Periode van 23 september – 23 oktober

Heerser – Venus

Sleutelwoord – ik beschouw

Kleur – roze & pasteltinten

Geur – den, amandel, musk

Steen – citrien, smaragd

Na de fase van de kritiek en zelfkritiek van de Maagd ontdekt de mens in de Weegschaalfase dat hij op voet van gelijkheid met anderen verder kan of moet gaan. De relatie met de ander als partner is één van de kernpunten van de Weegschaalfase. Het woord evenwicht hoort bij hen, want tegenstellingen tussen zichzelf en anderen, tussen ideeën, opvattingen en dergelijke zal hij proberen in balans te brengen. Omdat hij altijd die balans in stand wil houden is hij snel bereid om met anderen tot een compromis te komen, maar het maakt hem tevens besluiteloos. Hij kan begrip opbrengen voor beide partijen, bekijkt een zaak van alle kanten en kiest liever geen partij, daarom zijn Weegschalen geboren diplomaten.

Waar het de Weegschaal aan ontbreekt, is een grote dosis zelf-vertrouwen. Het zijn types die steeds weer het beroemde klopje op de schouder nodig hebben en als ze dat niet krijgen worden ze onzeker. Die onzekerheid komt vooral tot uiting wanneer ze een ingrijpende beslissing moeten nemen. Als ze hun zelfvertrouwen versterken kunnen ze dat keuzeprobleem overwinnen. Zijn ijdelheid is behoorlijk goed ontwikkeld en hij stelt hoge eisen aan zijn partner, zeker ook qua kleding. Zelf gaan ze meestal smaakvol gekleed en bezitten niet zelden een leuk voorkomen. Ze geven graag geld uit aan luxe en andere genoegens. Gemakzucht komt bij dit teken in sterke mate voor.

De Weegschaal is als luchtteken vooral intellectueel ingesteld en zoekt actief naar mentale, vaak wat oppervlakkige, kontakten met andere mensen, waardoor hij op zijn beurt weer gestimuleerd wordt. Ze zijn alert op alles wat er om hun heen en in de maatschappij gebeurt en ze tonen vaak belangstelling voor menselijke relaties en psychologie. Doordat de Weegschaal uitgesproken sociaal is ingesteld houdt hij ervan zich tussen mensen te bewegen, hij voelt zich sterker als onderdeel van een groep dan als eenling. Soms wil de weegschaal teveel de aandacht op zichzelf vestigen en kan hij in de put raken als ze de indruk hebben dat hun naaste omgeving zich te weinig om hen bekommert. Over ‘t algemeen zijn ze echter prettig in de omgang, omdat ze anderen welwillend tegemoet treden en ze zullen daardoor geen gebrek aan vrienden hebben, al kunnen ze soms wel overgaan tot vleierij, omdat ze tot elke prijs aardig gevonden willen worden en daarom echte confrontaties niet aan willen gaan. Weegschalen zijn bijzonder kunstzinnig en vinden vaak een beroep waarin ze dat tot uitdrukking kunnen brengen maar ook werkzaamheden waarbij een charmant optreden gewenst is liggen hun wel, zoals hostess, tv omroeper of receptioniste.
Het zijn ideale gidsen om rondleidingen te doen, omdat ze graag op een prettige manier met anderen omgaan.

Verder vindt men Weegschalen terug in alle beroepen die met het verfraaien van andermans uiterlijk te maken hebben, in bemiddelende beroepen of in diplomatieke diensten bijvoorbeeld: tekenaar, rechter, musicus, kapper, jurist, dichter, binnenhuisarchitect of scheidsrechter. Over het algemeen houden Weegschalen niet van lichamelijke inspanning en zullen de sportuitingen eerder op het kunstzinnige vlak zoeken, zoals schoonspringen kunstrijden op de schaats of ritmische gymnastiek. Als de weegschaal reist zal hij een volledig verzorgde reis prefereren boven een avontuurlijke, bij voorkeur daar waar hij veel mensen kan ontmoeten, de hele dag lekker kan niksen en waar hij over voldoende komfort kan beschikken. Prettig reisgezelschap zoekt hij uiteraard ook, want in zijn eentje met vakantie gaan lijkt hem beslist niets. Het leven is een speeltoneel zou het motto kunnen zijn voor de weegschaal, die in zijn optreden naar buiten toe altijd probeert een vriendelijke charmante rol te spelen. Het is het type mens van de gulden middenweg. Ze behoren niet alleen tot het type die vrede brengen, doch ook tot hen die door begrip en inzicht voorkomen dat er strijd komt.

Anatomisch: de nieren en de rug zijn vaak kwetsbaar, maar door Venus ook de keel en de schildklier.

Bachbloesem: Hardbloem (Scleranthus annuus) voor beter concentratievermogen, besluitvorming en vertrouwen.

Schüssler Zouten: Natrium Fosforicum voor een goede zuurbalans in het organisme en emotioneel evenwicht

Element: LUCHT:
Past de dingen die hij ziet en de zaken die hij ervaart zoveel mogelijk op een logische en/of theoretische manier in zijn begrippenkader in.
Hij benadert de wereld via het denken en de logica en ontleent zekerheid aan mentale processen.

Kruis: HOOFD:
Heeft de buitenwereld nodig om te verwerken en heeft uit die buitenwereld impulsen nodig om zich te ontwikkelen.

Wat de Weegschaal nodig heeft: Een goede sociale sfeer en evenwicht
Dan is hij: Vriendelijk, compromisbereid en tactisch
Anders wordt hij: Gemakzuchtig, lui, oppervlakkig