SCHORPIOEN 2021

Schorpioen 2021
Lekker vurig is deze afbeelding, de dreiging van het gif van de schorpioen maar ook de dappere St.Joris en de draak zijn in beeld.
We hoeven echter niet altijd de op draken lijkende medemens te willen verslaan, die werken ook vaak in opdracht. We kunnen er ook diplomatiek en liefdevol mee om leren gaan, dat vraagt Mars (die oorspronkelijk bij Schorpioen hoort) en in Weegschaal staat momenteel, zeker omdat hij in een creatief spanningsveld met de transformerende Pluto staat die ook bij dit Schorpioen teken hoort. Er zit flink wat spanning momenteel in de Universele energie.
Dood en geboorte, de magie van de Heilige Graal en vooral veel spanning en verborgen inhouden horen bij dit teken. De onderwereld wordt hier zichtbaar en ook alles wat men in het ‘niet zichtbare’ wil houden kan door dit psychologisch zo krachtige thema onthuld worden. Dat belooft wat voor de komende tijd, het is helder dat we in bijzondere tijden leven en dat niet alles is wat het lijkt. Niemand die helderheid lijkt te kunnen brengen, iedereen heeft een mening en de basis daarvan is niet altijd even duidelijk of steekhoudend. Zo kan er in de komende tijd veel onrust zijn rond de thema’s waar we nu mee te maken hebben en daar hoef ik vast niet over in detail te treden. Waar ligt de waarheid, wat is wijsheid, wat zijn de onderliggende motieven en beweegredenen van de wereld? Allemaal vragen die soms voor diepe onrust en voor gevoelens van diepe machteloosheid kunnen zorgen, het hoort er echt allemaal bij in deze fase. Wij kunnen niet veel meer doen van vertrouwen vasthouden en naar eigen eer en geweten handelen, niet ruzie makend als iemand een andere visie heeft maar rustig even de beroemde kat uit de boom kijken en het leven zich laten ontrollen.Zaterdag 23 oktober heel vroeg bij het ochtendgloren gaat de Zon in dit pittige sterrenbeeld Schorpioen lopen. We hebben net de balans/harmonie zoekende Weegschaal maand achter de rug en in de natuur is nu echt te zien dat alles aan vergankelijkheid onderhevig is. Vaak voelen we hier een belofte in voor nieuw leven en dat is pas mogelijk na deze periode van ontbinding, onthechting en rust, ook in de psyche. Door letterlijk stormachtige opruimacties en het loslaten van het oude, ontstaat er ruimte voor nieuwe plannen, natuurlijke ontwikkelingen en bewegingen die Moeder Aarde voor ons in de planning heeft. Door rotting ontstaat mest en die is weer nodig om vruchtbaarheid te creëren voor een volgende fase – alles op het juiste moment.In de vorige nieuwsbrief heb ik al melding gemaakt van mijn onderzoek naar de wereldchakra’s en de evolutie van de mensheid want die is altijd in beweging vanuit de Natuurlijke Orde. Rond de evolutie van de mens zijn vele publicaties en wetenschappelijke verhandelingen te vinden. Toch wil ik graag de essentie nog even in beeld brengen, die vinden we in de levengevende ademhaling.
Het eerste én het laatste wat we doen op deze aardbol.
De ademhaling wordt beïnvloed door de planeet Mercurius en deze planeet is de heerser van twee sterrenbeelden (ieder sterrenbeeld heeft een planeet die de ‘heerser’ wordt genoemd). Bij Tweelingen hoort de in-ademing en de longen waar het relativerend vermogen geactiveerd wordt. Vanuit hier wordt de Kundalini, de levenskracht naar de hogere regionen getrokken.
In de hersenen wordt dan (het mentale) onderscheid gemaakt tussen wat opgeslagen/onthouden wordt en wat naar beneden en losgelaten mag worden. Bij Maagd hoort de uit-ademing en de darmen waarin het (fysieke) onderscheidend vermogen geactiveerd wordt en losgelaten kan worden wat niet meer nodig is.
Is de mens in de evolutie gegroeid van een nieuwsgierige ‘open-minded’ ontdekkingsdrift naar een praktische en analytische controledwang?
Van het flexibel aanpassen aan de omgeving naar het dwangmatig aanpassen van de natuur naar de vermeende menselijke behoeften?

