Nieuwsbrief Ram 2024

RAM 2024

En dan is vandaag de dag dat de Zon het Lentepunt, de 0e graad in Ram in gaat lopen. Dan kunnen we stellen dat de Lente echt is begonnen op ons halfrond, ook al hebben we al heel wat bomen en bollen uit mogen zien komen en dartelt het stuifmeel alweer stevig in de lucht. Bovenstaande afbeelding geeft voor mij een wat verwonderde sfeer aan, alsof er gevraagd wordt of wij nog wel zien hoe beeldschoon deze planeet Aarde is? Zoals de Ram hier vanuit zijn perspectief over de aardbol kijkt en daarbij het hele Universum in beeld heeft. We hebben het hier zo goed, de natuur is magisch en bloeit weer op in deze nieuwe ronde, wat doen wij als mens daarmee?
Willen we meer en meer controle of geven we die magie toch de ruimte en krijgen we meer verwondering over hetgeen ons geboden wordt?

Het lijkt erop dat deze fase vele vragen brengt en dat de antwoorden simpelweg niet in beeld zijn.

Zoals Geert Wilders onlangs zei:
“als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat”…  
Ik heb me daar maar weer eens stevig over verwonderd omdat ik altijd van natuurlijke wetten uitga en me realiseerde dat we altijd ervan uit kunnen gaan dat er in basis altijd een natuurlijk patroon is.
Dat natuurlijke patroon draait om ‘oorzaak en gevolg’ en het daarop volgende moment van ‘keuze en consequentie’.  Er is een duidelijke oorzaak (onvrede in de huidige situatie) en die heeft tot gevolg dat er keuzes (verkiezingen) zijn gemaakt die consequenties hebben, dat is een logisch verhaal. Nu lijken de consequenties niet echt te werken en dan gaan we dit aanpassen, veranderen, verdraaien?

Lopen we dan allemaal als schapen achter een leider aan die ons naar een afgrond wil leiden of kiezen we een eigen wijs pad wat een veilige haven kan bieden? Is de ‘meerderheid’ een volgzame kudde of een afspiegeling van een bewuste keuze van een overgroot deel van onze bevolkingsgroep? De laatst tijd is er veel aandacht voor de sfeer van de oorlogen in het verleden, documentaires, museum, films etc dus we lijken die fase niet te mogen vergeten. Maar mogen we dan wél vergeten dat vele eigen wijze mensen in die periode een onderduikadres zochten, een veilige haven waar ze konden overleven omdat ze niet de kudde wilde volgen?
Vergeten we voor het gemak dan ook dat deze mensen veelal werden opgevangen en verzorgd door de nu zo geplaagde maar zeker dappere boeren op het platte land?

Er zijn momenteel vele vragen en veel onnatuurlijke processen gaande en alles wordt gerechtvaardigd door er over te debatteren, anderen te overtuigen dat onrecht ook recht is, door oeverloos te praten en te blijven weigeren om de natuurlijke stroom te volgen. Een keuze met consequenties is in deze fase wel heel duidelijk in de natuur, “wat nu gezaaid wordt, zal straks geoogst kunnen worden”, is dit niet een mooie periode om goede voornemens te zaaien, te inspireren zodat er uiteindelijk een positieve en verantwoordelijke oogst ervaren mag worden?

Dan is het dus nu Lente en zullen we toch de natuur weer in alle kracht zien uitlopen, natuurwetten kunnen niet zomaar worden weggepraat. Stromingen van water gaan altijd richting zee, de aarde heeft haar eigen draaiende ritme en cycli en elke dag heeft vierentwintig uur voor er weer een nieuwe dag komt. Deze, en nog veel meer natuurlijke verdelingen vragen nu aandacht. Laten we allemaal eens kijken hoe we resoneren op de regels van oorzaak/gevolg en ons realiseren dat elke keuze een natuurlijke consequentie heeft. Wat daar voor nodig lijkt is een gezond geweten en een vorm van compassie waarin we niet alleen het “ego” centraal zetten maar ook het belang van anderen en van het geheel.

