Nieuwsbrief Stier 2024

STIER 2024

Vanmiddag, rond 15:00 gaat de Zon in het sterrenbeeld Stier lopen. Dit krachtige dier heeft zowel het vredelievende, het rustig grazende als het intens krachtige razende in zijn systeem. Zoals niemand in principe oorlog of ruzie wil zal ook dit majestueuze dier niet snel kiezen voor een agressieve krachtsexplosie maar drijf je de spanning te hoog op dan is hij niet te houden en gaat dwars door alles heen. Het is nu de vraag of er dus met een ‘rode lap’ gezwaaid gaat worden in de komende tijd of dat de boel een beetje tot rust mag komen. De spanning in en op deze aardbol is al zo groot, vulkanische activiteit die voor tsunami’s kunnen zorgen, wolkbreuken in gebieden waar normaliter geen water te vinden is en meer excessieve zaken zijn gaande. Daarnaast maakt de mensheid er ook een flinke bende van en is de balans op vele fronten ver te zoeken. Daar kunnen we hele filosofieën op loslaten en politieke discussies over voeren maar de kern is zichtbaar – de balans is kwijt.

Het is nu dus alweer een maand lente en dat is in de natuur prachtig zichtbaar want de groei is explosief door alle regen en regelmatige zonnekracht maar van echt rustig lenteweer is geen sprake. Het lijkt hard nodig dat we meer naar buiten kunnen, frisse neus halen en fysiek ook wat actiever te worden maar in plaats daarvan duiken we op de bank en heeft de mobiele telefoon veel overtuigingskracht om niet de omgeving te integreren, niet écht in verbinding te gaan en een muur om ons heen op te trekken.

Het sterrenbeeld stier staat voor standvastigheid wat ook wel als koppigheid gezien kan worden en waar hij het meest op gericht is dat zijn de tastbare waardepatronen, de materie zoals het geldwezen. Dit is het aardse teken wat het minst graag een verandering in beweging zet maar de andere planeten zijn momenteel nogal heftig en zo kan een veranderen explosie net de trigger geven om deze kracht juist een enorme boost te geven zodat er pittige doorbraken geforceerd kunnen worden.
Het samenspel tussen Uranus (vrijheid van individualiteit) en Jupiter (expansie) in Stier die de komende maand geactiveerd kunnen worden door de Zon zouden wel eens voor explosief kunnen zorgen want de wereld wil “vrijheid op eigen voorwaarden” en het Stier principe wil vrijheid vanuit natuurwetten in beweging houden, rustig en alles in het juiste tempo.
Zoals we in de natuur elke keer weer andere kleuren en geuren in beeld krijgen omdat dit heel natuurlijk past op deze prachtige aardbol. In de beginfase van de lente zien we de kortstondige en explosieve kleuren van narcissen en krokussen en allerlei kwetsbare bloesemsoorten. We mochten zaaigoed in de aarde stoppen om tot groei te komen in de zomertijd. In deze maand zien we de vollere kleuren van de langer houdbare rododendrons en seringen en zien we het zaaigoed rustig boven de aarde komen, alles in eigen tempo en vanuit eigen authentieke kracht. We kunnen dit niet beïnvloeden, alles is afhankelijk van natuurlijke cycli. We hebben als mens wellicht teveel controle-drift en willen alles zélf naar eigen hand zetten maar dat zal uiteindelijk niet werken en weerstand oproepen. In de wereld zal er de afgelopen maanden ook flink gezaaid zijn, we hebben hier geen echte kijk op en krijgen via het journaal alleen een selectieve impressie van het geheel maar uiteindelijk zien we wel de resultaten. Momenteel lijken we stuurloos met een regering die wel regels opstelt maar er straks niet verantwoordelijk voor is – dát is voor het volgende kabinet wat maar geen vorm kan vinden – bizar toch? Langzaam maar zeker wordt wel zichtbaar dat de structuren van deze tijd niet echt lekker werken en dat het tijd is voor verandering maar dat hoeven we heel concreet in deze maand niet te verwachten óf het gaat heel rigoureus als een stier die dwars door een muur dendert. Veel hangt af van het perspectief, hoe ervaar jij het leven? Als je goed adem kunt halen dan komt het relativerend vermogen in beweging en kan je uiteindelijk goed onderscheid maken en perspectief krijgen. Leef je vanuit vertrouwen of vanuit wantrouwen? Durf je het ritme van de natuur de ruimte te geven of wil je koste wat kost controle krijgen over het ritme wat jij kiest?
Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om het brein te voeden en te inspireren en ook bij Gaia-ABC zijn er vele workshops die de horizon helpen vergroten en het perspectief kunnen beïnvloeden op natuurlijke wijze door de verbindingen te zien en ervaren tussen het fysieke en mentale aspect van de mensheid.
Kijk maar eens naar het aanbod op de site.