We lijken in een fase te leven waarin de invloed van de mens bepalend is voor de ontwikkeling van de aarde, dat wordt het “antropoceen” genoemd.
In de natuur is het de biodiversiteit die voor balans zorgt, het verweven van tegenstellingen, van tegengestelde factoren die elkaar júist in evenwicht houden. Ook in de astrologie kennen we de balanswerking van oppositionele structuren. Die oppositie kan alleen in beweging, in balans blijven als we het totaalplaatje blijven zien, niet als we alle details gaan analyseren en uitpluizen om in een hokje te steken.
Mercurius wil juist zowel informatie verzamelen als uitdragen, nieuwsgierig én filosofisch zijn want die factoren hebben elkaar nodig, ze voorzien elkaar van voeding. Hij wil zowel luchtig en vol humor het leven relativeren en tegelijk lekker zowel gevoelvol als nuchter en praktisch het leven vorm geven.

Het lijkt erop dat wij nu vast zijn komen te zitten in het analyserende, het ‘nuchter’ en praktisch lijkende hokjes-denken. |
Wij groeien nu echter naar een periode waarin zowel het mannelijke als het vrouwelijke aspect de ruimte willen vinden, willen versmelten en samenwerken. Ik blijf er nog even in door puzzelen, het is prachtig om ons huidige proces vanuit dit grotere perspectief te zien.Daardoor komt er ook een vorm van acceptatie, het lijkt een onafwendbare verandering waarin we uiteindelijk weer “heel” verder kunnen groeien. Zo kunnen we vanuit liefde en vertrouwen elkaar helpen om de balans te (her)vinden… Altijd in beweging en resonerend op de ‘Natuurlijke Orde’, alles in verbinding.

Het schorpioen type wil alles onderzoeken en blijft graven tot er een geschikt moment en sfeer ontstaat om iets in beweging te zetten. Niet echt vanuit geduld want dat is niet altijd aanwezig maar meer vanuit psychologische kracht. Dag kan je manipulatief noemen als je dan ook maar ziet dat ook dit woord twee uitersten heeft. Manipuleren kun je zowel constructief als destructief doen, als je iemand een compliment geeft kun je ook manipulerend bezig zijn. Je zet dan iemand even in het zonnetje, toont waardering en de ander heeft dan toch gelijk meer veerkracht en incasseringsvermogen waardoor beiden partijen meer voor elkaar kunnen krijgen. Dat de schorpioen zich gemakkelijk terugtrekt, onder zijn steen kruipt is een bekend gegeven en dat het risico om hierin door te schieten kan leiden tot een depressie is dan ook logisch.
Toch is deze fase uitermate geschikt om je even terug te trekken, lekker binnen met kaarsjes aan gezelligheid zoeken in plaats van jezelf overtuigen van het feit dat het vanaf nu alleen maar donkerder wordt.
Dat klopt zeker want we groeien naar de verstilling van de winterkou maar daarna is er weer een nieuwe lente als belofte in beeld.Er zijn uiteraard weer allerlei natuurlijke manieren om hier het hoofd aan te bieden. Je zou het huis eens kunnen reinigen met salie maar voor jezelf kan je ook kiezen om weerstandsverhogende kruiden in te nemen.
Je zoekt steun en inspiratie bij een kristal of je neemt in deze maanden een vitamine-ginseng product in om de wortels te voeden en zo weer wat meer flexibiliteit te krijgen en ook deze fase weer te doorgroeien.Er zijn zoveel natuurlijke schatten vanuit moeder aarde te vinden. Kijk maar eens bij het totaal aanbod bij Gaia-ABC. Op gebied van kristallen zijn er vele opties op de site, je kunt eens naar de mogelijkheden kijken en dan klikken op het blokje fysiek of mentaal om via bepaalde klachten, de juiste kristal in beeld te krijgen.