En zo komen we bij de Ram-energie, die is van nature nogal ik-gericht maar zeker ook sportief, impulsief en actief beschermend en betrouwbaar van aard.
Het “ik ben” thema speelt deze maand zeker en wordt geactiveerd omdat Mercurius, de planeet van denken en handelen samenwerkt met Cheiron. Deze krachtbron weerspiegelt de zielenpijn in de mens en dit wordt nog eens door de Maansknoop onderstreept want die geeft de karmische boodschap aan. We hebben hier een “identiteitswond” in beeld, gevoelens van afwijzing en verlatenheid spelen stevig op momenteel. Er worden fundamentele vragen gesteld rond jouw bestaansrecht en als dit op jouw pad komt dan kan je dit ervaren op het gebied van het bekken, de heupen want daar vinden we de 1e chakra, het bestaansrecht. Gaan we dwingend in het leven staan dan kun je daar spanning ervaren en vraagt de rug en het bekken om flexibiliteit en integriteit, vooral naar jezelf.

In het bestaansrecht vinden we ook de familiedynamiek waar patronen generatie op generatie in het celgeheugen worden doorgegeven.

Hierdoor kunnen geloofsovertuigingen zijn ontstaan die niet in deze tijdlijn thuis horen en zeker niet gevoed horen te worden. Je kunt irrationele gedachten hebben dat je niet ‘goed genoeg’, ‘gebrekkig’, ‘een last’ of ‘een heks’ bent en dan irrationele gevoelens van schuld en schaamte of een diepgewortelde angst en spanning ervaren die niet relevant is in dit leven. Generatie op generatie worden thema’s in het psychologische DNA doorgegeven en het lijkt nu zaak om het betreffende thema te mogen “zien, doorslikken en verteren om uiteindelijk los te kunnen laten”…
Zo kan ook overerfelijke shit omgezet worden tot mest en weer als voeding dienen voor nieuw zaaigoed. Dit zijn de cycli die wel te transformeren en te doorbreken zijn zodat je jouw volledige potentieel kunt openen en uitleven. Het is heel vaak een kwestie van heen-en-weer denken, even bovenop de bergtop te gaan staan zoals de bovenstaande afbeelding aangeeft. Zo kan je een ruimer perspectief krijgen en hoef je niet alles in de sfeer van goed of fout te ervaren maar kan je ook de kern, de diepte zien en de reële waardepatronen zien.
Daar is vaak wel doorzettingsvermogen en moed voor nodig maar dat heeft dit ram principe voldoende in huis.
De 0e graad Ram vertegenwoordigt een nieuwe ronde, een nieuw astrologisch jaar en dan mogen we collectief op de reset-knop drukken om een nieuw begin te omarmen.

Al met al reden om dit nieuwe jaar te vieren met goede voornemens, met een optimistische blik op het leven om zo weer enthousiast en genietend op en van deze prachtige aardbol een nieuwe ronde in te gaan. Wens ieder dan ook een heerlijke Paastijd en hoop dat de groeikracht voor liefdevolle momenten mag zorgen.
Ik hoop dat de mensen die onder dit bijzonder enthousiaste en daadkrachtige sterrenbeeld geboren zijn van een inspirerende verjaardag mogen genieten en zo vol vertrouwen weer een nieuwe ronde in te gaan, niet vechtend maar vlechtend….
Vertrouwd worden is een mooier compliment dan geliefd zijn.

Bij het startpunt van deze Ram-maand, dit jaar op de 20e maart rond 04:00 zien we de maan in het ook zo vurige teken Leeuw staan, dat kan wel eens wat explosieve en kritiekgevoelige acties in beweging zetten. Vanmorgen zag ik een paar jonge ‘dames’ op de fiets heel fanatiek op hun voorhoofd wijzen en beledigingen roepen naar de automobilisten die doorreden op de voorrangsweg die zij wilden oversteken.
Ze hadden totaal geen benul van hun onrechtvaardige handelingen en waren volledig met zichzelf doende – echt een signaal van ik-gedrag wat voor veel negatief gedrag en reacties kan zorgen.