Al met al reden om deze maand vol vertrouwen in de kracht van Moeder Aarde toch weer positief in het leven te gaan staan, de eigen waardepatronen te onderzoeken en te behouden wat werkelijk waarde heeft, de rest mag rustig losgelaten worden.
Ik hoop dat de mensen die onder dit rustige en creatieve sterrenbeeld geboren zijn  een inspirerende verjaardag mogen genieten, liefst buiten in de natuur want dat thema hoort intens bij deze persoonlijkheden.

Bij het startpunt van deze Stier-maand, dit jaar op de 19e april rond 15:00 zien we de maan in het ook zo aardse teken Maagd staan en tegenover de structuurbrenger Saturnus. Dat kan wel wat stevige rimpels of zelfs een tsunami in emotionele vijvers in beweging zetten. De Stier heeft niet voor niets de naam om wat koppig en/of jaloers te zijn. Ook het geldwezen staat deze maand centraal dus ga gerust eens de financiële situatie om te zien of die stabiel is voor de toekomst. Maar kijk ook eens naar de fysieke waardepatronen, is er voldoende energie of kan je een boost gebruiken door naar buiten te gaan, je eens lekker te laten masseren of een reset te laten verzorgen?

Laat je vooral door niets of niemand opjutten of een ritme aanpraten wat niet bij jouw persoonlijke energieverdeling past maar kom liefdevol en op natuurlijke wijze in beweging want stilstand geeft vastlopen als risico. We kunnen uitdagingen krijgen tot verandering en conflicten kunnen zich voordoen. Dan is de neiging aanwezig om dit te negeren, teveel water bij de wijn te willen doen of conflictmijdend te reageren maar dan lost niets op en wordt de spanning alleen maar hoger en krachtiger. Deze maand worden we juist uitgedaagd om niet met een zwaard te gaan zwiepen om gelijk te krijgen maar door middel van charmante en creatieve handelingen een verandering tot stand te brengen. Rustig, weloverwogen, respectvol en bedachtzaam.

Venus is de planeet die bij deze maand hoort en iedereen zal begrijpen dat hierdoor het thema Liefde deze maand centraal staat. Liefde in allerlei soorten relaties, zeker ook die met jezelf? Liefde als krachtbron juist als kwetsbare plek? Liefde voor de natuur en alle voeding die ze te bieden heeft vanuit al haar stromingen en eigen ritmen. Liefde voor de oorsprong van onze voeding, voor moeder Aarde en diegene die hiervoor zorgen? Liefde heeft vooral een basis in vertrouwen en respect en die twee woorden mogen deze maand gerust eens onder de loep worden genomen.

Venus begint deze maand niet echt vanuit haar oer-kracht maar is wel vurig omdat ze in Ram staat. Binnenkort raakt ze Cheiron en dan kan ze een diepe zielenwond willen helen, liefdevol kan ook pijnlijk zijn. Waar jouw zielenpijn ook een kern heeft in jouw horoscoop, het thema ligt nu centraal op het vinden van de eigen individuele kracht, daar zijn meerdere planeten momenteel druk naar op zoek. Er wordt niet naar een egoïstische vorm van liefde gezocht maar een onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke ‘ware’ vorm. Deze vorm weet dat de individuele energie om de eigen ruggenwervel draait (Kundalini) en dat daar weer een wereld omheen draait waar we gewetensvol en zorgvuldig mee om mogen gaan. Liefdevol en positief leven vanuit de vrijheid om  jezelf te kunnen zijn, in respectvolle verbondenheid met anderen.
Venus staat nu in verbinding met Mercurius (denken, handelen, ademhalen), met de maansknoop (karmische opdracht) én met Cheiron (zielenwond). Er kunnen nu heel liefdevol oude thema’s naar boven gehaald worden om te helen en niet om in de slachtofferrol te duiken. Kwestie van diep ademhalen, de kern van een oud patroon durven zien en dan vervolgens te verteren en los te laten. Mercurius loopt nu nog even retrograden te broeden om de kern van thema’s om na 26 april hiermee aan de slag te gaan, haal je wel goed adem om hem de ruimte te geven?
Veel speelt in de familiedynamiek wat om transformatie vraagt, we leven nu immers in een nieuwe tijdlijn en oude denk- en reactiepatronen werken dan niet meer.
De familielijn heeft jou gevormd maar definieert jou identiteit niet, jij mag het script herschrijven en de eigen waardepatronen bepalen en vorm geven. Wat ooit als last werd ervaren mag nu als gave ingezet worden en dat vraagt om inzichten en de bereidwilligheid om jezelf lief te hebben, puur omdat je bent wie je bent en mag zijn.