Alle Schorpioenen wens ik een wijze en dappere start van dit nieuwe jaar, dat je met jouw intense vermogen het lef hebt om af en toe even 1) afstand te nemen en 2) adem te halen. Het durven transformeren vraagt om moed maar zeker ook om wijsheid zodat er niet roekeloos maar weloverwogen gereageerd kan worden vanuit de eigen kern.

Deze afbeelding van de Feniks is niet voor niets gekozen, het broeiende van de aslaag is zo overduidelijk voelbaar momenteel. Vanuit die as mag er weer een wedergeboorte komen. Deze transformatie vraagt om nogal wat energie én wijsheid. Er wordt gevraagd om de creërende energie van de onderbuik die wil communiceren met het intuïtieve deel van de mens en alles loopt dan via het centrum, het hart. Door die stroming komt het innerlijke kompas in beweging en kunnen onbevangen nieuwsgierigheid naar ontwikkeling zich verweven met ervaring en wijze structuren.

Aangezien de Zon nu in Schorpioen gaat lopen komt er weer een flinke onderbuik activiteit die wil met de vulkanische kracht van de bijbehorende planeet Pluto, via het centrum (hart) naar de centrale meld- en regelkamer, naar de hersenen en het derde oog. Vanuit de afgelopen Volle Maan van 20 oktober waarbij de Maan in Ram stond werd het Mars principe geactiveerd. Deze planeet staat nu in zijn tegenoverliggende Weegschaal principe en wordt in het nauw gedreven door Pluto in Steenbok die hiermee een behoorlijk explosief T-vierkant vormt. De spanning loopt dus echt op, het is nu zaak dat we gaan luisteren naar deze boodschap. Mars wil het liefst luisteren naar het “IK wil” maar de positie in weegschaal vraagt om empathie, hou je ook rekening met anderen en blijf je in verbinding? Pluto laat nu zien dat er niet een elke ‘waarheid’ is of een enkele ‘juiste’ manier van handelen. Hoe meer controle en beheersing er afgedwongen wordt, hoe moeilijker het zal worden. Er lijkt geen andere keuze te zijn dan om door te groeien, te handelen naar eigen eer en geweten – niemand kan écht een oordeel neerzetten.
Goed ademhalen, even afstand nemen van acute situaties en alles even laten bezinken zal beslissingen brengen vanuit authenticiteit en de dapperheid om naar het gevoel te luisteren en in wijsheid te handelen.

Ego-gerelateerde zaken, op angst gebaseerde beslissingen en het trachten om met ingehouden adem de controle strakker en strakker aan te trekken…
Het zijn allemaal thema’s die geen ruimte meer lijken de verdienen in de komende tijd. Krijgen we dan een vorm van chaos en gevoelens van machteloosheid of gaan we vol vertrouwen met de stroom mee? Geven we weer ruimte aan de ongelofelijke schoonheid van de natuur en passen WIJ ‘als mens’ ons dan weer de grote natuurlijke orde aan?
Zo kunnen we misschien weer leren genieten, de waarlijke waardepatronen aanpassen en geluk, liefde en licht leren koesteren.

