak onder dit teken geboren zijn doch ook chirurgen komen veel onder het Schorpioen type voor.Wat begrijpelijk is, want het weghalen van een rotte plek in een tand en het wegsnijden van een voor de gezondheid schadelijk gezwel zijn vormen van opruimen van hetgeen niet deugt.Als sport beoefenen zij bij voorkeur sporten die een bepaald gevarenrisico inhouden. Stuntrijders en diepzeeduikers behoren tot het teken Schorpioen. Echte liefhebbers van reizen zijn de Schorpioenen meestal niet. Als ze op reis gaan zoeken ze als vakantieoord een plaats uit waar niet te veel mensen komen.
Wil je iemand een geheim toevertrouwen…., doe het dan alleen een Schorpioen, die kunnen dat als geen ander.

Anatomisch: de geslachtsorganen en -klieren, urinewegen en blaas zijn typerende zwakke plekken.

Bachbloesem: Cichorei (Chicorium) helpt tegen zelfzuchtigheid en geven warmte en vriendelijkheid.

Schussler Zouten: Calcium Sulfuricum door zijn zuiverende werking beschikt bij darm- en huidproblemen.

Element: WATER:
Bekijkt de wereld via het gevoel en reageert op prikkels van buitenaf vanuit de daardoor teweeggebrachte lust- en onlustgevoelens. Ergens ‘geen goed gevoel over hebben’ betekent dan ook het afwijzen ervan. Ontleent zekerheid aan de gevoelsmatige benadering van de wereld.

Kruis: VAST:
Luistert naar de stem van zijn eigen innerlijk en verwerkt diep en grondig. Hij kent een lang verwerkingsproces en komt er pas mee naar buiten als hij alles voor zichzelf op een rijtje heeft gezet.

Wat de Schorpioen nodig heeft: Graven en onderzoek, grip op een situatie
Dan is hij: Diepgaand, beheerst, intens gevoelig
Anders wordt hij: Bezitterig, manipulatief, machtswellustig, gewelddadig