Periode 21 januari  – 18 februari

Heerser – Uranus

Nachtheerser – Saturnus

Sleutelwoord – ik weet

Kleur – fluorescerende kleuren, violet

Geur – kruiden, klavertje

Steen – fluoriet, amethyst

De Waterman is een sociaal ingesteld mens, die zich het liefst begeeft onder geestverwanten en vrienden. Vaak zijn ze bijvoorbeeld lid van een politieke beweging. Hij wil graag vormen en grenzen doorbreken en zelf bepalen wat en hoe hij iets wil doen. Elke regel van buitenaf ziet hij als inbreuk op zijn persoonlijke vrijheid, die hem erg lief is. Hij stelt zijn eigen regels op en die kunnen sterk afwijken van de gangbare. Maar de Waterman is een individualist en durft zijn innerlijke gekozen weg te gaan en hij gunt daarnaast de ander zijn eigen zienswijze. Want hij kan objectief denken, los van zijn eigen emoties en gevoelens.

Omdat hij als luchtteken iets logisch wil beredeneren, kunnen gevoelszaken hem wel eens in verlegenheid brengen en hij kan door zijn onbewuste gevoel als het ware zo overspoeld worden, dat hij dan zelfs gevoeliger lijkt dan een waterteken. “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” is de leuze van de Waterman en ook het “leven en laten leven”. Vrije liefde en andere samenlevingsvormen vallen daarom onder dit teken. Hij is meer het teken van vriendschap op basis van gelijkheid dan op basis van liefde. Toch kan een Waterman zijn “ware Liefde”  erg trouw zijn vanwege het vaste teken, als hij zich maar niet ingedamd voelt en kan blijven optrekken met vrienden en vriendinnen die hij verkiest. De Waterman wil zich ongebonden voelen en is geïnteresseerd in algemeen menselijke dingen, in wetenschap en in techniek.

Hij kan met geniale, maar ook met de raarste ideeën aan komen zetten. Soms zijn die hun tijd ver vooruit, want de Waterman is gericht op de verre toekomst. Zij kunnen fantaseren over zaken die pas over tientallen jaren hun ingang doen vinden. Ondanks dat de Waterman zo’n voorstaander is van vrijheid en origineel denken, kan hij heel lang aan een eigen mening vasthouden en niemand dan alleen hijzelf is in staat die mening te wijzigen. Daarnaast zijn ze geïnteresseerd in alternatieve geneeswijzen en alles wat letterlijk met het overschrijden van grenzen te maken heeft, zoals de lucht- en ruimtevaart,  model spoorbouw, computers en de astrologie. Zo vindt men onder dit teken astronauten, ijzerbewerkers, wetenschappers, piloten, astrologen, psychologen en schrijvers van bijvoorbeeld sience-fiction. Ze werken graag met allerlei nieuwe technische hulpmiddelen die het leven kunnen veraangenamen. De nieuwste technische snufjes zijn aan hen goed besteed.

Helderziende en plotselinge flitsende inzichten horen ook onder dit teken thuis, zoals ook plotselinge veranderingen. Een Waterman kan door zo’n flitsend inzicht heel “impulsief” beslissingen nemen en zijn koers ineens wijzigen. De bliksem valt niet voor niets onder dit teken. Een Waterman kan erg onrustig zijn, met als gevolg dat ze lichamelijk en geestelijk erg gespannen kunnen raken. Voor iedere Waterman is het daarom goed om elke dag zowat een kwartiertje wat ontspanningsoefeningen te doen, ook al zal het wat moeite kosten daar het geduld voor op te brengen en de tijd voor vrij te maken. Want vervelen doet een Waterman zich niet gauw. Hun veelzijdige interesse in alles wat nieuw is zorgt ervoor dat ze altijd wel iets om handen hebben.

Hij verafschuwt sleur, gelooft heilig in rechtvaardigheid en houdt ervan de wereld te ontdekken. Watermannen moeten leren met hun innerlijke tegenstrijdigheden om te gaan en hun egocentrisme te leren beteugelen. Hij heeft een voorkeur voor sporten die met snelheid te maken hebben, zoals auto- en motorraces maar ook sport- en zweefvliegen kunnen de voorkeur hebben. Reizen doet een Waterman graag en veel, het liefst naar gebieden die niet direct tot de toeristische gebieden behoren, maar wel daar waar hij veel mensen kan ontmoeten en waar niet alles zo voorspelbaar is. Vervelen zal men zich niet gauw met een Waterman in de buurt,  want ze kunnen op de gekste momenten met hun originele plannen naar voren komen. Soms kan het uiterlijk van de Waterman iets ongewoons hebben en zijn bekend om hun trend-settende kledingkeuze soms traditioneel maar soms uiterst provocerend en ‘anders’. Voor de Waterman geldt:  “Het enige dat onveranderlijk is, is dat alles altijd verandert”.

Anatomisch: Problemen in  onderbenen, enkels en bloedsomloop, daardoor kans op spataders en aderverkalking.

Bachbloesem: Waterviolier (Hottonia palustris) opent de geest geeft in plaats van een trotse, een meelevende houding.

Schüssler Zouten: Natrium Muriaticum voor de verdeling van elektriciteit in het lichaam en nerveuze klachten.

Element: LUCHT:
Past de dingen die hij ziet en de zaken die hij ervaart zoveel mogelijk op een logische en/of theoretische manier in zijn begrippenkader in.
Hij benadert de wereld via het denken en de logica en ontleent zekerheid aan mentale processen.

Kruis: VAST:
Luistert naar de stem van zijn eigen innerlijk en verwerkt diep en grondig. Hij kent een lang verwerkingsproces en komt er pas mee naar buiten als hij alles voor zichzelf op een rijtje heeft gezet.

Wat de Waterman nodig heeft: Vrijheid, gelijkheid, broederschap
Dan is hij: Hervormend, vernieuwend, vindingrijk
Anders wordt hij: Nerveus, tegendraads, onhandelbaar