Wat is Reiki?

Reiki is een Japans woord en wordt uitgesproken als ‘Ray-Key’

Rei wordt gedefinieerd als ‘het universele leven’
Ki betekent ‘energie’
Reiki is dus de Universele leven gevende energie.

Wanneer gebruik je Reiki?

Reiki kan gebruikt worden onder alle omstandigheden, condities en situaties. Het is veilig en heeft geen bijwerkingen.
Reiki balanceert en harmoniseert, als energie in onbalans is kunnen er ziektes ontstaan.
Door het in harmonie brengen van een ander of jezelf kan het lichaam in staat worden gesteld zichzelf te helen.

Naast het harmoniseren op allerlei niveaus zoals lichamelijk, geestelijk, emotioneel en spiritueel kan de Reiki Energie doorgegeven worden aan alle levende organismen zoals dieren en planten.

Mijn diepe wens is dat iedereen die Reiki praktiseert met de symbolen, op de eerste van iedere nieuwe maand wat helende Reiki energie wil sturen naar het onderdrukte Tibet, bijvoorbeeld via deze foto…

Wie geeft Reiki?

Reiki is geen magnetiserende therapie waarbij de therapeut zijn eigen energie doorgeeft maar een eenvoudige doorgeef methode waarbij de therapeut een doorgeefluik is voor de Universele Energie.
Diegene die geïnitieerd zijn kunnen deze Energie doorgeven door middel van het opleggen van de handen en het bewust doorsturen van de Reiki Energie.
Dit gaat op een natuurlijke en ongecompliceerde manier want bij de initiatie wordt dit kanaal als het ware geopend zodat de energie vrij kan stromen.
De Reiki therapeut is dan ook geen ‘healer’ maar simpelweg een instrument voor deze energie die de mens in staat stelt zichzelf te genezen.
Als je interesse hebt in een cursus Reiki kan je altijd contact opnemen met Gaia – ABC,
er worden regelmatig kleinschalige cursussen gegeven waarin je geïnitieerd kan worden en de filosofie achter de Reiki beweging wordt duidelijk gemaakt.

Oorsprong van Reiki?

De Reiki techniek wordt al vele jaren van Masters overgebracht naar studenten.
De oorsprong van deze methode ligt bij Dr. Mikao Usui die in 1822 besloot om uit te gaan zoeken waar wonderlijke genezingen door konden geschieden en of iedereen dit zou kunnen leren.
Vanuit zijn christelijke achtergrond besloot Dr. Usui te verhuizen van Japan naar Amerika om een jarenlange theologie studie te volgen in de hoop hier een antwoord te vinden.
Daarna vertrok hij naar India om de heilige geschriften te bestuderen.

Bij terugkomst in Japan werd de Boeddhistische leer met zijn wonderlijke genezende eigenschappen aan een intens onderzoek onderworpen. Tenslotte trok Dr. Usui zich terug in een Zen klooster in Tokio en onder begeleiding van een monnik begon hij de sutras, de werken van Boeddha te bestuderen maar ook hier vond hij niet het ene antwoord. Door het bestuderen van het Sanskriet ‘de basis van alle talen’ bleek hij steeds sterker in staat om de leerstof van de Tibetaanse Boeddhisten te doorgronden. Na het delen van deze kennis met de Boeddha monniken, adviseerden zij hem een pelgrimtocht naar de heilige berg Kuri Yama vlak bij Kyoto te maken. Na een en twintig dagen mediteren en vasten kreeg hij de inzichten waar hij al die jaren naar gezocht had. Hij kreeg de symbolen door die gebruikt worden bij het doorgeven van de Reiki energie en vanaf dat moment voelde hij de warme energie door zijn handen stromen en bleek hij in staat om genezingen tot stand te brengen. Zijn levensdoel bleek nog niet voltooid te zijn want door de jaren heen werd het duidelijk dat niet alleen hij de energie door mocht geven maar dat hij slechts het beginpunt was. Van hieruit mochten over heel de wereld verspreid mensen deze kennis opdoen om zodoende anderen te kunnen helpen genezen.