Het startpunt van deze Schorpioen fase geeft, ondanks dat de Volle Maan in Ram dus nét voorbij is, toch een soort sfeer die het “ik en de ander” thema sterk belicht. Mede omdat Mars nog oppositie de Maan én de Zwarte Maan in Stier staan. Gevoelens van veiligheid en geborgenheid liggen zeker als belofte klaar maar er wordt wél om het nodige respect voor de natuur gevraagd.
Nu krijgen we een fase waarin het verborgene bloot gelegd kan worden, er komen bewegingen die niet meer in te dammen lijken en de revolutionaire Uranus, die ook in Stier staat doet hier intuïtief nog een stevige schep bovenop.Vanuit dit gegeven groeien we weer naar een Nieuwe Maan in Schorpioen en die intensiteit, bundeling van transformerende kracht wordt exact op donderdag 4 november. Vanuit dit punt wordt de boog weer aangespannen naar een nieuwe Volle Maan in Stier en zien we gelijk een maansverduistering op vrijdag 19 november. De aarde staat dan tussen de zon en de maan waardoor de aarde een schaduw over de maan werpt en deze een roodachtige gloed zal geven. Bij stier hoort de schoonheid en harmonie van de natuur, respect voor het fysieke en aandacht voor de waarden van het leven. Dan is er weer een vierkant in beeld vanuit het vaste principe, onafwendbaar worden we heel rustig én creatief gericht naar een nieuwe vormgeving. Niet meer leunend op schijnzekerheden maar vanuit innerlijke ervaring en overtuiging kan er dan gewerkt worden aan een ware stabiliteit die beweging én schoonheid in zich draagt. Niet dat dit altijd eenvoudig is, bedenk maar eens dat een vulkanische uitbarsting ook een vorm van rauwe, indrukwekkende schoonheid laat zien.
Er lopen nu niet meer zoveel planeten tegen de draad (retrograde) in dus er komt helderheid. Zowel de maansknoop (karmische opdracht) en de Zwarte Maan (intens talent) in tweelingen vragen weer eens om een diepe ademhaling, om een onbevangen relativerend vermogen wat in combinatie met een constructieve vorm van humor de kracht in zich heeft om door alle veranderingen heen heel praktisch te groeien én te genieten.Leven vanuit vertrouwen is een belangrijk gegeven nu want ongeacht wat er in beweging komen gaat, het is goed mits het “natuurlijk” is. Niet verkrampt, niet vanuit angst, boosheid of machteloosheid in actie komen maar vanuit rust en constructieve energie zo creatief mogelijk in verbinding blijven. Zo kunnen we oog houden voor anderen, voor de jongeren én ouderen die ook liefdevolle aandacht nodig hebben en zo zullen we ook weer door deze fase groeien naar een volgende. Laten we maar de schoonheid van de evolutie blijven zien, verwondering in plaats van ergernis – hoe mooi kan dat zijn?
Gaia-ABC Workshops

Gaia workshops worden altijd in kleine groepjes gegeven zodat er voor ieders persoonlijke ontwikkeling voldoende ruimte is en ook de astrologische achtergrond in beeld kan komen. Heb je interesse in een workshop? De opties met een vraagteken zijn mogelijkheden, de dik gedrukte data staan in principe vast dus neem even contact of of stel eventueel nog eens een vraag via een email: floor@gaia-abc.com

AHET: op aanvraag, er zijn plannen om in mei/juni weer deze Astrologische Herstellende Energie Therapie (incl Sirius initiatie) in beweging te zetten. Zo kan je als astroloog echt aan de slag om zowel jezelf als anderen in eigen kracht te helpen.

Astrologie Basis: op aanvraag

Astro verfijning: heerlijk inspirerende avonden om je verder te verdiepen in deze prachtige materie. Deze worden in onderling overleg in de agenda gezet, neem eens contact op om te kijken of je bij een groepje zou passen of een nieuw groepje wilt vormen.

Astro introductie: je kunt bij Gaia-abc, maar ook bij jou thuis een gezellig en informeel introductie dagdeel organiseren. Kijk eens op de site voor meer informatie.

Caduceus: voor astrologen die de kern willen leren (her)kennen van zichzelf en anderen.

Fluistermethode: avonden of zaterdag-ochtenden beschikbaar op aanvraag.

Brein Vrij: geef gerust voorkeur-dagen in november of december op?

Eigen Wijsheid: heb je voorkeursdagen, laat mij er maar eens mee puzzelen?

SEM & Kristal Therapie: op aanvraag

Reiki 1: geef gerust een voorkeur door september of oktober, woensdag de 3e november is volgeboekt.

Reiki 2: 10 november is vol, in december wil ik zeker weer ruimte hiervoor creeren. heerlijk om na deze dag ook (rond) de wereld energie te kunnen sturen.