Mars is de planeet van de energieverdeling en dit hoort bij dit sterrenbeeld Ram, deze planeet staat nu nog even in Waterman en reageert op intuïtieve impulsen dus dat kan nog sneller en onvoorspelbaarder diens acties in beweging zetten. Wat het verhaal nog iets explosiever kan maken is een samenspel van twee planeten (Jupiter/Uranus) die garant staan voor vurige expansiedrift en kortsluiting gevoelige acties.
Gelukkig staan deze twee in het rustige (maar ook heel koppige) Stier principe wat in de volgende maand de tendens aan zal geven.
Al met al krijg ik hier niet een sterk geruststellend gevoel bij en het lijkt nu enorm belangrijk dat we vooral liefde- en respectvol naar een vorm van integriteit en betrouwbaarheid werken. Al zien we in het wereldbeeld de meest respectloze acties van nutteloze verkiezingen tot respectloze acties in oorlogssferen, dan wil dat nog niet zeggen dat wij als persoon niet een mooiere, positievere vorm mogen verkiezen om een eigen bestaan in te kleuren waardoor betrouwbaarheid en getrouwheid meer naar de oppervlakte komen.

De Ram-sfeer vraagt om te reageren op impulsen, volg jouw instinct en onderneem actie. Als iets goed voelt, ga er dan voor maar als het niet goed voelt, én als niet meegeeft durf het dan ook los te laten want dwingen is nu echt geen optie. We zullen ervaren dat dwingen in deze fase voor intense spanning kan zorgen en zeker ook als een boemerang terug zal knallen. Er is al melding gemaakt van Cheiron die met Mercurius samenwerkt. Via woorden, gedachten en herinneringen zullen oude wonden en pijnpunten geactiveerd worden. Dan is het van belang dat je hier even in alle rust bij stil staat. Niet direct reageren op wat er gezegd wordt maar vooral eens kijken waarom je hier zo pittig op reageert, wat kan hier de zielenpijn zijn en wat mag er dan wellicht geheeld worden? We krijgen de gelegenheid om oude wonden te onderzoeken en de verborgen schat hierin, die naar wijsheid en groei kan leiden, te ontdekken.
Er zijn momenteel meerdere planeten die samenwerken, zo zien we Uranus en Jupiter samen een nogal vurige en explosieve combi maken in het teken Stier. Daar horen de tastbare materiële waardepatronen bij. Jupiter wil vergroten en Uranus wil oude patronen doorbreken en het is maar te hopen dat dit creatief in beweging komt zodat het op een natuurlijke manier kan gebeuren. Venus en Saturnus staan samen in Vissen en dat kan ook weer zorgen dat er structuur wil komen in waardepatronen, voorkeuren en relatiethema’s. Omdat ze in Vissen staan kan het een nogal vage vormgeving geven en kunnen veel ontwikkelingen onzichtbaar in beweging worden gezet. In deze komende tijd zal om veel vertrouwen worden gevraagd want we zullen zeker voelen dat er beweging is maar echt concreet zal het nog even niet worden. Vertrouw dus op jouw eigen impulsen en durf los te laten wat niet (meer) werkt, er wordt nu om individuele wijsheid gevraagd. Als je meer wilt weten over de elementen dan raad ik aan om naar “the last airbender” te kijken op Netflix, een prachtige serie waarin ook duidelijk wordt dat er, ook in de vuurnatie, om wijsheid wordt gevraagd in plaats van alleen activeren van op de ego-gerichte ondernemingen.