Er zijn momenteel meerdere planeten die samenwerken, zo zien we Uranus en Jupiter samen een nogal vurige en explosieve combi maken in het teken Stier. Daar horen de tastbare materiële waardepatronen bij. Jupiter wil vergroten en Uranus wil oude patronen doorbreken en het is maar te hopen dat dit creatief in beweging komt zodat het op een natuurlijke manier kan gebeuren. We mogen eerst repareren, oude wonden helen, voor we eigen vruchten kunnen plukken.
Mars en Saturnus staan samen in Vissen en dat kan ook weer zorgen dat er structuur wil komen in natuurlijke energiepatronen, voorkeuren en relatiethema’s.
Omdat ze in Vissen staan kan het een nogal vage vormgeving geven en kunnen veel ontwikkelingen onzichtbaar in beweging worden gezet. In deze komende tijd zal om veel vertrouwen worden gevraagd want we zullen zeker voelen dat er beweging is maar echt concreet zal het nog even niet worden. Vertrouw dus op jouw eigen impulsen en durf los te laten wat niet (meer) werkt, er wordt nu om individuele wijsheid gevraagd. Vorige week kwam ik een gave film tegen op Netflix “Damsel” een krachtige, vrouwelijke energie die door misleiding en belofte aan rijkdom haar ware rijkdom uiteindelijk mag vinden door pittige inspanning en het vinden van de kern van een oude conflictsituatie. Daarin zag ik weer eens de kracht van Liefde, totaal niet subtiel of flauw met roze hartjes maar krachtig de schouders eronder zettend en onvoorwaardelijk vertrouwen vasthoudend in het natuurlijke…

Op woensdag de 24e ervaren we weer een stevige Volle Maans energie met de Zon in Stier en de Maan in het tegenoverliggende teken Schorpioen waarbij  alle waardepatronen in beeld zullen zijn. Stier heeft de focus op de tastbare waardepatronen en Schorpioen zoekt het meer in de psychologische patronen.
Laat emotionele bagage je er niet van weerhouden om er echt voor te gaan, om eens los te breken en nieuwe mogelijkheden te omhelzen.

Als op 29 april mars samen met Neptunus gaat samenwerken dan zien we vuur en water samen smelten. Geweldig als er vertrouwen is want dan kan het water rustig verwarmd worden en is leven mogelijk maar anders ontstaat er mist, stoom en verwarring. Probeer dus nu vooral niets te forceren en durf de kracht van overgave te accepteren want ook rond deze tijd gaat Venus Stier binnen en komt ze écht in haar kracht. Aanmoedigend om integriteit en het eigen natuurlijk ritme te accepteren om zo te genieten van het leven.

Op 3 mei gaat Pluto retrograden lopen en dat houdt in dat hij weer richting het thema gaat schuiven waar we de afgelopen 16 jaar doorheen zijn gegroeid, op zoek naar de eigen, individuele verantwoordelijkheid? We krijgen nog ruimte om dit te onderzoeken en er kunnen ook in deze fase dan ook stevige levenslessen voorbij komen waar we nu dus weer rustig en creatief een opening voor mogen zoeken.

Op 8 mei hebben we Zon, Maan, Caduceus én Venus in Stier staan dus een fikse combi van energieën die samen zeker voor een creatieve impuls kunnen zorgen om zo meer de natuurlijke waardepatronen zichtbaar te maken. Dit kan uiteraard ook weer voor verwarrende impulsen zorgen want er zijn altijd tegengestelde energieën die alles bij het oude willen houden en sterk ingaan tegen natuurlijke stromingen.

