De oorspronkelijke principes van Mikao Usui zijn:

1. Just for today, I will let go of anger

2. Just for today, I will let go of worry

3. Today, I will count my many blessings

4. Today, I will do my work honestly

5. Today, I will be kind to every living creature.

Belangrijk om te weten.

 • Beter een beetje Reiki dan geen Reiki.
 • Als je bent ingewijd staat de energie altijd aan.
 • Er is geen verkeerde manier om Reiki te doen,
  en dus ook geen ‘enig’ juiste manier.
 • Men wordt geen genezer, omdat Reiki de genezer is.
 • De beoefenaar heeft geen controle over wat er zal gebeuren, omdat het lichaam en de geest van degene die behandeld wordt beslist over waarvoor de Reiki gebruikt wordt.
 • Reiki zal helpen om het lichaam en de geest weer in evenwicht te brengen, zodat het zichzelf kan genezen.
 • Reikibehandelingen gaan dikwijls gepaard met gevoelens van diepe ontspanning, rust, en verlichting van pijn op alle niveaus
 • Behandeling met Reiki kan soms ook aanwezige pijn versterken. Dit is onderdeel van het natuurlijke helingsproces en kan een teken zijn dat de heling is versneld.
 • Reiki vitaliseert alles wat leeft, planten, dieren, vissen, vogels en mensen jong en oud; het doet alleen goed.
 • Als je Reiki gebruikt doet je dat om jezelf of anderen, te helpen om te genezen.
 • “Jij bent nummer 1”.
  Geef jezelf regelmatig Reiki.
  Werk eerst aan jezelf en ga dan pas anderen mensen helpen.
  Geef jezelf die tijd.
 • Geef het lichaam de tijd om te genezen, soms gaat dat snel en soms heel langzaam.
 • Je zal ervaren dat acute pijn sneller geneest dan chronische pijn.
 • Het is goed je handen op de plaats te leggen waar de pijn is, maar het is altijd beter om een gehele behandeling te geven.
 • Als je bij iemand je handen op de pijnlijke plaats legt heeft dat ook nog het psychologische effect van aandacht voor de pijn op die plaats naast de genezende werking.
 • De beoefenaar creëert de Reiki-energie niet zelf, geeft dus ook niet zijn eigen energie weg, maar is het kanaal waardoor Reiki wordt doorgegeven.
 • Als je iemand behandelt word je ook zelf behandeld! De Reiki stroomt door jou heen naar de ander en heeft dus ook invloed op jouw lichaam en geest.
 • Reiki is veilig, je neemt niet de klachten of symptomen over van de persoon die je behandelt.
 • Reiki is zonder gevaar en zal niemand kwaad doen; het verwoest niet, maar bouwt op.
 • Niet iedereen zal alle gevoeligheden die gepaard gaan met Reiki ervaren. Sommige mensen hebben een groot gevoel in hun handen en anderen minder. Dit heeft geen relatie met de hoeveelheid energie die door je handen stroomt.

Reiki = universele energie: voor iedereen – door iedereen te leren en door te geven voor meer liefdevolle energie op onze Moeder Aarde – Gaia