Periode van 19 februari – 20 maart

Heerser – Neptunus

Nachtheerser – Jupiter

Sleutelwoord – ik geloof

Kleur – turkoois, helblauw

Geur – dennen, lelie, mint

Steen – amethyst, aquamarijn

De Vissen vertegenwoordigt de fase van het vergaren van de uiteindelijke wijsheid, het samenbrengen van alle verschijnselen om een eenheid te vormen, om van daaruit een nieuwe cyclus in te luiden die dan weer begint met het teken Ram. Als waterteken is de Vissen erg emotioneel, gevoelig en beïnvloedbaar, al kan hij er niet altijd goed mee uit de voeten. Daarom is het teken Vissen een van de minst begrepen tekens van de dierenriem, wanneer het gaat om menselijke interactie.

Sommige Vissen zijn zo beïnvloedbaar dat ze de eigen identiteit niet beseffen, zo kunnen ze het stempel gaan dragen van de persoon waarmee het laatst contact is geweest. De Vissen stemt zich in eerste instantie onbewust op de ander af: zijn invoelingsvermogen is bijzonder groot en hij is erg ontvankelijk voor stemmingen, sferen, gevoelens en beelden die door anderen worden “uitgezonden”. Helderziendheid en inspiratie zijn zaken die daarom bij dit teken behoren. Vissen zijn vaak mediamiek en/of mystiek. De Vissen heeft het contact met de materie in bepaalde opzichten al verloren; hij weet er in de praktijk ook niet goed raad mee. Hij is niet primair op materie ingesteld, wil het liefst ook geen verantwoordelijkheid, roem of eer en trekt zich het liefst terug in zijn eigen wereld.

Graag werkt hij achter de schermen in de eenzaamheid, waar hij overigens een heel belangrijke  positie kan innemen, of anoniem in een groter geheel. Hij is uitstekend in staat genoegens en pretjes opzij te zetten en als dit noodzakelijk is om iets voor een ander te doen. Je ziet ze daarom vaak terug alle hulpverlenende beroepen, of werkzaam in ziekenhuizen, gevangenissen en andere inrichtingen. Maar ook onder artsen, priesters en andere religieuzen, geïnspireerde musici, vissers, scheepsbouwkundigen, reders, kunstenaars, dichters, regisseurs, magiërs, astrologen, spiritisten, asceten en watersporters.

Vissen bezitten een sterk gevoelsleven en daarom kan het teken Vissen het ene moment in de zevende hemel lijken, om het volgende moment diep in de put zitten. Door dat sterke gevoelsleven bezit het teken Vissen een rijk innerlijk leven dat beïnvloed wordt door een rijke fantasie. Dit uit zich bij Vissen vaak door het schrijven van fantasieverhalen, in het bijzonder kinderverhalen omdat zij zich zo goed in die wereld kunnen inleven. Daarnaast bezit dit type ook andere artistieke vermogens. Iedere kunstbeoefening, onverschillig op welk gebied, is wenselijk voor de Vissen,  want hierin kan hij veel van zijn spanningen afreageren. Vissen zijn erg beïnvloedbaar en zeker als hij zijn eigen identiteit nog niet heeft gevonden, kan hij gemakkelijk het slachtoffer worden van mensen die misbruik van hem maken.

Vissen hebben over het algemeen een sterke behoefte aan een geestelijk of spiritueel leven, hoewel ze niet persé godsdienstig hoeven te zijn. Velen kunnen zich moeilijk aanpassen aan de sfeer van voorschriften en geboden van de kerk en zoeken naar nieuwe geestelijke stromingen. In veel gevallen bestaat interesse in oosterse levensvormen of andere spirituele zaken. De Vissen is een dromer en hij leeft vaak in een heel andere dan de stoffelijke wereld. Droom en werkelijkheid zijn bij hem niet altijd gescheiden. Uit innerlijke onzekerheid kan hij zich terugtrekken in zijn eigen droomwereld. Hij verkeert daarom ook graag in een omgeving waar hij zich in alle stilte terug kan trekken, maar daarnaast ook de mogelijkheid heeft om contacten meet anderen te leggen. Een verblijf aan zee of in elk geval aan het water zal de voorkeur hebben als vakantiebestemming.

Begrippen als; loslaten, opofferen, filosofisch, onpraktisch, weinig zelfvertrouwen, teruggetrokken of vereenzaamd, soms verwart, onduidelijk en chaotisch horen bij Vissen. De drang naar het beleven van eenheid om zo de binding te voelen met de oerbron, horen bij dit sterrenbeeld helemaal thuis. Hij is altijd bang om in de steek te worden gelaten, zou niet te snel op moeten geven en moet leren ‘nee’ te zeggen. Teleurstellingen kunnen optreden als de Vissen hun doel te hoog stellen en te hoge, irreële verwachtingen hebben van de oprechtheid van hun medemens. Meer dan welk teken van de dierenriem ook, kunnen Vissen zich overgeven aan de golvende bewegingen van eb en vloed, die hun innerlijk zo vaak beroert.

Anatomisch: Vissen domineert de voeten en de bloedvloeistof maar ook bronchiale klachten en chronische ziekten. Wanneer Vissen ook maar aan het kleinste ongemak wordt blootgesteld, dan lijkt het wel of het hele welzijn wordt aangetast, ook vormen van hypochondrie hoort bij Vissen. Vissen zijn vaak overgevoelig (allergisch) voor medicijnen.

Bachbloesem: Rock- of  Zonneroos (Helianthemum), tegen angstaanvallen en paniek, geeft zelfvertrouwen.

Schüssler Zouten: Ferrum Fosforicum voor de aanmaak van rode bloedcellen en vorming van de weefsels

Element: WATER:
Bekijkt de wereld via het gevoel en reageert op prikkels van buitenaf vanuit de daardoor teweeggebrachte lust- en onlustgevoelens.
Ergens ‘geen goed gevoel over hebben’  betekent dan ook het afwijzen ervan.
Ontleent zekerheid aan de gevoelsmatige benadering van de wereld.

Kruis: BEWEEG:
Kan nogal luchtig over allerlei problemen heen stappen, gewoon blijven functioneren en denken dat zijn problemen zijn opgelost als hij ze geconstateerd heeft.

Wat Vissen nodig hebben: Een spirituele hogere sfeer
Dan zijn ze: Opofferend, aan- en invoelend
Anders worden ze: beïnvloedbaar, zweverig, chaotisch