REIKI, de levengevende energie kan dus in principe door iedereen doorgegeven worden aan anderen.
Zo kan ook jij leren om deze verwarmende techniek toe te passen en energie te geven aan jezelf en diegene die jij behandelt. Je kan hierdoor kinderen, volwassenen maar ook huisdieren, planten etc de nodige energie geven en hier veel voldoening in vinden. Interesse in mijn methode die gelardeerd is met wijsheden vanuit de BodyTalk en Astrologische wereld…..??
Kijk dan eens verder bij de cursussen en neem contact op met Gaia – ABC.

Voor de Reiki voor kinderen cursus maak ik graag gebruik van de methode van Kiki tovert met Reiki zie de site www.kikitovertmetreiki.nl
Op speelse manier wordt veel duidelijkheid gebracht over het opbouwen van zelfvertrouwen en de manier waarop een kind zichzelf en anderen kan helpen om in balans te komen.


ReikiTalk

In mijn praktijk is een heel nieuw soort Reiki behandeling ontstaan. Door middel van het “vragen” aan de cliënt via spierreflexologie ofwel kinesiologie kunnen heel gericht handpositie en/of focus gevonden worden waardoor bijzonder efficiënt gewerkt kan worden in het vinden van harmonie in het lichaam & geestspel van de mens. Hierdoor kan het zelfhelend mechanisme in werking treden en kunnen veranderingen ook een blijvend karakter krijgen. Daarnaast krijg je als therapeut(e) ook zelf de nodige inzichten en meer begrip voor lichaam en geest van zowel jezelf als van cliënten.

Heb je de Reiki 1 & 2 initiaties ondergaan of werk je met een ander soort van energie-doorgave zoals quantum-touch dan kan deze workshop een verhelderende aanvulling zijn bij het geven van behandelingen.

Vraag gerust om informatie: floor@gaia-abc.com

What is Reiki?

Reiki is a Japanese word en is pronounced as ‘Ray-Key ‘Ray-Key’

 

 

 

 

Rei is defined as Universal Life
Ki means ‘energy’
Reiki is the Universal life giving energy.

How does it work?

Reiki is a method of transferring universal life-giving energy for the harmony of the body, mind and soul. It addresses both the cause and the effect of illness. It is transferred by gently placing the hands on your own body or that of another person. No religious philosophy is necessary to do Reiki, although it is thought of as a spiritual system. People of varying philosophical views, ages and life circumstances can practise this loving art.

Reiki is the Universal Unconditional Love
The experience in both receiving and giving the Reiki Energy is one of deep relaxation and an inner peace. The heart is opened to receive and give love. We are returned to a state of compassionate grace, the more we use this energy for self-treatment and the treatment of others.

  • It is safely used any time, any place and for anything.
  • You can never use or give too much Reiki.
  • It is 100% safe, effective and gentle and does not intrude upon a person.
  • It is a perfect complement to all therapies and all forms of natural healing.
  • Together with BodyTalk it works towards a complete balance in body, mind and spirit.
  • Once initiated the Reiki Energy is always active.

It is my deep wish that every person on this planet who is able to send Reiki with symbols to send the healing Reiki Energy to the land of the Dalai Lama: Tibet…. on the first day of every month, starting 01-01-2005….. with the help of this photo

The origins of Reiki

Reiki is a very old system that was re-discovered in the late 19th century by a man named Mikao Usui. He was passionate about discovering how a person could be healed by touch and it became his life-long quest. He studied the Tibetan sutras and after a spiritual practice of meditation and fasting he had a deeply moving experience and his initiation on Mount Kurama. As a result of this process he discovered the way to transfer this energy and began his own individual journey helping others and initiating others to become Reiki practitioners and eventually Reiki Masters so they could be able to initiate others into the wonderful world of Reiki.  It is important to understand that you can become a Reiki practitioner by an initiation process that is carried our personally by a Reiki Master.  The beauty of this system is that the personal contact and sharing wisdom are wonderful steps you take on your own personal journey of self-developing.
The Master is a support for you and has a kind of mentor task.
Nowadays Reiki is taught by many Masters all over the world who follow the same philosophy, system and symbols as Mikao Usui.
Diveded in three major steps, Reiki 1, Reiki 2, and Reiki 3/Master