Yin-Reiki-Oorkaars: we gaan er weer mee de slag op vrijdag 5 november.

Reiki 3 “Usui”: het groeipatroon naar het Reiki Masterschap begint hier en deze dag is ook afzonderlijk te volgen. 12 meditatie en 12 praktische methodes van Mikao Usui leer je dan…

Reiki 3a: Na de Usui-dag kan je nog 2 inspirerende en inzicht brengende dagen volgen en dan heb jij jezelf enorm ver’rijkt’ en het Reiki 3a certificaat verdiend. Bij de nieuwe groep (14 nov) is nog plekje voor een deelnemer.

Reiki Masterpad: na 3a kan een eigen mastergroep gevormd worden, er ontstaat vaak een diepe verbondenheid en vertrouwen dus wordt er aan deze groep dan ook niemand meer toegevoegd. Dit pad vormt een totaalplaatje, vol inspiratie en zelfontwikkeling tot uiteindelijk het Masterschap behaald wordt en je in staat bent om zelf workshops te geven en te initiëren…Er vormt zich momenteel weer een groepje waarbij zich nog 2 á 3 personen kunnen voegen. Geef gerust door of je mee wilt doen, dan gaan we een geschikte 1e dag, de Usui dag vinden samen….

ReikiTalk: Gaan we vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober weer in beweging zetten, wil je meedoen of liever in november of december weer hiermee aan de slag? Kijk voor meer info eens op www.reikitalk.nl

Reiki Regenboog Play workshop:we kunnen samen vast een geschikte dag vinden voor jou en jouw kind(eren) om deze workshop in beweging te zetten, op donderdag de 28e oktober heb ik nu een ouder&kind genoteerd staan dus vind je dit een leuk concept, kom dan samen met jouw kind(eren) mee doen. Mail maar eens: floor@gaia-abc.com

SEM- Sirius Energie Methode:op aanvraag in een dagdeel te leren (avond)

Blijf je verrijken en de horizon oprekken door je te verwonderen over het leven en jouw eigen wijsheid te integreren in jouw eigen tempo…

Schorpioen Overdenking
Volgens de legende was er op een dag een grote brand in het bos.
Alle dieren vluchtten in doodsangst, want het was een vreselijke brand.
Plotseling zag de jaguar een kolibrie over zijn hoofd passeren,
maar dan in de tegenovergestelde richting.
Hij vloog naar het vuur toe!
Wat er ook gebeurde, de kolibrie wilde niet stoppen.
Meteen zag hij hem weer passeren,
deze keer in dezelfde richting als hoe de jaguar liep.
Hij kon dit komen en gaan herhaaldelijk observeren,
tot hij besloot het de vogel te vragen, want het leek een zeer bizar gedrag.
‘Wat doe je, kolibrie?’ vroeg hij hem.
‘Ik ga naar het meer – antwoordde hij.
Ik drink water met mijn snavel en gooi het op het vuur om het te doven.’De jaguar lachte.’Ben je gek?
Denk je nou echt dat je het in je eentje met je kleine snaveltje kunt blussen?

”Nee – antwoordde de kolibrie – ik weet dat ik dat niet kan.
Maar dat bos is mijn thuis.
Hij voedt mij, hij biedt onderdak aan mij en mijn gezin,
en daar ben ik hem dankbaar voor.
En ik help hem groeien door zijn bloemen te bestuiven.
Ik ben een deel van hem en hij is een deel van mij.
Ik weet dat ik het vuur niet kan uitdoven, maar ik moet mijn deel doen.

‘Op dat moment waren de bosgeesten die naar de kolibrie luisterden ontroerd door het vogeltje en zijn toewijding aan het bos.
En op wonderbaarlijke wijze zonden ze een hevige stortbui,
die een einde maakte aan het vuur.

De Indiaanse grootmoeders vertelden dit verhaal aan hun kleinkinderen,
en concludeerden:
“Wil je wonderen in je leven aantrekken?
“Doe jouw deel!”

 

U kunt niet meer reageren.