Op 22 maart gaat ook Mars in Vissen lopen en dan komt er nog meer onzichtbaar in beweging, vuur onder water – best een lastige combinatie. Handelend naar omstandigheden, aanpassend en van gedachten veranderend, het voelt niet stabiel en nogmaals, hier wordt om vertrouwen gevraagd. Durf zelf ook met de stroming mee te gaan en laat de intuïtieve impulsen jou raad geven. Voelt het goed en geeft het mee, dan ga je ervoor en anders laat je los. Niet de ratio of logica heeft nu de energie in de hand maar meer de onvoorspelbare intuïtieve impulsen.
Dit kan wat vermoeidheid brengen als je er niet naar kunt luisteren en wellicht ligt hier jouw Cheiron thema in? Ik zie in de praktijk veelvuldig het thema naar voren komen dat er in het DNA een rem/verbod zit op het communiceren rond de onzichtbare wijsheid, of rond het accepteren van de onmetelijke rijkdommen van moeder Aarde en dat naar buiten dragen. Herken je hier al het heksenthema in? Er is zoveel in het verleden kapot gemaakt rond het omgaan met de schatten van moeder Aarde en zoveel mensen hebben een diepe innerlijke rem/angst als ze deze gaven willen laten zien, omdat dit thema bij de voorouders geactiveerd is. Hoeveel mensen zijn er niet op een brandstapel geëindigd bijvoorbeeld omdat ze een andere geloofsovertuiging hadden of op andere wijze tegen de toenmalige machthebbers in gingen? Die angst kan in het celgeheugen opgeslagen zijn en nu nog actief zijn, terwijl we in een heel andere tijdgeest leven en er nu weer ruimte voor deze wijsheid mag zijn. Daarom wordt de zielenpijn nu geactiveerd en krijgen we wellicht een mooie gelegenheid om dit thema te klaren en te herstellen?
Op 2 april gaat Mercurius retrograden lopen en wordt het tijd voor introspectie, dat wil zeggen dat het beter is niet te gaan tobben maar rustig te werken aan jouw zelfbeeld, we zijn hier dus nog wel even ‘zoet’ mee. Dit geef ik met een reden zo aan want je mag er rekening mee houden dat de impuls naar de hersenen die om vertrouwen vraagt, dezelfde prikkel geeft als de vraag om suikers….
Heerlijk hoor, al die paas-eitjes maar probeer te doseren want het brengt uiteindelijk ook een vermoeidheid in beweging.

Op 25 maart ervaren we een maansverduistering en komt het “ik en de ander” thema in beeld. Het lijkt een mooie tijd om relaties te helpen transformeren. Dat dit niet altijd zonder slag of stoot gaat zal duidelijk zijn. Kijk eens eerlijk naar de onderliggende sfeer rond de dynamiek en pijnpunten die er in relaties kunnen zijn ontstaan en die wellicht helderheid en heling zoeken. Communicatie en vertrouwen zijn ook hier weer prachtige sleutels om balans te krijgen of te herstellen naar een respectvolle relatie en als dat niet wil lukken zorg dan dat je een respectvolle relatie met jezelf in beweging zet. Ook die relatie is van intens groot belang en vraagt om aandacht.

De komende maand staat écht centraal dat jouw energie om jou draait en dat daar een wereld om heen draait waar jij voor mag zorgen, je mee mag verbinden zodat je heel sociaal en vol gratie jouw leven én dat van anderen mag inspireren vol energie, enthousiasme en daadkracht.

Ram overdenking

Een groep kikkers reisde door het bos.
Twee van hen vielen in een diepe put.
Toen de andere kikkers zagen hoe diep de put was,
zeiden ze dat de twee kikkers zo goed als dood waren.
Ze zouden nooit uit die diepe put kunnen komen.
De twee kikkers negeerden de opmerkingen en probeerden uit de put te springen.
Uit alle macht begonnen ze te springen.
De andere kikkers bleven roepen dat het nooit zou lukken
en dat ze zo goed als dood waren.
Een van de twee kikkers in de put luisterde naar het geroep
van de andere kikkers en gaf het op.
Hij viel neer en stierf.

De andere kikker bleef gewoon doorgaan met springen, zo hoog als hij kon.
Nu kwaakten de andere kikkers nog meer dat het zinloos en onmogelijk was.
Hij kon zijn pijnvolle strijd maar beter opgeven.
Maar de kikker wilde niet opgeven en ging nog harder springen,
uiteindelijk maakte hij een heel grote sprong en kwam uit de put.

De anderen waren verbaasd en vroegen hoe hij het gedaan had.
‘Had je ons niet gehoord dat we riepen dat het onmogelijk was?’
De kikker legde hun uit dat hij doof was
en dacht dat ze hem juist aanmoedigden….

Moraal:

Weet dat de kracht van woorden iemand kan maken of breken.
Een bemoedigend woord kan iemand uit een moeilijke situatie slepen.
Door negatieve woorden kan iemand dieper in de put raken.
Kies dus jouw woorden (en gedachten naar jezelf) altijd zorgvuldig.

auteur onbekend.

U kunt niet meer reageren.