Rond 15 mei gaat de Zon een verbinding aan met Algol, een vaste ster die niet zo’n goede of subtiele naam heeft en mythologisch verbonden is met Medusa. Dan kunnen we een paar dagen zowel verklaarbare als onverklaarbare spanning ervaren. Let dus vooral in deze tijd goed op de ademhalen zodat er gerelativeerd kan worden en alles op de juiste plek kan vallen. Direct aansluitend gaat de Zon de verbinding aan met Jupiter en Uranus dus dan kan er van alles in beweging komen, ik zie het nu even als een enorme vuilnisophaaldienst die alle bagger zichtbaar maakt die jij buiten durft te zetten om vervolgens op te ruimen wat niet meer nodig is voor de toekomst.

Wellicht brengt het inzichten om eens te kijken in welke sfeer/situatie jij zo’n 14 jaar geleden leefde? Er komt namelijk een nieuwe cyclus in beweging en die vraagt om opruimacties en het bepalen van een andere koers?

Het lijkt erop dat april/mei 2024 een belangrijke fase kan worden met diverse thema’s die nu helderheid zoeken en in beweging willen komen, verandering zoeken en een aanpassing willen naar de nieuwe tijdlijn waar we allemaal in leven.
Er wordt gevraagd om emotionele oprechtheid, niet door eisen te stellen of anderen te gaan manipuleren maar door vooral naar jezelf te kijken en jezelf te accepteren en lief te hebben. Hier is dus weer de beroemde combinatie van ademhaling en communicatie voor nodig want zonder te spiegelen krijg je ook geen helder beeld van jezelf. Dat gaan we vast volgende maand stevig in beeld krijgen als de Zon in Tweelingen gaat lopen want dan mogen we ook relativeren en zuurstof transporteren.

En zo evolueren we maar weer verder, er is altijd wel iets om van te genieten en om je over te verwonderen en er is voldoende tijd en ruimte om de horizon rustig te verkennen voor je hem wilt vergroten – alles op het juiste moment…

Vond het onderstaande wel treffend voor deze Stier/Venus maand.

Stier overdenking

Dit is de filosofie van Charles Schulz, de bedenker van de strip ‘Peanuts’.

Je hoeft de vragen niet echt te beantwoorden.
Denk er maar eens over na.
Lees het gewoon rustig door en je snapt het wel.

1. Noem de vijf rijkste mensen ter wereld.

2. Noem de laatste vijf winnaars van de Heisman-trofee.

3. Noem de laatste vijf winnaars van de Miss America-verkiezing.

4. Noem tien mensen die de Nobel- of Pulitzerprijs hebben gewonnen.

5. Noem de laatste zes Academy Award-winnaars voor beste acteur en actrice.

6. Noem de World Series-winnaars van de afgelopen tien jaar.

Hoe ging het met je tijdens het zoeken naar antwoorden?

Het punt is dat niemand van ons zich de headliners van gisteren herinnert.

Dit zijn geen tweederangs presteerders.

Ze zijn de beste in hun vakgebied.

Maar het applaus sterft.
Onderscheidingen bezoedelen …

Verworvenheden worden vergeten.

Onderscheidingen en certificaten worden begraven bij hun eigenaars.

En dan nu nog een quiz.
Kijk hoe je het doet op deze vragen:

1. Maak een lijst van een paar leraren die je door school hebben geholpen.

2. Noem drie vrienden die je door een moeilijke tijd heen hebben geholpen.

3. Noem vijf mensen die je iets hebben geleerd dat de moeite waard is.

4. Denk aan een paar mensen die ervoor hebben gezorgd dat jij je

gewaardeerd en speciaal voelt.

5. Bedenk vijf mensen met wie je graag tijd doorbrengt.

Ging dat eenvoudiger?

De les:

De mensen die een verschil maken in je leven – die voor jou veel waarde hebben,
zijn niet degenen met de meeste geloofsbrieven, het meeste geld
of de meeste onderscheidingen.

Het zijn gewoon degenen die ook om JOU geven, die integriteit en liefde laten zien.

U kunt niet meer reageren.